کانال سامسونگ موبایل http://www.aparat.com/name/Samsungmobile/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84 ویدیو هایی که کانال سامسونگ موبایل منتشر کرده است ترفندهای کار با قلم S Pen سامسونگ http://www.aparat.com/v/OwZkg/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D9%84%D9%85_S_Pen_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF Wed, 17 Jul 2013 12:41:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OwZkg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/634017-2270.jpg?2270);" class="video_thumb" id="video_thumb_634017" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این قسمت از برنامه نکات و ترفندهای گوشیها و تبلتهای سامسونگ، با ترفندهای ساده اما کاربردی قلم S Pen موجود در سری گلکسی نوت آشنا میشنوید. ترفندهایی نظیر گرفتن عکس از صفحه، Gesture های حرکتی و استفاده از قابلیت Air View گلکسی نوت 8 - لذت ویرایش عکس با Paper Artist http://www.aparat.com/v/SPhay/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_8_-_%D9%84%D8%B0%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_Paper_Artist Sun, 23 Jun 2013 09:30:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SPhay" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/598072-2955.jpg?2955);" class="video_thumb" id="video_thumb_598072" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در ابتدا با ویژگیهای دوربین جدیدترین تبلت سامسونگ آشنا شده و سپس یک برنامه ویرایش عکس معرفی میگردد. برنامه Paper Artist به شما این امکان را میدهد که عکسهای خود را به کمک قلم S pen ویرایش کنید و طرحهای مختلفی را رسم نمایید. لذت نقاش شدن را با گلکسی نوت ۸ و برنامه Paper Astist تجربه کنید گلکسی نوت 8 - آموزش Group Play http://www.aparat.com/v/I3EeZ/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_8_-_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_Group_Play Thu, 20 Jun 2013 12:07:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/I3EeZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/594179-1289.jpg?1289);" class="video_thumb" id="video_thumb_594179" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آیا میخواهید که یک آهنگ را از طریق چند دستگاه به صورت همزمان پخش کنید تا صدایی بلند داشته باشید؟ در این ویدیوی آموزشی، با نحوه اشتراک گذاری آهنگ بین تبلت گلکسی نوت ۸ و گوشی گلکسی گرند سامسونگ آشنا میشوید گلکسی نوت 8 - برنامه Quick Command http://www.aparat.com/v/a2KgX/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_8_-_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_Quick_Command Tue, 18 Jun 2013 15:28:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/a2KgX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/591237-1179.jpg?1179);" class="video_thumb" id="video_thumb_591237" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با استفاده از قلم اس پن، در سری گلکسی نوت سامسونگ، شما میتوانید دستورات سریع را با این قلم به تبلت گلکسی نوت ۸ خود ارسال کنید. در این آموزش با چگونگی سرچ اینترنتی، مسیج زدن و باز کردن اپلیکیشن ها به کمک قلم S Pen آشنا میشوید گلکسی نوت 8 - شخصی سازی Lock Screen http://www.aparat.com/v/BWn1X/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_8_-_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_Lock_Scree Mon, 17 Jun 2013 10:58:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BWn1X" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/589280-3674.jpg?3674);" class="video_thumb" id="video_thumb_589280" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیوی آموزشی، شما با نحوه شخصی سازی لاک اسکرین تبلت گلکسی نوت ۸ آشنا میشوید. ویژگیهایی نظیر: نمایش ساعت، تاریخ و وضعیت آب و هوا، دسترسی سریع به برنامه های محبوب، اطلاع از آخرین اخبار و اجرای برخی کارها در تبلت با فرامین صوتی گلکسی اس4 - نکات کاربردی 4 http://www.aparat.com/v/WPliK/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B34_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_4 Thu, 30 May 2013 10:50:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WPliK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/564356-4735.jpg?4735);" class="video_thumb" id="video_thumb_564356" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیوی آموزشی با ویژگیها و برخی حالات عکاسی در Galaxy S4 آشنا شده و در نهایت با گزینه Story Album یک آلبوم عکس شخصی سازی شده میسازیم. گلکسی اس4 - نکات کاربردی 3 http://www.aparat.com/v/phOuW/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B34_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_3 Wed, 29 May 2013 16:39:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/phOuW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/563335-278.jpg?278);" class="video_thumb" id="video_thumb_563335" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیوی آموزش با شخصی سازی پنل اطلاعات (Notification Panel) و همچنین دو ویژگی جدید موجود در گلکسی اس4 با نامهای Smart Scroll و Air Gesture بیشتر آشنا میشوید گلکسی اس4 - نکات کاربردی ۲ http://www.aparat.com/v/8bn0i/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B34_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DB%B2 Tue, 28 May 2013 11:01:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8bn0i" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/561553-8812.jpg?8812);" class="video_thumb" id="video_thumb_561553" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیو چگونگی استفاده از دستکش یا پارچه حین کار با تاچ اسکرین گلکسی اس۴ آموزش داده میشود. و در ادامه ویژگی Safety Assistance توضیح داده میشود گلکسی اس4 - نکات کاربردی ۱ http://www.aparat.com/v/nJOBk/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B34_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DB%B1 Mon, 27 May 2013 