کانال لیونا (بهترین اسمارتفون rad007) http://www.aparat.com/name/LIONA/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7_%28%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%86_rad007%29 ویدیو هایی که کانال لیونا (بهترین اسمارتفون rad007) منتشر کرده است قدرت بی نظیر عکسبرداری با اکسپریا Z2 در تاریکی مطلق!! http://www.aparat.com/v/sHKBm/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%21%21 Wed, 18 Feb 2015 10:52:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/sHKBm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2124819-3881.jpg?6598);" class="video_thumb" id="video_thumb_2124819" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این قدرت لنز دوربین گوشی اکسپریا Z2 در عکسبرداری در تاریکی مطلق شب بدون هیچ نوری از نقاط دور که تکنولوژی پیشرفته دوربین این گوشی بعد از گرفتن عکس آن را مثل روز روشن می کند!!! که به غیر از Z3 و Z2 هیچ گوشی دیگری در دنیا این قدرت عکسبرداری در تاریکی مطلق را ندارد و متاسفانه هیچ سایتی به این موارد مهم اشاره نمی کنند!!! کیفیت بسیار عالی اکسپریا z3 مدل تک سیمکارت رنگ سبز http://www.aparat.com/v/wSM57/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_z3_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AA%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%A8%D8%B2 Wed, 18 Feb 2015 10:21:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wSM57" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2124741-3225.jpg?1700);" class="video_thumb" id="video_thumb_2124741" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو کیفیت بسیار بالا اکسپریا z3 رنگ سبز مدل تک سیمکارت که واقعا از لحاظ طراحی و کیفیت صفحه نمایش و زیبایی بی همتا است مقایسه صفحه نمایش اکسپریا Z2 با گالکسی S5 قسمت 4 http://www.aparat.com/v/cIRhl/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_S5_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_4 Tue, 10 Feb 2015 13:19:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cIRhl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/2094164-5939.jpg?5951);" class="video_thumb" id="video_thumb_2094164" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش بسیار با کیفیت اکسپریا Z2 با صفحه نمایش قدرتمند گالکسی S5 مقایسه شود شده است ویدئو مقایسه صفحه نمایش گالکسی S5 با اکسپریا Z2 قسمت 3 http://www.aparat.com/v/WlQOb/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_S5_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA Tue, 10 Feb 2015 12:38:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WlQOb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/2094020-3693.jpg?5849);" class="video_thumb" id="video_thumb_2094020" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش گالکسی S5 در یک مقایسه عادلانه!!! برخلاف اکثر مقایسه هایی که در جاهای!!! &#039;مختلف میبینیم در حالت دینامیک خودش یعنی حالت تنظیمات پررنگ صفحه نمایش با صفحه نمایش اکسپریا Z2 مقایسه می شود ویدئو مقایسه صفحه نمایش اکسپریا Z2 با گالکسی S5 قسمت 2 http://www.aparat.com/v/NMgWH/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_S5_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA Tue, 10 Feb 2015 11:26:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NMgWH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2093785-2449.jpg?4837);" class="video_thumb" id="video_thumb_2093785" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش بسیار با کیفیت اکسپریا Z2 در برابر صفحه نمایش سوپر آمولد گالکسی S5 قرار گرفته است!!! رقابت این دو گوشی دیدنی است چونکه یکی از آنها یعنی z2 یکی از بهترین و کاملترین پنل های IPS را دارد و در طرف دیگر گالکسی S5 قرار دارد که همیشه با پنل های آمولد طرفداران خاص خودش را دارد البته فارغ از نتیجه این مقایسه ها هر دوی این گوشی ها از لحاظ کیفیت صفحه نمایش و دوربین بسیار عالی هستن مقایسه صفحه نمایش اکسپریا Z2 با گالکسی S5 http://www.aparat.com/v/SjZYe/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_S5 Tue, 10 Feb 2015 10:00:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/SjZYe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2093561-2317.jpg?2438);" class="video_thumb" id="video_thumb_2093561" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش live color led triliminus اکسپریا Z2 در برابر صفحه نمایش سوپر آمولد سامسونگ گالکسی S5 قرار گرفته است که تنظیمات صفحه نمایش گوشی سامسونگ در حالت دینامیک یعنی پررنگ تنظیم شده است!! جعبه گشایی نسخه ایتالیا اکسترا پک اکسپریا Z2 در ایران http://www.aparat.com/v/MItku/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 07 Feb 2015 11:26:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MItku" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2081991-8583.jpg?6493);" class="video_thumb" id="video_thumb_2081991" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو نسخه اکسترا پک اکسپریا Z2 با وسایل کامل شامل یک گوشی 4G و همراه با هندزفری حرفه ای نویز کنسلینگ + داک شارژ فابریک اکسپریا Z2 همراه با کابل ارجینال otg خود سونی و همچنین شارژر فابریک سونی که در ایران جعبه گشایی شده است به نمایش در آمده است باز گشایی جعبه اکسترا پک اکسپریا Z2 نسخه اروپا در ایران http://www.aparat.com/v/Bt0Jj/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_%D8%AF%D8%B1 Tue, 03 Feb 2015 01:47:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Bt0Jj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2065351-2357.jpg?3015);" class="video_thumb" id="video_thumb_2065351" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو برای اولین بار جعبه نسخه سوپر اکسترا پک اکسپریا Z2 که مال اروپا است در ایران جعبه گشایی می شود وسایل درون جعبه این نسخه استثنایی عبارت است از شارژر فابریک Z2 به همراه کابل شارژ و هندزفری گرانقیمت و حرفه ای نویز کنسلینگ به همراه داک شارژ فابریک اکسپریا Z2 به همراه سه عدد تبدیل داک و کابل OTG فابریک سونی و همچنین ضد خش بوف فابریک سونی، پنل این گوشی هم از نوع بی نظیر و استثنایی است، ویدئو مقایسه پنل A و B اکسپریا Z2 ((قسمت 3)) http://www.aparat.com/v/UvsM3/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D9%86%D9%84_A_%D9%88_B_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%28%28%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_3%29%29 Fri, 30 Jan 2015 20:57:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/UvsM3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2052720-4531.jpg?8509);" class="video_thumb" id="video_thumb_2052720" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو ادامه مقایسه پنل های اکسپریا Z2 را مشاهده خواهید کرد که تفاوت آنها در زوایای مختلف دید و کنتراست و درجه رنگ ها را مشاهده خواهید کرد. لازم به ذکر است که کیفیت پنل B هم نسبت به سایر پنل های ips بازار!!و حتی گرانتر از خودش!!! هم بهتره و فقط در برابر پنل بی نظیر A از هر لحاظ کم میاره، اخیراً بعضی ها !! شایعه کرده بودند که مثلاً روشنایی پنل B بهتره در حالیکه پنل A از لحاظ روشنایی هم بهتره! مقایسه پنل A و پنل B اکسپریا Z2 برای اولین بار قسمت 2 http://www.aparat.com/v/rA9CR/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D9%86%D9%84_A_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D9%84_B_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86 Fri, 30 Jan 2015 17:06:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rA9CR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2051895-9955.jpg?9807);" class="video_thumb" id="video_thumb_2051895" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پنل های مختلفی که کمپانی سونی در اکسپریا Z2 قرار داده برای اولین بار در کل دنیا باهم مقایسه می شود.. من در شگفتی هستم که سایت های به اصطلاح تخصصی خارجی و داخلی چرا از دیدن چنین تفاوت های آشکاری عاجز هستند و هیچ وقت اطلاع رسانی انجام نمی دهند!!خود کمپانی سونی هم به خاطر منافع خودش این تفاوت ها را نمی گوید.و متاسفانه بعضی ها هم به خاطر منافع خودشان این تفاوت ها را پنهان می کنند!!! ویدئو اثبات تفاوت پنل در اکسپریا Z2 برای اولین بارقسمت1 http://www.aparat.com/v/Akwf1/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA1 Fri, 30 Jan 2015 16:37:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Akwf1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2051806-3521.jpg?4001);" class="video_thumb" id="video_thumb_2051806" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو تفاوت دو پنل استفاده شده در اکسپریا Z2 که تفاوت های اساسی!! باهم دارند و برای اولین بار در کل دنیا در کشور ما این موضوع مهم را فهمیده اند!!!! به نمایش در آمده است، متاسفانه