کانال عبدالله http://www.aparat.com/name/Abdollahn73 ویدیو هایی که کانال عبدالله منتشر کرده است بشارت ظهور از زبان استاد شیخ علی اكبر تهرانی _ 313 تن كامل شدند و فقط ظهور مانده http://www.aparat.com/v/A9kYZ Wed, 24 Oct 2012 01:29:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/A9kYZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/A9kYZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/71/352924_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_352924" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این كلیپ استاد اخلاق شیخ علی اكبر تهرانی میفرمایند كه 313 نفر یار مخصوص امام زمان (علیه السلام ) كامل شدند و انقلاب ما از نشانه های ظهور است و در خاطره ای جالب میفرمایند كه فقط مردم باید به شور زیبا از حاج عباس مفتاح _ گل ام البنین عباس (علیه السلام ) http://www.aparat.com/v/zq1V8 Sun, 29 Jan 2012 16:15:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zq1V8" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/zq1V8'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/24/115809_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_115809" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گل ام البنین عباس چرا دستت جدا شد _ یل کرب و بلا عباس چرا فرقت دو تا شد / به دشت كربلا بنگر خدایا محشری شد _ یل كرب و بلا عباس ز زین نقش زمین شد / خیام كودكان خالی ز آب است و فغان است _ چرا سقای من عباس چرا در خون طپان است / شكست از مرگ تو پشتم داغ هجر تو كشتم _ درین دریا و موج خون به داغ تو نشستم / منم تنها و تن های شهدا غرق در خون _ ز هجران اباالفضلم شده ام همچو مجنون / فرات از تو خجل گشت و تو خجل از سكینه _ تویی تنها امید دسته گلهای مدینه / چه سان جسم تو بردارم چه سان به خیمه آرم _ نه سقا و سپهدار و نه ع شور زیبا از سید جواد ذاكر _ دیوانه ام من دیوانه ام عبد در این میخانه ام http://www.aparat.com/v/ofmvu Fri, 15 Jun 2012 03:15:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ofmvu" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ofmvu'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/46/228366_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_228366" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>می به جام عاشقان افزون بریز _ عشق لیلی در كف مجنون بریز / توسن میخوارگی را هی بده _ ای خراباتی به ما هم می بده / می مرا تا بوی مستی میبرد _ می مرا تا حق پرستی میبرد / می مرا بوی تسلی میدهد _ می مرا تا كوی لیلی میبرد / زاهدا پندم مده محذور شو _ عاقل از مرز جنونم دور شو / مستم و میخوارگی خویم شده _ جلوه گر آوای هوهویم شده / مستم و شوریده احوال من است _ گوشه این میكده مال من است / امشب ای ساقی دلم را خون مكن _ از در میخانه ات بیرون مكن / خم گشا اندر سبویم می بریز _ بر سر و روی و گلویم می بریز / مذهب رندان ز می یك سبك زیبا از سید ذاكر به زبان تركی _ گل یاسیم عباسیم آی قارداش آی قارداش http://www.aparat.com/v/5uP7k Fri, 13 Apr 2012 18:06:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5uP7k" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5uP7k'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/174962_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_174962" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یك سبك زیبا و دلنشین از مرحوم سید جواد ذاكر به زبان آذری كه برای حضرت عباس (علیه السلام ) خونده _ گل یاسیم عباسیم آی قارداش آی قارداش ... . كلیپ كمیاب از سید ذاكر http://www.aparat.com/v/7d2eB Wed, 11 Apr 2012 15:38:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7d2eB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/7d2eB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/173096_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_173096" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این كلیپ مرحوم سید جواد ذاكر با چند تن از دوستان در یك پارك مشغول صحبت هستند . روحت شاد سید 17 سالگی مرحوم سید جواد ذاکر طباطبایی http://www.aparat.com/v/2yKFU Sat, 04 Feb 2012 15:17:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2yKFU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2yKFU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/25/120643_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_120643" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این کلیپ مرحوم ذاکر در هفده سالگی مشغول خواندن یک روضه به زبان ترکی است . یک شور زیبا از سید جواد ذاکر برای حضرت ام البنین ( سلام الله علیها ) http://www.aparat.com/v/urAfw Mon, 30 Jan 2012 17:28:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/urAfw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/urAfw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/24/116512_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_116512" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ام البنین ام البنین _ ذخیره رب العالمین _ معصومه آل طاهرین _ نو گل طه یا و سین _ گهواره جنبان زمین _ مام عباس مه جبین _ حضرت عشق العارفین _ هم اولین هم آخرین _ یار امیرالمومنین _ام البنین ام البنین . مرحوم سید محمد ذاکر طباطبایی ( مشهور به سید جواد ) _ ناد علی ( علیه السلام ) http://www.aparat.com/v/i4Rgv Sun, 29 Jan 2012 16:45:03 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/i4Rgv" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/i4Rgv'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/24/115836_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_115836" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ناد علیا مظهر العجائب _ تجده عونا لک فی النوائب _ کل هم و غم سینجلی _ بعظمتک یا الله _ بنبوتک یا محمد _ بولایتک یا علی جواد مقدم با مرحوم سید جواد ذاکر مشغول صبحانه خوردن http://www.aparat.com/v/REtHW Sun, 29 Jan 2012 16:37:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/REtHW" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/REtHW'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/24/115829_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_115829" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فیلم خصوصی مرحوم سید جواد ذاکر با کربلایی جواد مقدم در حال صبحانه خوردن با نوای مقدم