کانال هامان هاشمی http://www.aparat.com/name/HAMANHASHEMI ویدیو هایی که کانال هامان هاشمی منتشر کرده است سردار سلیمانی : تهدید ملت ایران حماقت است http://www.aparat.com/v/YoLv0 Sat, 10 Dec 2011 20:26:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YoLv0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YoLv0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/17/80629_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_80629" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سردار سلیمانی : تهدید ملت ایران حماقت است یاد شهدا با صدای حاج قاسم سلیمانی http://www.aparat.com/v/jan86 Sun, 01 Jan 2012 23:17:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jan86" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/jan86'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/19/94285_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_94285" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این سخنان توسط حاج قاسم سلیمانی در زمان جنگ بیان شده است كلیپ سردار حاج قاسم سلیمانی http://www.aparat.com/v/oNWjx Sun, 27 Nov 2011 16:20:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oNWjx" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/oNWjx'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/15/73922_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_73922" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی http://www.aparat.com/v/WsH2I Sun, 26 Jun 2011 07:19:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WsH2I" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/WsH2I'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/4/19860_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_19860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شلیک همزمان 8 موشک بالستیک جمهوری اسلامی ایران با فرمان مقتدرانه سردار سرلشگر رحیم صفوی