16:48:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nJOBk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/560655-7512.jpg?7512);" class="video_thumb" id="video_thumb_560655" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیو با تنظیمات لاک اسکرین و همچنین ویجت های آن آشنا می شوید. Lock Screen Widgets customizations بررسی ویدیویی گلکسی اس4 - فارسی http://www.aparat.com/v/KFoVv/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B34_-_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Thu, 16 May 2013 14:23:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KFoVv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/547267-2284.jpg?2284);" class="video_thumb" id="video_thumb_547267" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ جدیدترین پرچم دار خود را با قویترین سخت افزار و مجموعه فراوانی از امکانات نرم افزاری به بازار ارایه نموده است. در این ویدیو بررسی جامعی از این گوشی را ملاحظه نمایید گلکسی گرند - نکات کاربردی ۴ http://www.aparat.com/v/JUwGh/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DB%B4 Mon, 06 May 2013 09:29:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JUwGh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/535314-8856.jpg?8856);" class="video_thumb" id="video_thumb_535314" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ گلکسی گرند با مجهز بودن به آندروید جلی بین و رابط کاربری تاچ ویز، امکانات نرم افزاری فراوانی را به کاربر ارایه میدهد. در این ویدیو با برخی از این امکانات آشنا میشویم Camera Features گلکسی گرند - نکات کاربردی ۳ http://www.aparat.com/v/idlpk/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DB%B3 Mon, 06 May 2013 09:13:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/idlpk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/535303-7410.jpg?7410);" class="video_thumb" id="video_thumb_535303" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ گلکسی گرند با مجهز بودن به آندروید جلی بین و رابط کاربری تاچ ویز، امکانات نرم افزاری فراوانی را به کاربر ارایه میدهد. در این ویدیو با برخی از این امکانات آشنا میشویم Samsung Kies Samsung Kies Air گلکسی گرند - نکات کاربردی ۲ http://www.aparat.com/v/DnGuO/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DB%B2 Mon, 06 May 2013 09:05:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DnGuO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/535299-2057.jpg?2057);" class="video_thumb" id="video_thumb_535299" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ گلکسی گرند با مجهز بودن به آندروید جلی بین و رابط کاربری تاچ ویز، امکانات نرم افزاری فراوانی را به کاربر ارایه میدهد. در این ویدیو با برخی از این امکانات آشنا میشویم Smart Stay Group Play گلکسی گرند - نکات کاربردی ۱ http://www.aparat.com/v/leiut/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF_-_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DB%B1 Mon, 06 May 2013 08:56:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/leiut" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/535296-7979.jpg?7979);" class="video_thumb" id="video_thumb_535296" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ گلکسی گرند با مجهز بودن به آندروید جلی بین و رابط کاربری تاچ ویز، امکانات نرم افزاری فراوانی را به کاربر ارایه میدهد. در این ویدیو با برخی از این امکانات آشنا میشویم Blocking Mode Continious input Custom Vibration بررسی ویژگیهای نرم افزاری گلکسی گراند http://www.aparat.com/v/USBZL/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF Wed, 01 May 2013 16:22:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/USBZL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/531053-7930.jpg?7930);" class="video_thumb" id="video_thumb_531053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ گلکسی گراند، برخی ویژگیهای برتر گلکسی اس ۳ را به همراه ویژگیهای رام جلی بین در خود گنجانده است. در این ویدیو به صورت خلاصه با برخی از بهترین ویژگیهای این گوشی ۲ سیم کارته آشنا میشوید بررسی ویدویی گلکسی گرند http://www.aparat.com/v/8t7V0/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF Wed, 01 May 2013 15:48:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8t7V0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/531008-8222.jpg?8222);" class="video_thumb" id="video_thumb_531008" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ گلکسی گرند به عنوان یک گوشی ۲ سیم کارته با هدف تصاحب میانه بازار، عرضه گردیده است. در این ویدیو با ویژگیهای اصلی این گوشی بیشتر آشنا میشوید. Galaxy Grand Review معرفی نرم افزار مسیر یاب سامسونگ Samsung Navi - قسمت دوم http://www.aparat.com/v/Jelkw/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_Samsung_Navi_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA Sat, 09 Mar 2013 18:55:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Jelkw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/483461-4331.jpg?4331);" class="video_thumb" id="video_thumb_483461" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ برای گوشی های اندرویدی و بادا خودش، یک نرم افزار اختصاصی مسیر یاب به نام Samsung Navi دارد. در این ویدیو با نحوه کار این نرم افزار آشنا می شوید. معرفی نرم افزار مسیر یاب سامسونگ Samsung Navi - قسمت اول http://www.aparat.com/v/HCZrx/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_Samsung_Navi_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA Sat, 09 Mar 2013 18:46:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HCZrx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/483454-1194.jpg?1194);" class="video_thumb" id="video_thumb_483454" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سامسونگ برای گوشی های اندرویدی و بادا خودش، یک نرم افزار اختصاصی مسیر یاب به نام Samsung Navi دارد. در این ویدیو با نحوه کار این نرم