کانال لیونا (بهترین اسمارتفون rad007) http://www.aparat.com/name/LIONA/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7_%28%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%86_rad007%29 ویدیو هایی که کانال لیونا (بهترین اسمارتفون rad007) منتشر کرده است ویدئو از کیفیت صفحه نمایش پرچمدار سونی http://www.aparat.com/v/meHjg/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C Sat, 29 Nov 2014 06:44:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/meHjg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825508_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825508" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش گوشی سونی و عمق رنگ ها به خصوص رنگ سیاه را مشاهده می کنید ویدئو آموزش تنظیمات دستی دوربین اکسپریا Z3 و Z2 http://www.aparat.com/v/3wElH/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D9%88_Z2 Sat, 29 Nov 2014 06:14:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3wElH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825490_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825490" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو آموزش تنظیمات دستی دوربین Z2 را مشاهده می کنید وقتی جای تنظیمات باهم عوض می شود یعنی اینکه شما بسته به شرایط و محیط عکسبرداری و نیز بسته به مقدار روشنایی محیط میتوانید از آن تنظیمات استفاده کنید برای مثال در این آموزش ایزو هم روی عدد 100 قرار می گیرد و هم روی عدد 50 این یعنی اینکه شما بسته به شرایط عکسبرداری باید ایزو را تغییر دهید در تنظیمات دستی مقدار ایزوو وایت بالانس بسیار مهم است ویدئو آموزش تنظیم صدا و اسپیکر های Z2 در اندروید 4.4.2 http://www.aparat.com/v/7ZlMF/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D8%A7%DB%8C_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF Sat, 29 Nov 2014 05:51:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/7ZlMF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825472_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825472" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو چگونگی تنظیم بهترین حالت صدا و اسپیکر های اکسپریا Z2 در اندروید 4.4.2 را مشاهده خواهید کرد اما کسانی که به این تنظیمات آشنا نیستند باید با دقت به این ویدئو نگاه کنند چونکه تفاوت کیفیت صدا قبل و بعد از تنظیمات بسیار زیاد است در این ویدئو زیاد به کیفیت ویدئو به علت کم کردن حجم ویدئو، توجه نشده است بلکه ملاک آموزش انجام تنظیمات مربوط به صدا و اسپیکر های اکسپریا Z2 میباشد ویدئو تنظیم بهترین حالت صدا و اسپیکر Z2 اندروید 4.4.2 http://www.aparat.com/v/zKA97/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1_Z2_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF_4.4.2 Sat, 29 Nov 2014 05:41:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zKA97" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825464_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825464" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو آموزش بهترین حالت تنظیمات مربوط به صدا و اکولایزر برای بهترین بازدهی صدای اسپیکر های اکسپریا Z2 در اندروید 4.4.2 را مشاهده خواهید کرد، از کسانی که با تنظیمات مربوط به صدای اکسپریا Z2 آشنا نیستند، باید با دقت به این ویدئو نگاه کنند چونکه تفاوت کیفیت صدا قبل و بعد از تنظیمات بسیار زیاد است ویدئو کیفیت صفحه نمایش اکسپریا Z2 (اجرای ویدئو 4k) http://www.aparat.com/v/2UoA1/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%28%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_4k%29 Sat, 29 Nov 2014 05:26:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2UoA1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825454_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825454" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش اکسپریا Z2 در اجرای ویدئو 4k بررسی شده است ویدئو کیفیت صفحه نمایش پرچمدار سونی قسمت 2 http://www.aparat.com/v/fd9Fy/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_2 Sat, 29 Nov 2014 05:03:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/fd9Fy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825439_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825439" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش گوشی سونی در اجرای ویدئو سنگین مورد بررسی قرار می گیرد ویدئو چگونگی تنظیم بهترین حالت صدا در اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/iJ0R2/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sat, 29 Nov 2014 04:38:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/iJ0R2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825419_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825419" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سعی شده است که بهترین حالت تنظیمات مربوط به صدا و اسپیکر های اکسپریا Z2 در اندروید 4.4.4 به نمایش در بیاد، از دوستانی که میخواهند بهترین و کاملترین کیفیت صدا را در اکسپریا Z2 داشته باشند بایستی به این ویدئو با دقت نگاه کنند چونکه تفاوت کیفیت صدا و اسپیکر ها قبل و بعد از تنظیمات بسیار زیاد!!