کانال علی http://www.aparat.com/name/ali_fattahi/%D8%B9%D9%84%DB%8C ویدیو هایی که کانال علی منتشر کرده است آموزش تكنیكهای حرفه ای سه تار و تار توسط علی مهدیزاد http://www.aparat.com/v/ms4iz/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D9%83%D9%86%DB%8C%D9%83%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B9%D9%84%DB%8C Sat, 05 Oct 2013 22:19:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ms4iz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/759386-9539.jpg?9539);" class="video_thumb" id="video_thumb_759386" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیو به صورت كاربردی و به زبانی ساده آموزش تعدادی از تكنیكهای زینتی نوازندگی سه تار و تار را براتون اجرا كردم كه همه اینا رو باید اول با سرعت كم تمرین كرده و به مرور بر سرعت اجرا اضافه بشه . این توضیح رو بدم كه این آموزش ها مناسب كسانی هست كه تمرینات مقدماتی رو پشت سر گذاشتند و در سطح پایه نوازندگی سه تار و تار قرار دارند . تارنوازی بسیار عالی....... http://www.aparat.com/v/YgE8i/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C....... Thu, 16 Jan 2014 13:34:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YgE8i" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/935419-8066.jpg?8066);" class="video_thumb" id="video_thumb_935419" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Sahba Motallebi - Chahar Mezrab - چهار مضراب ماهور درویش خان وقتی صدای پات((بابک ثابتیان))جدید جدید. http://www.aparat.com/v/uiVEc/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AA%28%28%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%29%29%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF. Wed, 15 Jan 2014 12:17:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uiVEc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/932860-3742.jpg?3742);" class="video_thumb" id="video_thumb_932860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>واسه:مخاطب خاص:D@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};- ویولون بسیار زیبا و عالی....... http://www.aparat.com/v/ILTvV/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C....... Fri, 18 Oct 2013 23:32:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ILTvV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/778327-8379.jpg?8379);" class="video_thumb" id="video_thumb_778327" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>KOREA VIOLINIST- PARK EUN JOO NH MOVIE اجرای نایاب استاد پرویز یاحقی http://www.aparat.com/v/LAu49/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C Wed, 02 May 2012 08:57:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LAu49" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/189105-3796.jpg?3796);" class="video_thumb" id="video_thumb_189105" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نوازندگی استاد شریف ویاحقی در دستگاه شوشتری پاگانینی ویلن http://www.aparat.com/v/KsAq1/%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%86 Tue, 10 Apr 2012 17:37:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KsAq1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/172482-6074.jpg?6074);" class="video_thumb" id="video_thumb_172482" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ببین چه ویولن ی میزنه... الکساندر دوباخ اجرا در سویس لحظاتی با جادوگر ویلن پاگانینی http://www.aparat.com/v/ZCXDz/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C Tue, 28 May 2013 14:06:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZCXDz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/561833-52.jpg?52);" class="video_thumb" id="video_thumb_561833" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گیل شاهام-Gil Shaham http://www.aparat.com/v/T7zuY/%DA%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-Gil_Shaham Mon, 28 Oct 2013 17:08:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/T7zuY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/792024-2135.jpg?2135);" class="video_thumb" id="video_thumb_792024" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>paganini sarasate)گیل شاهام نوازنده ی توانای ویولن کلاسیک در سال ۱۹۷۱ در ایالت ایلینویز آمریکا در خانواده ای دانشمند و اسرائیلی به دنیا آمد. پدر او متخصص فیزیک نجومی و مادرش متخصص ژنتیک بود.وی هنگامی که هفت سال داشت آموختن ویولن را زیر نظر ساموئل برستین آغاز کرد و بعد از آن هنگامی که نه سال داشت با نشان دادن استعداد فوق العاده ی خود توجه اطرافیان را به خود جلب کرد و مورد توجه استادان مختلف قرار گرفته و وارد آکادمی موسیقی آسپن در کلرادو شد و زیر نظر استادان بزرگ جدیدترین کلیپش..دزدان دریایی کارائیب... http://www.aparat.com/v/mTVsX/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%B4..%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8... Mon, 05 Aug 2013 14:53:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mTVsX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/663993-9040.jpg?9040);" class="video_thumb" id="video_thumb_663993" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>.....He کیهان کلهر-تکنوازی کمانچه(3) http://www.aparat.com/v/BP90v/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87%283%29 Sat, 13 Jul 2013 02:29:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BP90v" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/627381-1837.jpg?1837);" class="video_thumb" id="video_thumb_627381" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سنتور علی انصاری http://www.aparat.com/v/wyKb3/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C Wed, 20 Feb 2013 21:54:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wyKb3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/467704-1705.jpg?1705);" class="video_thumb" id="video_thumb_467704" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اینم علی انصاری كه خیلیا به زدنش تو كلیپ قبلی عیب گرفته بودن این جشنوارش هسته همه جور زده بر عكس چشم.بسته.ببینی دو دهنتون و ببندید (البته مخالفاش)كه با حضور خیلی از استادای نت بلد و همه چی دان نفر اول شده. هر كیم اعتراضی داره بیاد حضوری بگه نه نظری.نظر یادتون نره.فداتون ویولن دستگاه شور( zanyar shokreh) http://www.aparat.com/v/byKFU/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%28_zanyar_shokreh%29 Tue, 26 Jun 2012 11:11:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/byKFU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/239805-3947.jpg?3947);" class="video_thumb" id="video_thumb_239805" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کیهان کلهر - اردال ارزنجان(2) http://www.aparat.com/v/p0FPR/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1_-_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%282%29 Sun, 21 Apr 2013 02:30:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/p0FPR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/521053-7274.jpg?7274);" class="video_thumb" id="video_thumb_521053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دستگاه شور - زرد ملیجه http://www.aparat.com/v/fgdGj/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1_-_%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%87 Wed, 12 Jun 2013 10:12:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fgdGj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/582545-5971.jpg?5971);" class="video_thumb" id="video_thumb_582545" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آموزش مجازی سه تار در مرکز آموزش موسیقی سدا www.sadda.ir اینو حتما ببینید............ http://www.aparat.com/v/0FQjb/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF............ Mon, 10 Jun 2013 01:26:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0FQjb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/578837-3396.jpg?3396);" class="video_thumb" id="video_thumb_578837" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این مدل اررشه گرفتن مال دوران باروک هست اگر دقت کرده باشین قطعات باخ همش اکورده پس به خاطر طریقه ارشه گیریشون اینجوری بوده .این اهنگو خیلی دوس دارم.......................Game of Thrones - 2 Violins cover - Bad Bows(1) اجرای زنده و فوق العاده آهنگ تایتانیک 2013 http://www.aparat.com/v/Qv0DX/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_2013 Mon, 10 Jun 2013 00:28:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Qv0DX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/578776-8608.jpg?8608);" class="video_thumb" id="video_thumb_578776" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بسیار زیبا و دلنشین .. که به صورت زنده داره اجرا میشه. bach http://www.aparat.com/v/2TS0o/ach Sat, 01 Jun 2013 12:23:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2TS0o" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/567046-1113.jpg?1113);" class="video_thumb" id="video_thumb_567046" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>bach- violin concerto no.1 in a minor Violin Shahriar Shams قطعه افشاری http://www.aparat.com/v/8jG17/Violin_Shahriar_Shams_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sat, 01 Jun 2013 13:05:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8jG17" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/567116-7611.jpg?7611);" class="video_thumb" id="video_thumb_567116" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>taghdim be eshgham s ویلن مهندس جواد عزیز http://www.aparat.com/v/PHxzw/%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2 Sat, 01 Jun 2013 15:47:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PHxzw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/567373-1197.jpg?1197);" class="video_thumb" id="video_thumb_567373" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هنرمند گرامی پاینده باشی کلیپ آنلاین - قطعه تکنوازی ویولن ایرانی- استاد محمود ذوفنون http://www.aparat.com/v/lHYFW/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_-_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B0%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86 Wed, 29 May 2013 11:05:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lHYFW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/562838-2485.jpg?2485);" class="video_thumb" id="video_thumb_562838" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به احترام پیشکسوتی حتما ببینید................ ویولن استاد فرید فرجاد http://www.aparat.com/v/gRyrf/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AF Wed, 29 May 2013 18:32:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gRyrf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/563518-4479.jpg?4479);" class="video_thumb" id="video_thumb_563518" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یکی از شاهکار های استاد فرید فرجاد که توی ترکیه تو یکی از برنامه های تلویزیونی به نام کانال تورک اجرا کردن. حتما گوش بدین .عالیه. کل کل با ویالون... واقعا زیباست http://www.aparat.com/v/erci5/%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D9%84_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86..._%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 27 May 2013 23:25:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/erci5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/561159-1092.jpg?1092);" class="video_thumb" id="video_thumb_561159" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Violin Irani, ویلن ایرانی ، مخالف سه گاه ، استاد اسدزاده http://www.aparat.com/v/YEfZF/Violin_Irani%2C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%8C_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%B3%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF Fri, 31 May 2013 23:35:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YEfZF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/566571-578.jpg?578);" class="video_thumb" id="video_thumb_566571" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اینم تقدیم به خودم و ساناز بد.............. تک نوازی ویولن شهرام پیرحیاتی http://www.aparat.com/v/iMkF6/%D8%AA%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C Wed, 29 May 2013 13:35:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/iMkF6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/563079-1809.jpg?1809);" class="video_thumb" id="video_thumb_563079" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگهای بیژن رو میزنه j.s.bach http://www.aparat.com/v/0qiGY/j.s.bach Sun, 02 Jun 2013 21:54:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0qiGY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/569368-7181.jpg?7181);" class="video_thumb" id="video_thumb_569368" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>violin concerto a minor آواز کــــودک گیــــتاریست در گات تلنت..... http://www.aparat.com/v/cFCfI/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%DA%A9_%DA%AF%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AA..... Sun, 26 May 2013 08:49:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cFCfI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/558852-626.jpg?626);" class="video_thumb" id="video_thumb_558852" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مراببوس http://www.aparat.com/v/w4ABf/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B3 Fri, 10 Aug 2012 16:18:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/w4ABf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/285029-5069.jpg?5069);" class="video_thumb" id="video_thumb_285029" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> چهارمضراب کاروان استادصبا http://www.aparat.com/v/2P8u0/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%B5%D8%A8%D8%A7 Sun, 04 Dec 2011 08:51:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2P8u0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/76972-2017.jpg?2017);" class="video_thumb" id="video_thumb_76972" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نوازنده آقای سپهرعظیمی فریدفرجاد- رعنا http://www.aparat.com/v/9H7pF/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AF-_%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A7 Sun, 04 Dec 2011 17:52:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9H7pF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/77257-5833.jpg?5833);" class="video_thumb" id="video_thumb_77257" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فرید فرجاد 3 http://www.aparat.com/v/xgyBT/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AF_3 Sun, 20 Nov 2011 00:27:03 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xgyBT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/70531-8729.jpg?8729);" class="video_thumb" id="video_thumb_70531" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>