افزار آشنا می شوید. بررسی ویدیویی گلکسی نوت ۲ - فارسی http://www.aparat.com/v/P9ivA/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_%DB%B2_-_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Sun, 17 Feb 2013 16:49:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/P9ivA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/464465-356.jpg?356);" class="video_thumb" id="video_thumb_464465" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیو گلکسی نوت ۲ به زبان فارسی به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد گلکسی نوت ۲ برای ایرانیان http://www.aparat.com/v/JsGZf/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AA_%DB%B2_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sun, 17 Feb 2013 16:37:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JsGZf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/464456-4547.jpg?4547);" class="video_thumb" id="video_thumb_464456" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلیغ گلکسی نوت ۲ - نسخه ایرانی بررسی ویژگیهای نرم افزاری گلکسی اس ۳ مینی http://www.aparat.com/v/idvo8/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%DB%B3_%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 17 Feb 2013 14:28:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/idvo8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/464263-3268.jpg?3268);" class="video_thumb" id="video_thumb_464263" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیو ویژگیهای اصلی نرم افزاری گوشی سامسونگ گلکسی اس ۳ مینی مورد بررسی قرا میگیرد بررسی گلکسی اس ۳ مینی http://www.aparat.com/v/tJK4D/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%DB%B3_%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 17 Feb 2013 14:20:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tJK4D" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/464252-2389.jpg?2389);" class="video_thumb" id="video_thumb_464252" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی گلکسی اس ۳ مینی و بررسی کلی ویژگیهای آن معرفی سامسونگ اپس http://www.aparat.com/v/2TWSy/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%BE%D8%B3 Tue, 12 Feb 2013 13:54:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2TWSy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/458653-5308.jpg?5308);" class="video_thumb" id="video_thumb_458653" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدویی از معرفی سامسونگ اپس و ویژگیها و چگونگی استفاده از آن سامسونگ اپس http://www.aparat.com/v/pufDn/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%BE%D8%B3 Tue, 12 Feb 2013 13:50:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/pufDn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/458642-2688.jpg?2688);" class="video_thumb" id="video_thumb_458642" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با سامسونگ اپس، به راحتی برنامه ها و اپلیکیشنها را دانلود کنید سامسونگ اپس - دنیای اپلیکیشن http://www.aparat.com/v/CDSUv/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%BE%D8%B3_-_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86 Tue, 12 Feb 2013 13:20:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CDSUv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/458614-1152.jpg?1152);" class="video_thumb" id="video_thumb_458614" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با سامسونگ اپس به دنیایی از اپلیکیشنها دسترسی دارید سامسونگ اپس http://www.aparat.com/v/3ytMc/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%BE%D8%B3 Tue, 12 Feb 2013 13:17:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3ytMc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/458609-5759.jpg?5759);" class="video_thumb" id="video_thumb_458609" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با سامسونگ اپس، از کامپیوتر خود نرم افزار دانلود کنید و به گوشی انتقال دهید با سامسونگ آینده همینجاست http://www.aparat.com/v/1mSeD/%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 08 Feb 2013 11:45:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/1mSeD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/454456-2426.jpg?2426);" class="video_thumb" id="video_thumb_454456" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با سامسونگ آینده همینجاست - ویدیوی تبلیغاتی 2013 گلکسی اس ۳ - لذت عکاسی http://www.aparat.com/v/LjSh2/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%DB%B3_-_%D9%84%D8%B0%D8%AA_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C Thu, 07 Feb 2013 13:29:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LjSh2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/453499-9456.jpg?9456);" class="video_thumb" id="video_thumb_453499" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی یکی از ویژگیهای عکسبرداری با گلکسی اس ۳ به نام Burst Shot اشتراک گذاری با گلکسی اس ۳ http://www.aparat.com/v/wb6Eo/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%DB%B3 Thu, 07 Feb 2013 13:25:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wb6Eo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/453492-8654.jpg?8654);" class="video_thumb" id="video_thumb_453492" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اشتراک گذاری با Share Shot در گلکسی اس ۳ اشتراک گذاری با گلکسی اس ۳ http://www.aparat.com/v/PRnep/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%DB%B3 Thu, 07 Feb 2013 13:11:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PRnep" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/453477-1397.jpg?1397);" class="video_thumb" id="video_thumb_453477" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آموزش قابلیت اشتراک گذاری در گلکسی اس ۳ - Play to Share Photos