بعضی ها در این مدت با خیالات واهی سعی در انکار این تفاوت آشکار پنل های استفاده شده در اکسپریا Z2 را داشتند و بدون اینکه هیچ تجربه ای در این مورد داشته باشند همیشه سعی در وارونه نشان دادن واقعیت ها داشتند سرعت بسیار بالای دانلود اکسپریا Z2 با اینترنت 3َG http://www.aparat.com/v/GgjUI/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_3%D9%8EG Fri, 30 Jan 2015 15:54:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/GgjUI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2051630-8943.jpg?1524);" class="video_thumb" id="video_thumb_2051630" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت بسیار بالای اینترنت 3G در اکسپریا Z2 که در حال دانلود بازی گرافیکی fifa2015 با حجمی در حدود 1.28 گیگابایت هست به نمایش در میاد لازم به ذکر است که خود بنده حتی با سرعت 14 مگابایت!! بر ثانیه هم با اکسپریا Z2 برنامه و بازی دانلود کرده ام، در این ویدئو هم با سرعت معمولی تر نسبت به دانلود های قبلی خودم، بازی fifa2015 را دانلود می کنم که در کمترین حالت سرعتم 3 مگابایت بر ثانیه است!! سرعت بسیار بالا رابط کاربری اکسپریا Z2 همراه با کیفیت ع http://www.aparat.com/v/o9MGt/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA Fri, 30 Jan 2015 15:27:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/o9MGt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/2051528-8905.jpg?1930);" class="video_thumb" id="video_thumb_2051528" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو سرعت بسیار عالی رابط کاربری اکسپریا Z2 و همچنین نمایش بسیار عالی رنگ ها و صدای اسپیکر بسیار خوب این گوشی به نمایش در میاد باز کردن جعبه نسخه اروپا (EN) اکسپریا Z2 در ایران http://www.aparat.com/v/41arS/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_%28EN%29_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 14 Jan 2015 12:53:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/41arS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1990483-1917.jpg?4239);" class="video_thumb" id="video_thumb_1990483" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو نسخه اروپایی اکسپریا Z2 یا همان EN که عکس هندزفری گرانقیمت نویز کنسلینگ روی جعبه آن است راجعبه گشایی کرده ام و آن را برای دیدن دوستان به نمایش گذاشتم،، سوال تعدادی از کسانی که می خواهند این گوشی قدرتمند را بخرند این است که مشخصات و محتویات جعبه نسخه اروپا اکسپریا Z2 چگونه است که با دیدن این ویدئو کاملاً با این نسخه Z2 آشنا خواهید شد مقایسه صفحه نمایش اکسپریا Z2 با گالکسی نوت4 قسمت 2 http://www.aparat.com/v/RWPNb/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA4_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_2 Mon, 29 Dec 2014 10:34:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/RWPNb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1925337-5682.jpg?7638);" class="video_thumb" id="video_thumb_1925337" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش قدرتمند اکسپریا Z2 با صفحه نمایش بسیار با کیفیت گالکسی نوت4 پرچمدار سامسونگ مقایسه می شود با دیدن این مقایسه ها و دیدن صفحه نمایش گوشی هایی مثل اکسپریا Z2 میفهمیم که واقعا سونی در صفحه نمایش اکسپریا Z2 و Z3 زحمات زیادی را کشیده است و پنل این گوشی ها از هر لحاظ آماده رقابت کردن با بهترین پنل های دنیا هستند مقایسه صفحه نمایش اکسپریا Z2 با گالکسی نوت4 http://www.aparat.com/v/8jlHs/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA4 Mon, 29 Dec 2014 10:23:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8jlHs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1925305-2174.jpg?2897);" class="video_thumb" id="video_thumb_1925305" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش اکسپریا Z2 با صفحه نمایش بسیار قدرتمند گالکسی نوت4 مقایسه شده است،، که انصافاً هر دو عالی هستند البته مقایسه های طولانی تری از این گوشی ها با یکدیگر دارم که به زودی در این کانال قرار خواهم داد فیلمبرداری از خود گوشی توسط اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/obA6q/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Sun, 28 Dec 2014 06:06:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/obA6q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1921450-2974.jpg?2074);" class="video_thumb" id="video_thumb_1921450" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو