کانال عبدالله http://www.aparat.com/name/Abdollahn73/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 ویدیو هایی که کانال عبدالله منتشر کرده است بشارت ظهور از زبان استاد شیخ علی اكبر تهرانی _ 313 تن كامل شدند و فقط ظهور مانده http://www.aparat.com/v/A9kYZ/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 24 Oct 2012 01:29:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/A9kYZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/352924-5741.jpg?5741);" class="video_thumb" id="video_thumb_352924" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این كلیپ استاد اخلاق شیخ علی اكبر تهرانی میفرمایند كه 313 نفر یار مخصوص امام زمان (علیه السلام ) كامل شدند و انقلاب ما از نشانه های ظهور است و در خاطره ای جالب میفرمایند كه فقط مردم باید به چه كنم چه كنم بیافتند كه این هم تا حدود زیادی شده است . شور زیبا از حاج عباس مفتاح _ گل ام البنین عباس (علیه السلام ) http://www.aparat.com/v/zq1V8/%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD___%DA%AF%D9%84_%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%86 Sun, 29 Jan 2012 16:15:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zq1V8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/115809-4247.jpg?4247);" class="video_thumb" id="video_thumb_115809" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گل ام البنین عباس چرا دستت جدا شد _ یل کرب و بلا عباس چرا فرقت دو تا شد / به دشت كربلا بنگر خدایا محشری شد _ یل كرب و بلا عباس ز زین نقش زمین شد / خیام كودكان خالی ز آب است و فغان است _ چرا سقای من عباس چرا در خون طپان است / شكست از مرگ تو پشتم داغ هجر تو كشتم _ درین دریا و موج خون به داغ تو نشستم / منم تنها و تن های شهدا غرق در خون _ ز هجران اباالفضلم شده ام همچو مجنون / فرات از تو خجل گشت و تو خجل از سكینه _ تویی تنها امید دسته گلهای مدینه / چه سان جسم تو بردارم چه سان به خیمه آرم _ نه سقا و سپهدار و نه ع شور زیبا از سید جواد ذاكر _ دیوانه ام من دیوانه ام عبد در این میخانه ام http://www.aparat.com/v/ofmvu/%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1___%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%86 Fri, 15 Jun 2012 03:15:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ofmvu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/228366-2854.jpg?2854);" class="video_thumb" id="video_thumb_228366" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>می به جام عاشقان افزون بریز _ عشق لیلی در كف مجنون بریز / توسن میخوارگی را هی بده _ ای خراباتی به ما هم می بده / می مرا تا بوی مستی میبرد _ می مرا تا حق پرستی میبرد / می مرا بوی تسلی میدهد _ می مرا تا كوی لیلی میبرد / زاهدا پندم مده محذور شو _ عاقل از مرز جنونم دور شو / مستم و میخوارگی خویم شده _ جلوه گر آوای هوهویم شده / مستم و شوریده احوال من است _ گوشه این میكده مال من است / امشب ای ساقی دلم را خون مكن _ از در میخانه ات بیرون مكن / خم گشا اندر سبویم می بریز _ بر سر و روی و گلویم می بریز / مذهب رندان ز می یك سبك زیبا از سید به زبان تركی _ گل یاسیم عباسیم آی قارداش آی قارداش http://www.aparat.com/v/5uP7k/%DB%8C%D9%83_%D8%B3%D8%A8%D9%83_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%DB%8C___%DA%AF%D9%84 Fri, 13 Apr 2012 18:06:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5uP7k" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/174962-200.jpg?200);" class="video_thumb" id="video_thumb_174962" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یك سبك زیبا و دلنشین از سید به زبان آذری كه برای حضرت عباس (علیه السلام ) خونده _ گل یاسیم عباسیم آی قارداش آی قارداش ... . این صدای سید محمد عاملی اردبیلی است كه ساجدین به اشتباه عكسهای سید ذاكر رو روی كلیپ میكس كرده و من رو تا مدتها به اشتباه انداخته بود اما الآن مطمئن هستم كه صدای سید محمد عاملیه . كلیپ كمیاب از سید ذاكر http://www.aparat.com/v/7d2eB/%D9%83%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%83%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1 Wed, 11 Apr 2012 15:38:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7d2eB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/173096-5049.jpg?5049);" class="video_thumb" id="video_thumb_173096" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این كلیپ مرحوم سید جواد ذاكر با چند تن از دوستان در یك پارك مشغول صحبت هستند . روحت شاد سید 17 سالگی مرحوم سید جواد ذاکر طباطبایی http://www.aparat.com/v/2yKFU/17_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sat, 04 Feb 2012 15:17:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2yKFU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/120643-6806.jpg?6806);" class="video_thumb" id="video_thumb_120643" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این کلیپ مرحوم ذاکر در هفده سالگی مشغول خواندن یک روضه به زبان ترکی است . یک شور زیبا از سید جواد ذاکر برای حضرت ام البنین ( سلام الله علیها ) http://www.aparat.com/v/urAfw/%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85 Mon, 30 Jan 2012 17:28:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/urAfw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/116512-665.jpg?665);" class="video_thumb" id="video_thumb_116512" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ام البنین ام البنین _ ذخیره رب العالمین _ معصومه آل طاهرین _ نو گل طه یا و سین _ گهواره جنبان زمین _ مام عباس مه جبین _ حضرت عشق العارفین _ هم اولین هم آخرین _ یار امیرالمومنین _ام البنین ام البنین . مرحوم سید محمد ذاکر طباطبایی ( مشهور به سید جواد ) _ ناد علی ( علیه السلام ) http://www.aparat.com/v/i4Rgv/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%28_%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF Sun, 29 Jan 2012 16:45:03 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/i4Rgv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/115836-7195.jpg?7195);" class="video_thumb" id="video_thumb_115836" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ناد علیا مظهر العجائب _ تجده عونا لک فی النوائب _ کل هم و غم سینجلی _ بعظمتک یا الله _ بنبوتک یا محمد _ بولایتک یا علی جواد مقدم با مرحوم سید جواد ذاکر مشغول صبحانه خوردن http://www.aparat.com/v/REtHW/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86 Sun, 29 Jan 2012 16:37:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/REtHW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/115829-9251.jpg?9251);" class="video_thumb" id="video_thumb_115829" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فیلم خصوصی مرحوم سید جواد ذاکر با کربلایی جواد مقدم در حال صبحانه خوردن با نوای مقدم