کانال لیونا http://www.aparat.com/name/LIONA/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7 ویدیو هایی که کانال لیونا منتشر کرده است ویدئو برر اکسپریا Z3 http://www.aparat.com/v/f7WFx/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3 Wed, 17 Sep 2014 10:51:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/f7WFx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601959_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601959" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمدار جدید سونی بررسی می شود ویدئوی مقایسه اکسپریا Z3 با اکسپریا z2 http://www.aparat.com/v/ls3WN/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_z2 Wed, 17 Sep 2014 10:45:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ls3WN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601944_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601944" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو دو گوشی قدرتمند و پرچمدار سونی مقایسه می شود ویدئویی از گوشی زیبای اکسپریا Z3 http://www.aparat.com/v/6BauP/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3 Wed, 17 Sep 2014 10:42:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6BauP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601933_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601933" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو جدید گوشه ای از کیفیت بسیار بالای اکسپریا Z3 را مشاهده می کنید مقایسه اکسپریا Z3 با اکسپریا Z3 کامپکت http://www.aparat.com/v/Een1r/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9%D8%AA Wed, 17 Sep 2014 01:39:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Een1r" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601299_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601299" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمداران زیبای سونی یعنی اکسپریا Z3 با اکسپریا Z3 compact مقایسه میشود مقایسه صفحه نمایش اکسپریا T2 اولترا. با گالکسی. نوت3 http://www.aparat.com/v/5D8FS/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_T2_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7._%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C._%D9%86%D9%88%D8%AA3 Tue, 16 Sep 2014 22:11:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5D8FS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1600717_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1600717" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو فبلت میان رده سونی یعنی اکسپریا T2 اولترا با فبلت بالارده سامسونگ یعنی گالکسی نوت3 از لحاظ صفحه نمایش و غیره مقایسه میشود!!! درسته این دو از لحاظ قیمت در یک رده نیستند ولی واقعا اکسپریا T2 اولترا هم از لحاظ کیفیت صفحه نمایش و طراحی!!! حرف های زیادی واسه گفتن در برابر فبلت قدرتمند سامسونگ یعنی گالکسی نوت3 داره!!!! تست دوربین اکسپریا Z3 http://www.aparat.com/v/XU3ro/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3 Tue, 16 Sep 2014 21:51:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XU3ro" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1600661_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1600661" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو گوشه ای از دوربین فوق العاده قدرتمند پرچمدار جدید سونی به نمایش در آمده است بررسی تبلت اکسپریا Z3 کامپکت http://www.aparat.com/v/lJTNq/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9%D8%AA Sun, 07 Sep 2014 11:42:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lJTNq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/314/1565682_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1565682" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت خارق العاده تبلت اکسپریا z3 کامپکت به نمایش در میاد انصافاً باید بگوییم که بهترین تبلت 8 اینچی دنیا همین تبلت اکسپریا z3 کامپکت هست مقایسه تبلت z3 کامپکت سونی با آیپد مینی رتینا http://www.aparat.com/v/UNdBV/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_z3_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D9%BE%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%A7 Sun, 07 Sep 2014 11:24:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UNdBV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/314/1565602_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1565602" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو تبلت جدید و کامپکت سونی با تبلت آیپد مینی رتینا مقایسه می شود اختصاصی لیونا ویدئوی اکسپریا Z3 پرچمدار جدید سونی http://www.aparat.com/v/XsRIk/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C Wed, 03 Sep 2014 20:24:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XsRIk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/311/1552915_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1552915" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمدار قدرتمند و جدید سونی یعنی اکسپریا z3 به نمایش در میاد ویدئوی کیفیت اکسپریا z2 http://www.aparat.com/v/Gks72/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_z2 Sun, 31 Aug 2014 07:26:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Gks72" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/308/1537951_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1537951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو قسمت های مختلف این گوشی بررسی می شود ویدئوی سرعت بسیار بالای شاتر دوربین اکسپریا z2 http://www.aparat.com/v/pzqv2/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_z2 Sun, 31 Aug 2014 07:17:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pzqv2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/308/1537949_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1537949" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت باور نکردنی عکسبرداری با دوربین اکسپریا z2 به نمایش در میاد که علیرغم ثبت دهها عکس در چند ثانیه بازهم کیفیت عکس های آن عالیه کیفیت بسیار بالای اکسپریا Z2 با اسمارت بند و هدفون گلد http://www.aparat.com/v/HDNU0/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86 Sun, 31 Aug 2014 07:11:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HDNU0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/308/1537947_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1537947" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صدا و تنظیمات داخلی و هندزفری بسیار قدرتمند MDR_XB60EX رنگ گلد سونی به نمایش در میاد ویدئوی آنباکسینگ نسخه فول پک اکسپریا Z2 با اسمارت بند http://www.aparat.com/v/VfrSi/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84_%D9%BE%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA Sun, 31 Aug 2014 06:50:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VfrSi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/308/1537937_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1537937" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو نسخه فول پک اکسپریا Z2 همراه با اسمارت بند اختصاصی آن بازگشایی جعبه می شود کیفیت فیلمبرداری دوربین اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/8Q3kf/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Tue, 26 Aug 2014 10:50:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Q3kf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/304/1517888_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1517888" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت بسیار بالای فیلمبرداری دوربین اکسپریا Z2 را مشاهده می کنید ویدئوی انباکسینگ نسخه فول پک اکسپریا Z2 در ایران http://www.aparat.com/v/Pw8B2/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84_%D9%BE%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Aug 2014 12:17:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Pw8B2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/303/1514005_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1514005" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو نسخه فول پک اکسپریا Z2 جعبه گشایی میشود محتویات درون جعبه آن عبارت است از 1_داک شارژ فابریک سونی 2_هندزفری حذف نویز اختصاصی اکسپریا Z2 3_شارژر اختصاصی اکسپریا Z2 همراه با کابل مربوطه کیفیت بسیار بالای فیلمبرداری با دوربین اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/W4pXK/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Mon, 25 Aug 2014 11:29:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W4pXK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/303/1513812_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1513812" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو خودم کیفیت دوربین فیلمبرداری اکسپریا Z2. را بررسی کرده ام ویدئوی مقایسه کیفیت صفحه نمایش اکسپریا Z2 با اکسپریا زد http://www.aparat.com/v/IujYX/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF Sun, 17 Aug 2014 03:59:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IujYX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483902_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483902" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این کیفیت این دو گوشی مورد ارزیابی قرار می گیرد آنباکسینگ (باز کردن جعبه) پک معمولی اکسپریا Z2 در ایران http://www.aparat.com/v/BhorL/%D8%A2%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF_%28%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%29_%D9%BE%DA%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 10 Aug 2014 23:14:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BhorL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1462355_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1462355" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو اختصاصی خودم نسخه پک معمولی اکسپریا Z2 را بازگشایی جعبه میکنم،، شاید دوستانی باشند که بخواهند بدانند که درون جعبه پک معمولی اکسپریا z2 چه قطعاتی موجود است ویدیوی مقایسه سرعت بوت اکسپریا Z2 با اکسپریا زداولترا http://www.aparat.com/v/4yEV6/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Sun, 10 Aug 2014 22:18:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4yEV6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1462178_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1462178" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت راه اندازی مجدد این دو اسمارتفون قدرتمند و زیبای سونی مقایسه می شود ویدئوی مقایسه اکسپریا Z2 با اکسپریا زداولترا http://www.aparat.com/v/7Lrat/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Sun, 10 Aug 2014 21:35:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7Lrat" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1462026_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1462026" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمدار جدید و قدرتمند سونی در کناره فبلت قدرتمند و زیبای سونی قرار گرفته است و مورد مقایسه قرار می گیرد.. از آنجاییکه کمتر ویدئوی در فضای مجازی به مقایسه این دو اسمارتفون قدرتمند پرداخته است پس این ویدئو برای علاقه مندان این دو اسمارتفون زیبا بسیار جذاب است ویدئوی مقایسه سرعت بوت اکسپریا Z2 با زدوان (اختصاصی) http://www.aparat.com/v/KCWsq/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%28%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%29 Tue, 15 Jul 2014 15:43:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KCWsq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/276/1378591_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1378591" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت بوت و روشن شدن دو پرچمدار امروز و دیروز کمپانی سونی یعنی اکسپریا Z2 با اکسپریا زدوان مقایسه میشود ویدیوی مقایسه رنگ بنفش اکسپریا Z2 با زداولترا در ایران http://www.aparat.com/v/QPSuv/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%B1 Tue, 15 Jul 2014 12:32:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/QPSuv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/276/1377876_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1377876" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو رنگ بنفش اکسپریا Z2 با اکسپریا زداولترا که فقط در بازار کشور های اروپایی پیدا می شود و اتفاقا خیلی هم زیبا هست،، را مقایسه می کنم،، که دیدن آن خالی از لطف نیست... لازم به ذکر است که بنده این دو گوشی قدرتمند و زیبا را از نمایندگی رسمی سونی از دوبی خریده ام ویدئو ی کیفیت صدای اکسپریا z2 (اختصاصی) http://www.aparat.com/v/eZkIl/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_z2_%28%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%29 Sun, 13 Jul 2014 21:09:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eZkIl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/275/1372669_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1372669" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت و میران صدای اکسپریا z2 را تست کرده ام که از آن لحاظ هم عالیه صفحه نمایش بسیار با کیفیت اکسپریا Z2 در همه جوانب http://www.aparat.com/v/IOM75/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8 Sat, 12 Jul 2014 07:00:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IOM75" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/274/1366809_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1366809" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئوی اختصاصی خودم گوشه ای از کیفیت بسیار بالای صفحه نمایش اکسپریا Z2 در همه جوانب به خصوص کنتراست بسیار عالی و روشنایی بالا همراه با نمایش رنگهای زنده در بهترین حالت خودشان نسبت به سایر صفحه نمایش های گوشیهای رقیب!!!! به نمایش در آمده است، از علاقه مندان این گوشی قدرتمند دعوت می کنم که حتماً این ویدئو و سایر ویدئوهایی که به زودی در این کانال برای نمایش قرار خواهم داد، دیدن کنند...... ویدیوی سرعت و کیفیت دوربین اکسپریا زداولترا http://www.aparat.com/v/s0xHY/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Fri, 27 Jun 2014 00:11:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s0xHY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/264/1317455_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1317455" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که از سری ویدئو های اختصاصی خودم هست، دوربین اکسپریا زداولترا از لحاظ سرعت عکسبرداری و نیز کیفیت عکس ها مورد بررسی قرار می&zwnj;گیرد... ویدئویی جدید از کیفیت بی نظیر پرچمدار جدید سونی اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/soVew/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7 Fri, 28 Feb 2014 21:17:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/soVew" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/206/1028058_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1028058" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو امکانات و کیفیت بی نظیر صفحه نمایش و دوربین پرچمدار جدید و قدرتمند سونی به نمایش در میاد. مشخصات اکسپریا Z2 1_صفحه نمایش 5.2 اینچی IPS Triluminos live color LED که برای اولین بار در یک تلفن به کار رفته است 2_پردازنده نسل جدید اسنپدراگون ۸۰۱ شرکت کوالکوم با فرکانس ۲٫۳ گیگاهرتز و 3 گیگابایت حافظه رم 3_دوربین قدرتمند 20.7 مگاپیکسلی با لنز قدرتمند Gو پردازشگر تصویر BIONZ دارای امکانات فراوان عکسبرداری + قابلیت فیلمبرداری 4k و امکانات فراوان 4_حافظه داخلی 16 گیگابایت + قابلیت ار ویدئویی جدید از پرچمدار سونی اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/zTxEK/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Thu, 27 Feb 2014 06:58:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zTxEK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/205/1023775_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1023775" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو امکانات و کیفیت بسیار بالای این گوشی قدرتمند به نمایش در میاد ویدئوی کیفیت صفحه نمایش اکسپریا زدوان شماره 1 http://www.aparat.com/v/F5eRg/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_1 Thu, 20 Feb 2014 05:08:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/F5eRg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/202/1008201_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1008201" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش اکسپریای جدید سونی را مشاهده نمایید ویدئوی سرعت عکسبرداری و شاتر دوربین اکسپریا زدوان http://www.aparat.com/v/IEG6e/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86 Thu, 20 Feb 2014 03:16:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IEG6e" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/202/1008134_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1008134" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت شاتر دوربین اکسپریا زدوان در حالت 8 مگاپیکسلی به نمایش در میاد ویدئوی استثنایی از کیفیت و زاویه دید اکسپریا زدوان http://www.aparat.com/v/qVABQ/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86 Thu, 20 Feb 2014 01:26:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qVABQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/202/1008050_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1008050" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش و زاویه دید اکسپریا زدوان به نمایش در میاد.. البته این گوشی سری ساخت جدید میباشد!!!