کانال لیونا http://www.aparat.com/name/LIONA/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7 ویدیو هایی که کانال لیونا منتشر کرده است کیفیت فیلمبرداری دوربین اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/8Q3kf/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Tue, 26 Aug 2014 10:50:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Q3kf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/304/1517888_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1517888" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت بسیار بالای فیلمبرداری دوربین اکسپریا Z2 را مشاهده می کنید ویدئوی انباکسینگ نسخه فول پک اکسپریا Z2 در ایران http://www.aparat.com/v/Pw8B2/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84_%D9%BE%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Aug 2014 12:17:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Pw8B2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/303/1514005_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1514005" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو نسخه فول پک اکسپریا Z2 جعبه گشایی میشود محتویات درون جعبه آن عبارت است از 1_داک شارژ فابریک سونی 2_هندزفری حذف نویز اختصاصی اکسپریا Z2 3_شارژر اختصاصی اکسپریا Z2 همراه با کابل مربوطه کیفیت بسیار بالای فیلمبرداری با دوربین اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/W4pXK/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Mon, 25 Aug 2014 11:29:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W4pXK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/303/1513812_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1513812" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو خودم کیفیت دوربین فیلمبرداری اکسپریا Z2. را بررسی کرده ام ویدئوی مقایسه کیفیت صفحه نمایش اکسپریا Z2 با اکسپریا زد http://www.aparat.com/v/IujYX/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF Sun, 17 Aug 2014 03:59:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IujYX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483902_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483902" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این کیفیت این دو گوشی مورد ارزیابی قرار می گیرد آنباکسینگ (باز کردن جعبه) پک معمولی اکسپریا Z2 در ایران http://www.aparat.com/v/BhorL/%D8%A2%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF_%28%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%29_%D9%BE%DA%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 10 Aug 2014 23:14:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BhorL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1462355_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1462355" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو اختصاصی خودم نسخه پک معمولی اکسپریا Z2 را بازگشایی جعبه میکنم،، شاید دوستانی باشند که بخواهند بدانند که درون جعبه پک معمولی اکسپریا z2 چه قطعاتی موجود است ویدیوی مقایسه سرعت بوت اکسپریا Z2 با اکسپریا زداولترا http://www.aparat.com/v/4yEV6/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Sun, 10 Aug 2014 22:18:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4yEV6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1462178_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1462178" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت راه اندازی مجدد این دو اسمارتفون قدرتمند و زیبای سونی مقایسه می شود ویدئوی مقایسه اکسپریا Z2 با اکسپریا زداولترا http://www.aparat.com/v/7Lrat/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Sun, 10 Aug 2014 21:35:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7Lrat" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1462026_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1462026" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمدار جدید و قدرتمند سونی در کناره فبلت قدرتمند و زیبای سونی قرار گرفته است و مورد مقایسه قرار می گیرد.. از آنجاییکه کمتر ویدئوی در فضای مجازی به مقایسه این دو اسمارتفون قدرتمند پرداخته است پس این ویدئو برای علاقه مندان این دو اسمارتفون زیبا بسیار جذاب است ویدئوی مقایسه سرعت بوت اکسپریا Z2 با زدوان (اختصاصی) http://www.aparat.com/v/KCWsq/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%28%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%29 Tue, 15 Jul 2014 15:43:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KCWsq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/276/1378591_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1378591" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت بوت و روشن شدن دو پرچمدار امروز و دیروز کمپانی سونی یعنی اکسپریا Z2 با اکسپریا زدوان مقایسه میشود ویدیوی مقایسه رنگ بنفش اکسپریا Z2 با زداولترا در ایران http://www.aparat.com/v/QPSuv/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%B1 Tue, 15 Jul 2014 12:32:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/QPSuv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/276/1377876_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1377876" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو رنگ بنفش اکسپریا Z2 با اکسپریا زداولترا که فقط در بازار کشور های اروپایی پیدا می شود و اتفاقا خیلی هم زیبا هست،، را مقایسه می کنم،، که دیدن آن خالی از لطف نیست... لازم به ذکر است که بنده این دو گوشی قدرتمند و زیبا را از نمایندگی رسمی سونی از دوبی خریده ام ویدئو ی کیفیت صدای اکسپریا z2 (اختصاصی) http://www.aparat.com/v/eZkIl/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_z2_%28%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%29 Sun, 13 Jul 2014 21:09:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eZkIl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/275/1372669_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1372669" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت و میران صدای اکسپریا z2 