کانال مجید میرمحمدی http://www.aparat.com/name/Majid_Mirmohammadi ویدیو هایی که کانال مجید میرمحمدی منتشر کرده است درگ ماکسیما با جنسیس کوپه http://www.aparat.com/v/TFEJ5 Sun, 07 Oct 2012 02:28:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TFEJ5" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/TFEJ5'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/68/338447_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_338447" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ ماکسیما دنده ای با جنسیس کوپه هنوزم ماکسیما ماکسیمات ..... به یاد استاد حسن کسایی http://www.aparat.com/v/oRweg Sat, 02 Nov 2013 11:18:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oRweg" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/oRweg'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/160/799584_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_799584" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلیغ شبکه نسیم پیشکسوت نی او به گفته خود در تاریخ ۳ مهر ۱۳۰۷ در خانواده آنالیز کردن کلیپ شیطانی شاهین نجفی توسط نصر TV http://www.aparat.com/v/FWpfZ Sat, 12 Oct 2013 23:26:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FWpfZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/FWpfZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/154/769514_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_769514" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مارش زیبای پولیوشکا پولیه(По́люшко по́ле)گروه کر ارتش سرخ http://www.aparat.com/v/4QhVY Tue, 08 Oct 2013 16:29:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4QhVY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4QhVY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/153/762982_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_762982" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سرودی مربوط به کومسومول (جوانان کمونیست) که در 1933 ساخته شد... (اینجا هم صرفا زیبائی موسیقائی مهمه نه دلائل سیاسی!) GTA IV Natural and realistic ENB http://www.aparat.com/v/0p3xH Tue, 27 Aug 2013 00:31:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0p3xH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/0p3xH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/140/698079_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_698079" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ENB برای GTA IV توضیحات سازنده ی این ویدیو و لینک دانلود: This was made using my custom ENB settings (originally by Dpeasant3) which can be found here: http://www.gta4-mods.com/misc/simple-enb-for-natural-and-realistic-lighting-f20765 Update 1.2 My PC: i5 2500k, 4gb, GTX 660 Average framerate is usually 30-40 http://www.mediafire.com/download/j5w0k4t365wba9w/LCC+Taxi+++LCPD+textures.rar Peugeot Pars IV http://www.aparat.com/v/Dyrz4 Sun, 28 Jul 2013 15:26:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Dyrz4" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Dyrz4'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/131/651196_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_651196" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>www.Gta0020.rzb.ir (حتما ببینید)نماز خوندن سی جی درGTA http://www.aparat.com/v/F4sWe Sat, 20 Jul 2013 17:45:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F4sWe" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/F4sWe'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/128/638908_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_638908" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هرکی این مد نماز خوندن و مسجد رو خواست بگه البته مسجد و مد نماز خوندن جداست فقط این مد یه بدی داره که سی جی مثل سنی ها نماز می خونه فکر کنم سازنده ی این مد سنی ولی در کل مد کمیاب و باحالیه. باب اسفنجی و گانگام استای 2 http://www.aparat.com/v/l2qj9 Thu, 15 Aug 2013 15:41:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l2qj9" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/l2qj9'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/137/680039_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_680039" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> لهجه رشتی و قسمت سانسوری انیمیشن شگفت انگیزان!! http://www.aparat.com/v/8FiGP Sun, 18 Aug 2013 02:03:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8FiGP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/8FiGP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/137/683790_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_683790" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>من که از خنده مردم!!لهجه جالبی داره .فقط نمیدونم چرا سانسورش کردن!ولی حتما نگاه کنید.