کانال ☆ باران ☆ http://www.aparat.com/name/Baranhassani56/%E2%98%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%E2%98%86 ویدیو هایی که کانال ☆ باران ☆ منتشر کرده است دعوا فرزاد حسنی با خانمش ویژه برنامه عید http://www.aparat.com/v/usRrD/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B4_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%DB%8C%D8%AF Fri, 21 Mar 2014 16:57:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/usRrD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1075202_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1075202" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فرزاد حسنی عجب تیکه ای به زنش انداخت نبینی از دست دادی cn blue,2pm,snsd,fx,2am,brown eyed girls خنده دار http://www.aparat.com/v/7ipHo/cn_blue%2C2pm%2Csnsd%2Cfx%2C2am%2Cbrown_eyed_girls_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Tue, 12 Nov 2013 16:43:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/7ipHo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/164/815475_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_815475" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این برنامه wgmكه زوجا باهم مسابقه داشتند باید میرفتن توی یجای ترسناك بعد اینكه همشون رفتن وترسیدن mcكه جونگ شین cn blue مجبور میكنن تنهایی بره ...بچه از ترس داره میمیره به روخودشم نمیاره!!!!! کلیپ غمگین http://www.aparat.com/v/P4cHl/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86 Sat, 09 Nov 2013 00:49:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/P4cHl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/162/809751_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_809751" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>واسه همه ی عاشقا که خودم جزوشون نیستم خخخ حالا بذارین بازیگراشو بهتون بگم کیان؛خواننده ش که یه خواننده ی جدیده به اسم جین پسره ژیومین از گروه اکسو و دختره بچگیای دونگی هست..منبع: دنیای زیبای کره ای یه درام اکشن از exo http://www.aparat.com/v/hx0W5/%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%B2_exo Wed, 16 Oct 2013 01:03:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/hx0W5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/155/773883_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_773883" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> موزیک ویدیوی ft-iland http://www.aparat.com/v/bJm4r/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_ft-iland Fri, 04 Oct 2013 00:05:53 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bJm4r" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/152/756452_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_756452" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Memory اولین تریلر فیلم وارثان بابازی لی مین هو http://www.aparat.com/v/UQdwg/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%88 Sun, 22 Sep 2013 00:26:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/UQdwg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/148/739068_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_739068" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بازیگران:لی مبن هو - پارک شین هه - کیم وو بین - کریستال از گروه fx -مین هیوک ازگروه cnblue و.... میکس بسیار زیبا از سریال i miss you http://www.aparat.com/v/1HJ9Z/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_i_miss_you Sat, 14 Sep 2013 01:42:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1HJ9Z" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/146/725856_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_725856" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خوشمله تبلیغ کیم سو ایون http://www.aparat.com/v/MIyEx/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86 Sat, 07 Sep 2013 16:43:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MIyEx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/144/715914_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_715914" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پسره نقش دوم فیلم تقدیم به توکه زیبایی بود و دختره هم همون کایول تو پسران برتر ازگله...ممنونم از دوستانی که گفتن پسره کیه. یه تبلیغ با مزه از سوکی http://www.aparat.com/v/HW7LO/%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%88%DA%A9%DB%8C Sat, 07 Sep 2013 16:39:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HW7LO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/144/715909_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_715909" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> cn blue - I am aloner http://www.aparat.com/v/DZ7ua/cn_blue_-_I_am_aloner Tue, 20 Aug 2013 21:07:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DZ7ua" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/138/688059_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_688059" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>