است البته در این ویدئو به علت کاهش یافتن حجم اصلی ویدئو کیفیت صدای واکمن Z2 کم شده است ویدئو کیفیت صفحه نمایش پرچمدار سونی قسمت اول http://www.aparat.com/v/7jLmc/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84 Sat, 29 Nov 2014 03:28:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/7jLmc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825384_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825384" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت صفحه نمایش پرچمدار سونی بررسی می شود کیفیت اجرای ویدئو 4k در اکسپریا Z2 قسمت 1 http://www.aparat.com/v/01jWe/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_4k_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_1 Sat, 29 Nov 2014 03:00:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/01jWe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/366/1825365_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1825365" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت بالای اکسپریا Z2 در اجرای ویدئو سنگین 4k و همچنین کیفیت بسیار عالی اسپیکر های این گوشی به نمایش در میاد اختصاصی لیونا نگاهی به صفحه نمایش اکسپریا Z3 (قسمت اول) http://www.aparat.com/v/Kv6Tk/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%28%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%29 Tue, 25 Nov 2014 01:22:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Kv6Tk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/363/1812233_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1812233" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سعی کرده ام صفحه نمایش اکسپریا Z3 را از زوایای!! مختلف به خصوص از زاویه هایی که اکثر پنل های ips دنیا در آنها ضعف هایی دارند، بررسی کنم،، آنچه در این بررسی از نزدیک تجربه کردم و فهمیدم پرچمدار جدید سونی از لحاظ کنتراست و غلظت رنگ ها و نیز عمق رنگ سیاه نمره بسیار بالایی را گرفت و در هر گوشه و هر زاویه دید بالا هم بازهم نمره بسیار عالی را گرفت،، امیدوارم دوستانی که میخواهند قبل از خرید ویدئویی از کیفیت بسیار بالای پنل A اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/cpCxb/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D9%84_A_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sat, 22 Nov 2014 07:26:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cpCxb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/361/1803312_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1803312" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کوتاه گوشه ای از کیفیت بسیار بالای پنل نوع A اکسپریا Z2 را به خصوص از لحاظ کنتراست و عمق بسیار بالای رنگ سیاه مشاهده می کنید صفحه نمایش با کنتراست عالی اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/imN5M/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sat, 22 Nov 2014 07:23:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/imN5M" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/361/1803308_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1803308" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت بالا و عمق بالای رنگ سیاه در صفحه نمایش اکسپریا Z2 را مشاهده می کنید.. دوستانی هم که میخواهند در مورد تفاوت صفحه نمایش و نوع پنل خودشان بیشتر بدانند، بهتره صفحه نمایش گوشی خودشان را از لحاظ عمق رنگ به خصوص رنگ سیاه با این گوشی مقایسه کنند مقایسه صفحه نمایش اکسپریا آیون!! با گالکسی نوت2!!! http://www.aparat.com/v/GUCkL/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D9%88%D9%86%21%21_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA2%21%21%21 Fri, 21 Nov 2014 13:24:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/GUCkL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/361/1800955_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1800955" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش دو گوشی قدیمی تر سونی و سامسونگ یعنی اکسپریا آیون و گالکسی نوت2 مقایسه میشود مقایسه دوربین سه پرچمدار اکسپریا Z3 با نوت4 و آیفون6 http://www.aparat.com/v/LEdRB/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%AA4_%D9%88_%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%866 Fri, 21 Nov 2014 12:01:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LEdRB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/361/1800637_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1800637" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو دوربین پرچمداران جدید کمپانی های بزرگ سامسونگ و اپل و سونی در حالت عکسبرداری در شب و محیط های کم نور مورد بررسی قرار می گیرد ویدئو اندروید 5 یا lolitop در اکسپریا Z3 و Z2 http://www.aparat.com/v/6uMpo/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF_5_%DB%8C%D8%A7_lolitop_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D9%88_Z2 Thu, 20 Nov 2014 03:27:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6uMpo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/360/1796129_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1796129" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو رابط کاربری گوشی های سونی در نسخه اندروید L به نمایش در میاد که مقایسه صفحه نمایش اکسپریا Z3 با آیفون 6 پلاس http://www.aparat.com/v/m3Xbk/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86_6_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3 Mon, 17 Nov 2014 11:01:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/m3Xbk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/358/1787442_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1787442" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش پرچمدار جدید سونی با پرچمدار کمپانی اپل مقایسه می شود.. در این مقایسه ارتقاء کنتراست و کیفیت تصویر با تکنولوژی اختصاصی سونی یعنی x reality و تکنولوژی جدید super vivid به خوبی قابل مشاهده است کیفیت خارق العاده دوربین های حرفه ای سونی A7S http://www.aparat.com/v/tM3jc/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_A7S Sun, 16 Nov 2014 02:06:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tM3jc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/357/1784188_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1784188" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت بی نظیر دوربین های حرفه ای سونی را مشاهده می کنید که واقعاً ارزش های این کمپانی ژاپنی را در ساخت دوربین های بسیار قدرتمند ثابت میکنه به راستی آدم با دیدن کیفیت واقعا بی نظیر دوربین های دیجیتال و حرفه ای سونی و در آن سو با دیدن نظرات شگفت انگیز بعضی ها در مورد زیر سوال بردن قدرت کمپانی سونی به خصوص در ساخت بهترین دوربین ها، واقعا این نظرات متعصبانه موجب تاسف میشود!! ویدئو مقایسه صفحه نمایش های ips با یکدیگر http://www.aparat.com/v/G4k3W/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_ips_%D8%A8%D8%A7_%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Fri, 14 Nov 2014 11:55:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/G4k3W" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/356/1778621_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1778621" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سه نوع مختلف صفحه نمایش ips با یکدیگر مقایسه می شود مقایسه صفحه نمایش ژاپن دیسپلی سونی و سوپر آمولد سامسونگ http://www.aparat.com/v/Ucinb/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF Fri, 14 Nov 2014 06:45:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Ucinb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/356/1778191_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1778191" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش گوشی های سونی که از پنل های ژاپن دیسپلی و با کیفیت تر نسبت به سایر نوع پنل های این گوشی ها استفاده کرده اند با صفحه نمایش سوپر آمولد سامسونگ مورد مقایسه دقیق قرار می گیرد قابلیت کاربردی فیلمبرداری از خود گوشی با اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/eTwr8/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sun, 09 Nov 2014 02:19:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eTwr8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/353/1762010_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1762010" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو که توسط قابلیت بسیار کاربردی فیلمبرداری از خود گوشی توسط اکسپریا Z2 بعد از آپدیت به اندروید 4.4.4 تهیه شده است، تغییرات این گوشی با آپدیت به اندروید 4.4.4 و نیز تاثیرقابل توجه قابلیت super vivid بر کنتراست و غلظت رنگ ها به نمایش در آمده است ویدئو اندروید 4.4.4 در اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/9rKOe/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF_4.4.4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sat, 08 Nov 2014 12:39:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9rKOe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/352/1759759_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1759759" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو Z2 با اندروید 4.4.4 را واسه دوستان قرار دادم که کل گوشی کپی اکسپریا Z3 شده است،، البته موضوع مهم دیگر که در ویدئو مشاهده می کنید این است که علیرغم نور محیط بسیار زیاد ولی بازهم نوع پنل اکسپریا Z2 در این ویدئو و رنگ قرمز که از گوشه های پایین صفحه نمایش به خوبی قابل مشاهده است ویدئو تشخیص پنل نوع B اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/WixS3/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%BE%D9%86%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%B9_B_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sat, 08 Nov 2014 02:11:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WixS3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/352/1759042_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1759042" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در روز های گذشته راه تشخیص پنل نوع A اکسپریا Z2 را نشان دادیم امروز هم راه تشخیص پنل نوع B این گوشی را از طریق ویدئو نشان می دهم.. توجه کنید در گوشه های پایین گوشی وقتی رنگ این پنل نوع B به رنگ سفید می شود ولی در پنل نوع A در همان لحظه رنگ پنل به رنگ قرمز و یا بنفش پررنگ میشود این دو نوع پنل از لحاظ کنتراست و غلظت رنگ و زاویه دید باهم تفاوت دارند ویدئو تشخیص بهترین نوع صفحه نمایش اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/XCT6i/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sun, 02 Nov 2014 22:27:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/XCT6i" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/349/1743380_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1743380" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بعد از بررسی فراوان در مورد اکسپریا Z2 فهمیدم که کمپانی سونی طبق معمول در این گوشی هم از دو پنل مختلف استفاده کرده است که کیفیت یکی از آنها که