کانال daniyal.p http://www.aparat.com/name/8210899/daniyal. ویدیو هایی که کانال daniyal.p منتشر کرده است محلی (مشهد) http://www.aparat.com/v/ewQcm/%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C_%28%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%29 Fri, 20 Feb 2015 06:28:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ewQcm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/2133076-3457.jpg?4115);" class="video_thumb" id="video_thumb_2133076" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوتا از آهنگای محلی شهر مشهد رو براتون آپ کردم .امید وارم که لذت ببرید. استاد فریبرز لاچینی(جاده یک طرفه) http://www.aparat.com/v/2aSBn/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2_%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87%29 Sat, 06 Dec 2014 12:14:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2aSBn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1849576-9494.jpg?3737);" class="video_thumb" id="video_thumb_1849576" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تک نوازی پیانو فریبرز لاچینی آهنگ جاده یک طرفه مرحوم پاشایی عزیز رو چندی پیش نواختند...... میکس بندری http://www.aparat.com/v/qKgGe/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C Wed, 30 Jul 2014 07:18:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qKgGe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1426318-7549.jpg?7549);" class="video_thumb" id="video_thumb_1426318" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سعی کردم از آهنگ های مجلسی واستون استفاده کنم 3 تا از آهنگ ها رو کامل نزدم برای اینکه حجمش بیاد پایین فقط تا آخر نگاه کنید ،یک سوتی هم دادم حواسم نبود شرمنده،امید وارم لذت ببرید. میکس عربی http://www.aparat.com/v/RwV8v/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C Fri, 09 May 2014 05:54:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/RwV8v" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1181074-3019.jpg?3019);" class="video_thumb" id="video_thumb_1181074" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>امید وارم لذت ببرید .اگه کار ضعیفه ببخشید من یه 2 ماهی میشه پشت ساز نشستم .ایشالله کارهای بعدی قوی تره.اگرم جایی سوتی دادم به بزرگی خودتون ببخشید ...صبر کنید تا کامل آپلود شه بعد ببینید.به نظر من ارزشش رو داره، تا آخرش ببین! چه خوشگل شدی امشب http://www.aparat.com/v/7FI8w/%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84_%D8%B4%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8 Mon, 26 Aug 2013 06:20:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7FI8w" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/696635-7236.jpg?7236);" class="video_thumb" id="video_thumb_696635" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>امید وارم لذت ببرید. میکس آذری ( تند ) http://www.aparat.com/v/4xhtS/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%28_%D8%AA%D9%86%D8%AF_%29 Tue, 11 Jun 2013 05:43:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4xhtS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/580790-8312.jpg?8312);" class="video_thumb" id="video_thumb_580790" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>{تقدیم به همه ی آذری زبانان عزیز.}برای این که زود تموم شه و شما حوصلتون سر نره میکس آهنگ ها رو از مترو نم 168 شروع کردم تا 180 تموم کردم امید وارم لذت ببرید. عربی(ساقی) http://www.aparat.com/v/FRaYn/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%28%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C%29 Mon, 29 Apr 2013 05:49:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FRaYn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/528766-2021.jpg?2021);" class="video_thumb" id="video_thumb_528766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فکر کنم سرعت یکمی بالاست .امید وارم خوشتون بیاد ( پیوندتان مبارک) http://www.aparat.com/v/lVyBj/%28_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%29 Thu, 14 Mar 2013 05:51:03 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lVyBj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/487417-5999.jpg?5999);" class="video_thumb" id="video_thumb_487417" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آقا پوریا و پونه خانم گل.سالگرد ازدواجتون مبارک.آهنگ شب عروسی ستار و بادابادا مبارک بادا .امید وارم لذت ببرید. تو رو دوس دارم . http://www.aparat.com/v/IaGWf/%D8%AA%D9%88_%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85_. Sun, 03 Mar 2013 05:27:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IaGWf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/477376-8260.jpg?8260);" class="video_thumb" id="video_thumb_477376" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این آهنگ رو تقدیم میکنم به همه ی بچه های آپارات و تاتر دریا دلان مشهد . امید وارم لذت ببرید آهنگ تو رو دوس دارم مازیار فلاحی حتما دانلود کنید و تا آخر ویدیو گوش کنید مرسی.در ضمن یک اورتورش رو هم نزدم تومهربونی http://www.aparat.com/v/3O0tP/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C Mon, 14 Jan 2013 05:47:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3O0tP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/428328-1000.jpg?1000);" class="video_thumb" id="video_thumb_428328" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اینو زدم گوش کنید حالشو ببرید . اگه بد شده به بزرگی خودتون ببخشید. اگه جایی سوتی دادم خب پیش میاد کار زنده بود . امیدوارم خوشتون بیاد . دوست دارم (بابک جهانبخش) http://www.aparat.com/v/TNaSr/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85_%28%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%29 Thu, 08 Nov 2012 06:57:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TNaSr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/364147-2296.jpg?2296);" class="video_thumb" id="video_thumb_364147" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اگه ریتم بده به بزرگی خودتون ببخشید این کار با کارای دیگم فرق داره از کارای بابک جهانبخش هست آهنگ دوست دارم امید وارم خوشتون بیاد . فقط یک تیکه از آخرش حذف شده نمیدونم چرا؟ حنا(اندی) http://www.aparat.com/v/aeZBl/%D8%AD%D9%86%D8%A7%28%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%29 Sat, 28 Jul 2012 10:57:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aeZBl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/270710-2371.jpg?2371);" class="video_thumb" id="video_thumb_270710" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فقط به خاطر گل روی دوستان دوباره آپ کردم امید وارم خوشتون بیاد و لذت ببرد از کیفیت بد تصویر معذرت میخوام