کانال rezam http://www.aparat.com/name/88rezam ویدیو هایی که کانال rezam منتشر کرده است آهنگی بسیار زیبا با خوانندگی پسر افغانی http://www.aparat.com/v/l5qBV Sat, 13 Jul 2013 12:36:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l5qBV" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/l5qBV'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/126/627790_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_627790" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این هنرمند خردسال و سرشار از احساسات زیبا و پاک با این آهنگ زیبایش اشکها را در چشمان هر مستمعی روانه می کند، درود بر او. متن شعر ترانه را هم اضافه می کنم تا بیشتر لذت ببرید. چک چک باران بــــــهار شیرین است،در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غم دیرینم، از ناز لاله زار، بیدلم، بیدلم، خنجر زدند بر سینه ام، جدا کردند ما را، میهنم، میهنم، تقدیرم آه همین است، چرا، چرا، آی چرا؟ چک چک باران بــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غم دیرینم، از ناز لاله زار. حرکات نمایشی بعد از گل http://www.aparat.com/v/a57zY Fri, 12 Jul 2013 15:00:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/a57zY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/a57zY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/126/626453_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_626453" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سقوط هواپیما2 http://www.aparat.com/v/GJai0 Tue, 25 Jun 2013 11:34:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GJai0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/GJai0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/121/600766_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_600766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این پرواز ازمایشی بود برای ایمنی سرنشین هاش Clip2ni.com دوربین مخفی http://www.aparat.com/v/uFXB8 Mon, 24 Jun 2013 23:43:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uFXB8" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/uFXB8'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/121/600288_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_600288" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Clip2ni.com وحشت در اسانسور!!! http://www.aparat.com/v/fXsvD Mon, 24 Jun 2013 23:37:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fXsvD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/fXsvD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/121/600284_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_600284" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Clip2ni.com کرم ریختن سر کلاس http://www.aparat.com/v/SIgUH Thu, 20 Jun 2013 19:47:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SIgUH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SIgUH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/119/594888_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_594888" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گربه کوچولوهای شیطون! http://www.aparat.com/v/3RDce Thu, 20 Jun 2013 19:45:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3RDce" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3RDce'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/119/594885_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_594885" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مشت جانانهl http://www.aparat.com/v/xLSqn Wed, 19 Jun 2013 23:13:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xLSqn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xLSqn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/119/593653_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_593653" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سوتی!!! http://www.aparat.com/v/SjA3R Wed, 19 Jun 2013 19:55:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SjA3R" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SjA3R'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/119/593401_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_593401" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طوطی بامزه!!! http://www.aparat.com/v/DgY1n Tue, 18 Jun 2013 22:31:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DgY1n" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DgY1n'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/119/591860_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_591860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نخند نه بخند! http://www.aparat.com/v/MmDxV Tue, 04 Jun 2013 18:11:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MmDxV" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/MmDxV'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/115/571878_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_571878" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> gulumse(لبخند) http://www.aparat.com/v/S7KbW Fri, 10 May 2013 15:09:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/S7KbW" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/S7KbW'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/109/540072_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_540072" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی قشنگه حتما ببینید مردم ازاری!!! http://www.aparat.com/v/5IcqL Fri, 10 May 2013 00:24:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5IcqL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5IcqL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/108/539644_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_539644" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عارف http://www.aparat.com/v/6fZJb Sat, 13 Apr 2013 00:38:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6fZJb" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6fZJb'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/103/512770_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_512770" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سقوط هواپیما http://www.aparat.com/v/n4Uj0 Wed, 10 Apr 2013 17:37:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n4Uj0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/n4Uj0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/103/510399_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_510399" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گل زیبای کریم باقری به استقلال http://www.aparat.com/v/9jzQo Sat, 30 Mar 2013 14:13:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9jzQo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/9jzQo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/101/500283_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_500283" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سال 88 تو دربی 68 کریم باقری شوتش سه گنج اس اس نشست وحید طالب لو هی دنبال توپ میگشت آی میگشت هی میگشت عشق به برادر http://www.aparat.com/v/45kUK Sat, 06 Apr 2013 20:46:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/45kUK" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/45kUK'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/102/506890_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_506890" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یه کلیپ احساسی و زیبا کلیپ خنده http://www.aparat.com/v/0Odg2 Fri, 05 Apr 2013 12:40:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0Odg2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/0Odg2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/102/505515_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_505515" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>