قابلیت بسیار کاربردی فیلمبرداری از خود گوشی توسط اکسپریا Z2 به نمایش در میاد،، به آپدیت تکمیلی اندروید 4.4.4 اکسپریا Z2 ~o) هم توجه کنید امتیاز بسیار بهتر بنچمارک اکسپریا Z2 نسبت به الجی G3 http://www.aparat.com/v/MOJST/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DA%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C Sat, 27 Dec 2014 04:11:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MOJST" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1918011-7042.jpg?3878);" class="video_thumb" id="video_thumb_1918011" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو تفاوت فاحش برتری اکسپریا Z2 در بنچمارک های اصلی مثل آنتوتو و بنچمارک های گرافیکی را نسبت به رقیب خودش یعنی الجی G3 را مشاهده خواهید کرد اندروید 5 در اکسپریا Z2 و تغییرات زیاد در رابط کاربری http://www.aparat.com/v/s35GS/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF_5_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7 Sat, 27 Dec 2014 03:29:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/s35GS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1917982-1874.jpg?7030);" class="video_thumb" id="video_thumb_1917982" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو اجرای اندروید 5 بر روی اکسپریا Z2 همراه با تغییرات بسیار زیاد در رابط کاربری این گوشی مشاهده می شود مقایسه صفحه نمایش گالکسی تب اس 8.4 با آیپد مینی 2 http://www.aparat.com/v/2tbUd/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B3_8.4_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D9%BE%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C Sat, 20 Dec 2014 06:50:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2tbUd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1893883-4336.jpg?2874);" class="video_thumb" id="video_thumb_1893883" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش با کیفیت گالکسی تب اس 8.4 با صفحه نمایش آیپد مینی 2 کمپانی اپل مقایسه می شود مقایسه دوربین گالکسی نوت 4 با آیفون 6 (جدید) http://www.aparat.com/v/uQOcw/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_4_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86_6_%28%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%29 Sun, 14 Dec 2014 06:01:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uQOcw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1873775-4350.jpg?7389);" class="video_thumb" id="video_thumb_1873775" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو دوربین قدرتمند پرچمدار کمپانی سامسونگ یعنی گالکسی نوت4 با دوربین بسیار با کیفیت پرچمدار کمپانی اپل یعنی آیفون 6 مقایسه می شود مقایسه دوربین گالکسی نوت edge با آیفون 6 پلاس http://www.aparat.com/v/3dSuG/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_edge_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86_6_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3 Sun, 14 Dec 2014 05:53:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3dSuG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1873772-1174.jpg?4582);" class="video_thumb" id="video_thumb_1873772" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو دوربین قدرتمند گالکسی نوت edge با دوربین بسیار با کیفیت آیفون 6 پلاس مقایسه می شود مقایسه دوربین اکسپریا Z3 با لومیا 930 از نوکیا http://www.aparat.com/v/QbxCG/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7_930_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7 Sun, 14 Dec 2014 05:31:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QbxCG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1873766-2519.jpg?5394);" class="video_thumb" id="video_thumb_1873766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو دوربین قدرتمند پرچمدار سونی یعنی اکسپریا Z3 با دوربین بسیار با کیفیت لومیا 930 مقایسه می شود مقایسه صفحه نمایش گالکسی نوت4 با نکسوس 6 http://www.aparat.com/v/ZqHsQ/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA4_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3_6 Sun, 14 Dec 2014 05:25:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ZqHsQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1873765-6787.jpg?5509);" class="video_thumb" id="video_thumb_1873765" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش گالکسی نوت4 با نکسوس 6 مقایسه می شود مقایسه دوربین اکسپریا Z3 با آیفون 6 http://www.aparat.com/v/OWd5v/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86_6 Sun, 14 Dec 2014 05:20:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OWd5v" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1873763-8619.jpg?6772);" class="video_thumb" id="video_thumb_1873763" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو دوربین قدرتمند پرچمدار سونی یعنی اکسپریا Z3 با دوربین بسیار با کیفیت پرچمدار کمپانی اپل یعنی آیفون 6 مقایسه می شود مقایسه دوربین اکسپریا Z3 با گالکسی نوت4 http://www.aparat.com/v/rmeH0/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z3_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA4 Sun, 14 Dec 2014 05:18:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rmeH0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1873761-2751.jpg?8576);" class="video_thumb" id="video_thumb_1873761" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو دوربین قدرتمند پرچمدار سونی یعنی اکسپریا Z3 با دوربین بسیار با کیفیت پرچمدار سامسونگ یعنی گالکسی نوت4 مقایسه میشود ویدئو اثبات دو پنل بودن اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/5AIkc/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88_%D9%BE%D9%86%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Fri, 12 Dec 2014 01:56:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5AIkc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1868353-3987.jpg?9034);" class="video_thumb" id="video_thumb_1868353" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو تفاوت بین دو صفحه نمایش متفاوت در گوشی اکسپریا Z2 به نمایش در میاد،، البته پنل نوع سومی هست که از هر دوی این ها بهتره و کیفیت باور نکردنی را از هر لحاظ به خصوص کنتراست و زاویه دید و روشنایی و غلظت رنگها به نمایش میگذاره که چند تا از ویدئو این پنل استثنایی را قرار دادم،، این پنل سوم که گفتم مثلا اگه در کنار یک گوشی رده بالا مثل الجی G3 و گالکسی نوت3 قرار میگیره، برتر بودن آن مشخص میشه مقایسه صفحه نمایش اکسپریا Z2 با گالکسی نوت3 http://www.aparat.com/v/vQGAK/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA3 Wed, 10 Dec 2014 11:54:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vQGAK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1862230-5371.jpg?6313);" class="video_thumb" id="video_thumb_1862230" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو صفحه نمایش triliminus live color led اکسپریا Z2 با صفحه نمایش سوپر آمولد گالکسی نوت3 مقایسه میشود مقایسه صفحه نمایش گالکسی نوت3 با اکسپریا Z2 http://www.aparat.com/v/vFl29/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2 Wed, 10 Dec 2014 10:47:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vFl29" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1862087-9976.jpg?7429);" class="video_thumb" id="video_thumb_1862087" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو یکی از بهترین پنل های سوپر آمولد دنیا یعنی صفحه نمایش گالکسی نوت3 در برابر یکی از بهترین صفحه نمایش ها triliminus live color اکسپریا Z2 قرار گرفته است ویدئو مقایسه پنل A و پنل B اکسپریا Z2 در کنار هم http://www.aparat.com/v/IUTzF/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D9%86%D9%84_A_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D9%84_B_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7_Z2_%D8%AF%D8%B1 Tue, 09 Dec 2014 05:00:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IUTzF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1858653-9542.jpg?4275);" class="video_thumb" id="video_thumb_1858653" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو پنل A و B اکسپریا Z2 در کنار هم مقایسه میشود،، البته چون هر دو گوشی آکبند هستند بیشتر بر روی تفاوت اولیه!! این دو پنل تمرکز شده است که اگه به نمایش رنگ سیاه در این دو گوشی دقت کنید به خصوص در ابتدای روشن شدن گوشی و نیز قسمت های مختلف گوشی دقت کنید مشاهده تفاوت های کلی این دو پنل میشوید در ضمن تفاوت در عمق رنگ سیاه به خصوص در زاویه دید تاثیر زیادی را در کیفیت کلی و آتی صفحه نمایش داره