کانال rezam http://www.aparat.com/name/88rezam/rezam ویدیو هایی که کانال rezam منتشر کرده است دوتا دیوونه !! http://www.aparat.com/v/NptrI/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87_%21%21 Fri, 14 Nov 2014 00:29:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NptrI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/356/1777792_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1777792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کی پاسخگوئه؟ http://www.aparat.com/v/KHRsQ/%DA%A9%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87%D8%9F Tue, 01 Apr 2014 10:40:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KHRsQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/220/1095259_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1095259" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آخه چرا با احساسات دختر مردم بازی میکنین؟ منم کامپیوتر میخونم (IT) اصلا دلم گرفت :( اموزش تنفس مصنوعی(طنز) http://www.aparat.com/v/RVShI/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%28%D8%B7%D9%86%D8%B2%29 Fri, 07 Nov 2014 01:28:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/RVShI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/352/1755730_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1755730" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مسلمانی به خریت شما ندیدم :D (استاد دانشمند) http://www.aparat.com/v/MCy60/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85_%3AD_%28%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%29 Fri, 27 Jun 2014 16:13:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MCy60" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/264/1318559_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1318559" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ماه مبارک رمضون تو راهه:) مواظب باشین روزتون اینجوری باطل نشه :D:D:D:D:)) آهنگی بسیار زیبا با خوانندگی پسر افغانی http://www.aparat.com/v/l5qBV/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 13 Jul 2013 12:36:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l5qBV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/627790_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_627790" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این هنرمند خردسال و سرشار از احساسات زیبا و پاک با این آهنگ زیبایش اشکها را در چشمان هر مستمعی روانه می کند، درود بر او. متن شعر ترانه را هم اضافه می کنم تا بیشتر لذت ببرید. چک چک باران بــــــهار شیرین است،در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غم دیرینم، از ناز لاله زار، بیدلم، بیدلم، خنجر زدند بر سینه ام، جدا کردند ما را، میهنم، میهنم، تقدیرم آه همین است، چرا، چرا، آی چرا؟ چک چک باران بــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غم دیرینم، از ناز لاله زار. حرکات نمایشی بعد از گل http://www.aparat.com/v/a57zY/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D9%84 Fri, 12 Jul 2013 15:00:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/a57zY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/626453_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_626453" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سقوط هواپیما2 http://www.aparat.com/v/GJai0/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A72 Tue, 25 Jun 2013 11:34:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GJai0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/121/600766_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_600766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این پرواز ازمایشی بود برای ایمنی سرنشین هاش Clip2ni.com دوربین مخفی http://www.aparat.com/v/uFXB8/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C Mon, 24 Jun 2013 23:43:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uFXB8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/121/600288_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_600288" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Clip2ni.com وحشت در اسانسور!!! http://www.aparat.com/v/fXsvD/%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%21%21%21 Mon, 24 Jun 2013 23:37:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fXsvD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/121/600284_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_600284" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Clip2ni.com کرم ریختن سر کلاس http://www.aparat.com/v/SIgUH/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3 Thu, 20 Jun 2013 19:47:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SIgUH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/119/594888_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_594888" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گربه کوچولوهای شیطون! http://www.aparat.com/v/3RDce/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%88%D9%86%21 Thu, 20 Jun 2013 19:45:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3RDce" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/119/594885_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_594885" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مشت جانانهl http://www.aparat.com/v/xLSqn/%D9%85%D8%B4%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87l Wed, 19 Jun 2013 23:13:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xLSqn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/119/593653_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_593653" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سوتی!!! http://www.aparat.com/v/SjA3R/%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C%21%21%21 Wed, 19 Jun 2013 19:55:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SjA3R" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/119/593401_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_593401" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طوطی بامزه!!! http://www.aparat.com/v/DgY1n/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87%21%21%21 Tue, 18 Jun 2013 22:31:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DgY1n" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/119/591860_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_591860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نخند نه بخند! http://www.aparat.com/v/MmDxV/%D9%86%D8%AE%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%21 Tue, 04 Jun 2013 18:11:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MmDxV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/115/571878_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_571878" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> gulumse(لبخند) http://www.aparat.com/v/S7KbW/gulumse%28%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%29 Fri, 10 May 2013 15:09:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/S7KbW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/109/540072_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_540072" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی قشنگه حتما ببینید مردم ازاری!!! http://www.aparat.com/v/5IcqL/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%21%21%21 Fri, 10 May 2013 00:24:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5IcqL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/108/539644_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_539644" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عارف http://www.aparat.com/v/6fZJb/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81 Sat, 13 Apr 2013 00:38:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6fZJb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/103/512770_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_512770" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سقوط هواپیما http://www.aparat.com/v/n4Uj0/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7 Wed, 10 Apr 2013 17:37:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n4Uj0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/103/510399_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_510399" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گل زیبای کریم باقری به استقلال http://www.aparat.com/v/9jzQo/%DA%AF%D9%84_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 Sat, 30 Mar 2013 14:13:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9jzQo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/101/500283_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_500283" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سال 88 تو دربی 68 کریم باقری شوتش سه گنج اس اس نشست وحید طالب لو هی دنبال توپ میگشت آی میگشت هی میگشت عشق به برادر http://www.aparat.com/v/45kUK/%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1 Sat, 06 Apr 2013 20:46:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/45kUK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/102/506890_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_506890" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یه کلیپ احساسی و زیبا کلیپ خنده http://www.aparat.com/v/0Odg2/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87 Fri, 05 Apr 2013 12:40:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0Odg2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/102/505515_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_505515" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>