را تست کرده ام که از آن لحاظ هم عالیه صفحه نمایش بسیار با کیفیت اکسپریا Z2 در همه جوانب http://www.aparat.com/v/IOM75/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8 Sat, 12 Jul 2014 07:00:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IOM75" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/274/1366809_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1366809" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئوی اختصاصی خودم گوشه ای از کیفیت بسیار بالای صفحه نمایش اکسپریا Z2 در همه جوانب به خصوص کنتراست بسیار عالی و روشنایی بالا همراه با نمایش رنگهای زنده در بهترین حالت خودشان نسبت به سایر صفحه نمایش های گوشیهای رقیب!!!! به نمایش در آمده است، از علاقه مندان این گوشی قدرتمند دعوت می کنم که حتماً این ویدئو و سایر ویدئوهایی که به زودی در این کانال برای نمایش قرار خواهم داد، دیدن کنند...... ویدیوی سرعت و کیفیت دوربین اکسپریا زداولترا http://www.aparat.com/v/s0xHY/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Fri, 27 Jun 2014 00:11:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s0xHY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/264/1317455_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1317455" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که از سری ویدئو های اختصاصی خودم هست، دوربین اکسپریا زداولترا از لحاظ سرعت عکسبرداری و نیز کیفیت عکس ها مورد بررسی قرار می&zwnj;گیرد... ویدئویی جدید از کیفیت بی نظیر پرچمدار جدید سونی اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/soVew/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7 Fri, 28 Feb 2014 21:17:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/soVew" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/206/1028058_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1028058" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو امکانات و کیفیت بی نظیر صفحه نمایش و دوربین پرچمدار جدید و قدرتمند سونی به نمایش در میاد. مشخصات اکسپریا Z2 1_صفحه نمایش 5.2 اینچی IPS Triluminos live color LED که برای اولین بار در یک تلفن به کار رفته است 2_پردازنده نسل جدید اسنپدراگون ۸۰۱ شرکت کوالکوم با فرکانس ۲٫۳ گیگاهرتز و 3 گیگابایت حافظه رم 3_دوربین قدرتمند 20.7 مگاپیکسلی با لنز قدرتمند Gو پردازشگر تصویر BIONZ دارای امکانات فراوان عکسبرداری + قابلیت فیلمبرداری 4k و امکانات فراوان 4_حافظه داخلی 16 گیگابایت + قابلیت ار ویدئویی جدید از پرچمدار سونی اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/zTxEK/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Thu, 27 Feb 2014 06:58:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zTxEK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/205/1023775_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1023775" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو امکانات و کیفیت بسیار بالای این گوشی قدرتمند به نمایش در میاد ویدئوی کیفیت صفحه نمایش اکسپریا زدوان شماره 1 http://www.aparat.com/v/F5eRg/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_1 Thu, 20 Feb 2014 05:08:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/F5eRg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/202/1008201_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1008201" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش اکسپریای جدید سونی را مشاهده نمایید ویدئوی سرعت عکسبرداری و شاتر دوربین اکسپریا زدوان http://www.aparat.com/v/IEG6e/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86 Thu, 20 Feb 2014 03:16:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IEG6e" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/202/1008134_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1008134" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت شاتر دوربین اکسپریا زدوان در حالت 8 مگاپیکسلی به نمایش در میاد ویدئوی استثنایی از کیفیت و زاویه دید اکسپریا زدوان http://www.aparat.com/v/qVABQ/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86 Thu, 20 Feb 2014 01:26:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qVABQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/202/1008050_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1008050" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش و زاویه دید اکسپریا زدوان به نمایش در میاد.. البته این گوشی سری ساخت جدید میباشد!!! مقایسه کیفیت و سرعت اجرای بازی در نوت3 با اکسپریا زدوان http://www.aparat.com/v/yF18v/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%AA3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7 Sun, 16 Feb 2014 02:34:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yF18v" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/200/999639_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_999639" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت و سرعت عمل دو گوشی گالکسی نوت3 و اکسپریا زدوان مقایسه شده است ویدیویی استثنایی از مقایسه نوت3 با اکسپریا زدوان و زداولترا http://www.aparat.com/v/A6nIh/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AA3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Sat, 15 Feb 2014 22:02:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/A6nIh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/200/999220_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_999220" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که تا به حال در هیچ سایت داخلی منتشر نشده است کیفیت و سرعت اجرای بازی سنگین در سه گوشی بزرگ و پرچمدار یعنی گالکسی نوت3 n9005 و اکسپریا زدوان اس و اکسپریا زداولترا مقایسه شده است ویدئوی مقایسه پرچمداران سونی اکسپریا زدوان با زداولترا http://www.aparat.com/v/MGVSj/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Fri, 14 Feb 2014 18:24:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MGVSj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/200/996872_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_996872" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که