پنل A نامگذاری کرده ام کنتراست عالی و رنگ های با غلظت بالا را دارد . در این ویدئو تنها راه شناخت این پنل را قرار دادم که اگه به ویدئو دقت کنید وقتی گوشی را روشن می کنم در هنگام آمدن لوگوی سونی از زاویه دید گوشه های صفحه نمایش به رنگ قرمز و یا بنفش سیر می ویدئو کیفیت عالی صفحه نمایش اکسپریا Z2 دراجرای فیلم 4K http://www.aparat.com/v/80bRJ/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_4K Thu, 30 Oct 2014 22:02:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/80bRJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/347/1734204_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1734204" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در راستای معرفی صفحه نمایش بسیار با کیفیت اکسپریا Z2 به افرادی که میخواهند این گوشی قدرتمند را بخرند با ویدئو اختصاصی خودم که در آن قدرت و کیفیت اکسپریا Z2 در اجرای فیلم 4K کاملاً معلوم است در خدمت هستم لازم به ذکر است که در بررسی های دقیق خودم کیفیت بسیار بالای صفحه نمایش اکسپریا Z2 نسبت به سایر پرچمداران بازار!!! کاملاً معلوم بود واقعا این گوشی از هر لحاظ کامل هست به خصوص با قیمت استثنایی خودش ویدئو کیفیت عالی صفحه نمایش اکسپریا Z2 و صدای اسپیکرخوب http://www.aparat.com/v/3G4Lt/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D9%88_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A8 Thu, 30 Oct 2014 21:49:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3G4Lt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/347/1734166_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1734166" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سلام دوستان... از آنجایی که این روزها قیمت این گوشی زیبا و قدرتمند سونی در میان همه گوشی های رده بالا و پرچمدار خیلی به صرفه است و این گوشی واسه خریدن ارزشمند ترین گوشی رده بالا در میان همه گوشی های دنیا هست با توجه به سخت افزار بسیار قدرتمند یعنی اسنپ دراگون 801 همراه با رم فوق العاده 3 گیگابایت و همچنین صفحه نمایش بسیار با کیفیت و دوربین قدرتمند تصمیم گرفتم که جهت آشنایی هر چه بهتر هواداران اختصاصی لیونا صفحه نمایش بسیار با کیفیت اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/tJxqo/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Tue, 28 Oct 2014 20:59:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tJxqo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/346/1727131_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1727131" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو گوشه ای از کیفیت بسیار بالای صفحه نمایش اکسپریا Z2 به خصوص از لحاظ کنتراست بالا و غلظت رنگ بسیار بالا همراه با زاویه دید گسترده را مشاهده می کنید تست سرعت اکسپریا Z3 vs Z2 vs Z1 vs Z http://www.aparat.com/v/JGdg8/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_vs_Z2_vs_Z1_vs_Z Sun, 05 Oct 2014 13:49:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JGdg8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/332/1658015_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1658015" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمداران جدید و قدیم سونی مقایسه سرعت راه اندازی و یا بوت میشوند شستشوی اکسپریا Z3 با آب http://www.aparat.com/v/CyZFK/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%A8 Thu, 02 Oct 2014 11:05:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CyZFK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/330/1648310_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1648310" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمدار جدید سونی یعنی اکسپریا Z3 با آب شستشو!!! میشود در ضمن اکسپریا Z3 بالاترین استاندارد و سطح مقاومت در همه گوشی های دنیا در برابر مایعات را داره بررسی دقیق اکسپریا Z3 (دوربین. رابط کاربری. غیره http://www.aparat.com/v/PAd5w/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%28%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86._%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C._%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87 Sat, 27 Sep 2014 04:31:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PAd5w" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/327/1634228_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1634228" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمدار جدید و بسیار زیبا سونی بررسی تخصصی میشود همه این ویدئو ها برای اولین بار و بسیار جدیدو اختصاصی توسط کانال لیونا ( بهترین اسمارتفون) جمع آوری و تهیه شده است و در اختیار علاقه مندان به تکنولوژی و اسمارتفون های جدید قرار می گیرد لطفا در صورت استفاده در انجمن ها و سایت ها اسم منبع ویدئو ها که همان لیونا آپارات و یا بهترین اسمارتفون هست ذکر گردد،، با تشکر از همه عزیزان بیننده ویدئو مقایسه اکسپریا Z3 با گالکسی s5(دوربین و..... http://www.aparat.com/v/03kaP/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_s5%28%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%88..... Sat, 27 Sep 2014 04:22:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/03kaP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/327/1634225_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1634225" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پرچمدار جدید سونی یعنی اکسپریا Z3 با پرچمدار سامسونگ یعنی گالکسی s5 مقایسه شده است