خودم تهیه کردم سرعت بسیار بالای این دو گوشی بسیار قدرتمند در باز کردن برنامه ها و بازی جی تی ای سن آندرس مقایسه شده است ویدئویی جدید از کیفیت گوشی جدید سونی http://www.aparat.com/v/Mj27B/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C Tue, 11 Feb 2014 14:31:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Mj27B" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/198/989920_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_989920" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که خودم تهیه کردم کیفیت صفحه نمایش و اجرای ویدئو به نمایش در آمده ویدئوی سرعت اجرای بازی جی تی ای سن آندرس در زداولترا با نوت3 http://www.aparat.com/v/qXpd2/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%DB%8C_%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%B1 Mon, 03 Feb 2014 23:44:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qXpd2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/195/973788_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_973788" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که خودم تهیه کردم سرعت اجرای بازی جدید و سنگین جی تی ای سن آندرس در دو گوشی قدرتمند اکسپریا زداولترا با گالکسی نوت3 مقایسه میشود ویدئوی مقایسه کیفیت صفحه نمایش زداولترا با نوت3 قسمت دوم http://www.aparat.com/v/JpYzs/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%AA3_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA Mon, 03 Feb 2014 00:27:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JpYzs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/195/971670_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_971670" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که خودم تهیه کردم کیفیت صفحه نمایش اکسپریا زداولترا با گالکسی نوت3 مقایسه شده است ویدئوی مقایسه کیفیت صفحه نمایش زداولترا با نوت3 قسمت اول http://www.aparat.com/v/hem3k/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%AA3_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84 Sun, 02 Feb 2014 22:34:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/hem3k" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/195/971460_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_971460" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش دو فبلت قدرتمند و زیبا در منوی گوشی ،یعنی اکسپریا زداولترا سونی با فبلت قدرتمند دیگر یعنی گالکسی نوت3 n9005 از سامسونگ مقایسه میشود.. مشخصات اکسپریا زداولترا 1_صفحه نمایش 6.4 اینچی IPS با فناوری اختصاصی سونی یعنی TRILIMINUS 2_پردازنده چهار هسته ای اسنپ دراگون800 با معماری کرایت 400 و با فرکانس 2.2 گیگاهرتز مشخصات گالکسی نوت3 1_صفحه نمایش 5.7اینچی super amoled 2_پردازنده چهار هسته ای اسنپ دراگون800 با معماری کرایت 400 و با فرکانس 2.3 گیگاهرتز تست شستشو و زداب یودن گوشیهای سون http://www.aparat.com/v/xj2IO/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88_%D9%88_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%86 Sun, 02 Feb 2014 04:17:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xj2IO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/194/969779_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_969779" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو اکسپریا زداولترا شستشو میشود ویدیوی جدید بررسی مزایای اکسپریا زدوان کامپکت http://www.aparat.com/v/xjQVz/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9%D8%AA Tue, 28 Jan 2014 23:26:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xjQVz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/193/961192_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_961192" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کوتاه مزایای تلفن قدرتمند اکسپریا زدوان کامپکت به نمایش در میاد ویدیوی مقایسه زاویه دید و کنتراست صفحه نمایش زدالترا و زدوان http://www.aparat.com/v/lsGjN/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D9%88 Mon, 27 Jan 2014 23:33:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lsGjN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/192/959294_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_959294" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو زاویه دید و کنتراست صفحه نمایش پرچمداران سونی مقایسه شده است ویدئوی جدید اکسپریا Z1 Compact بررسی دوربین و. .... http://www.aparat.com/v/sZTR2/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z1_Compact_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%88._.... Fri, 24 Jan 2014 21:39:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/sZTR2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/191/953043_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_953043" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئوی کوتاه قسمت های مختلف گوشی جدید سونی بررسی میشود مقایسه کیفیت صفحه نمایش اکسپریا زداولترا با گالکسی نوت3 http://www.aparat.com/v/dox5I/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA3 Fri, 24 Jan 2014 15:52:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dox5I" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/191/952370_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_952370" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که خودم تهیه کردم کیفیت صفحه نمایش اکسپریا زداولترا و گالکسی نوت3 مقایسه شده است مقایسه بنچمارک اکسپریا زداولترا با گالکسی نوت۳ http://www.aparat.com/v/I4w1S/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D9%86%DA%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%B3 Fri, 24 Jan 2014 00:29:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/I4w1S" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/191/951423_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_951423" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>طبق معمول!!این ویدئو را خودم تهیه کردم که در آن عملکرد تک هسته ای و multi core دو گوشی مقایسه شده است