کانال زندگی ینی شاهین نجفی http://www.aparat.com/name/amirtaksir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C ویدیو هایی که کانال زندگی ینی شاهین نجفی منتشر کرده است خانم "آنیتا مورجانی" از تجربه زندگی پس از مرگ میگوید .. http://www.aparat.com/v/CGueS/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%26quot%3B%D8%A2%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%26quot%3B_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF Sat, 31 Jan 2015 16:53:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CGueS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2055655-2497.jpg?5240);" class="video_thumb" id="video_thumb_2055655" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تبریک روز مادر به روایت من شرور !!! عالیه... http://www.aparat.com/v/gRFdZ/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1_%21%21%21_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87... Mon, 21 Apr 2014 23:19:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gRFdZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1141415-3996.jpg?3996);" class="video_thumb" id="video_thumb_1141415" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آهنگ جدیدو زیبای امیر تتلو بنام : یه خواهش ..عالیه http://www.aparat.com/v/4J3zC/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85_%3A_%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4_..%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87 Wed, 19 Feb 2014 18:23:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4J3zC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1007057-1609.jpg?1609);" class="video_thumb" id="video_thumb_1007057" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تنظیم : نادر کوهستانی - تکست : امیر تتلو - آلبوم : من. آنونس فیلم بن هور - دوبله فارسی (1959) http://www.aparat.com/v/qIxOi/%D8%A2%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B1_-_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%281959%29 Mon, 17 Feb 2014 16:50:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qIxOi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1002588-5656.jpg?5656);" class="video_thumb" id="video_thumb_1002588" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای خرید فیلم های قدیمی وسترن و فیلم های قدیمی جکی چان با دوبله فارسی و بدون سانسور به وبلاگ : http://western-movies-and-classic.rozblog.com بروید... آنونس فیلم مارکوپولو، و چهار انتقامجو - دوبله فارسی (1957) http://www.aparat.com/v/nVfQ8/%D8%A2%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%D8%8C_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%88_-_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%281957%29 Mon, 17 Feb 2014 16:39:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/nVfQ8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1002564-9306.jpg?9306);" class="video_thumb" id="video_thumb_1002564" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای خرید فیلم های قدیمی وسترن و فیلم های قدیمی جکی چان با دوبله فارسی و بدون سانسور به وبلاگ : http://western-movies-and-classic.rozblog.com بروید... آنونس فیلم همیشه اژدها - جکی چان (1988) http://www.aparat.com/v/fvWb8/%D8%A2%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7_-_%D8%AC%DA%A9%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%86_%281988%29 Sun, 16 Feb 2014 23:47:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/fvWb8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1001404-4799.jpg?4799);" class="video_thumb" id="video_thumb_1001404" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای خرید فیلم های قدیمی وسترن و فیلم های قدیمی جکی چان با دوبله فارسی و بدون سانسور به وبلاگ : http://western-movies-and-classic.rozblog.com بروید... آنونس فیلم پدرخوانده کانتون - جکی چان (1989) http://www.aparat.com/v/9q8lT/%D8%A2%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_-_%D8%AC%DA%A9%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%86_%281989%29 Sun, 16 Feb 2014 23:43:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9q8lT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1001396-9764.jpg?9764);" class="video_thumb" id="video_thumb_1001396" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای خرید فیلم های قدیمی وسترن و فیلم های قدیمی جکی چان با دوبله فارسی و بدون سانسور به وبلاگ : http://western-movies-and-classic.rozblog.com بروید... آنونس فیلم 7 ضربه مرگبار - جکی چان (1978) http://www.aparat.com/v/1Ke79/%D8%A2%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_7_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_-_%D8%AC%DA%A9%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%86_%281978%29 Sun, 16 Feb 2014 23:39:53 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/1Ke79" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1001384-5699.jpg?5699);" class="video_thumb" id="video_thumb_1001384" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای خرید فیلم های قدیمی وسترن و فیلم های قدیمی جکی چان با دوبله فارسی و بدون سانسور به وبلاگ : http://western-movies-and-classic.rozblog.com بروید... آهنگ جدید ومحشر امیر تتلو بنام : بی خیال... http://www.aparat.com/v/iMZj6/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85_%3A_%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84... Wed, 05 Feb 2014 15:15:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/iMZj6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/977516-1371.jpg?1371);" class="video_thumb" id="video_thumb_977516" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عالیه این آهنگ.با تنظیم فوق العادهٔ استاد نادر کوهستانی.... آهنگ جدیدو زیبای محمدرضا گلزار بِنام: کارو به اینجا رسوندی! http://www.aparat.com/v/79vG6/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%90%D9%86%D8%A7%D9%85%3A_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%21 Sat, 25 Jan 2014 22:55:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/79vG6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/955179-9080.jpg?9080);" class="video_thumb" id="video_thumb_955179" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اینم خواننده شد! ولی خیلی قشنگه آهنگش سوتی بی نظیر شبکهٔ یک. آقای گوزا !!!!!!!!! http://www.aparat.com/v/PcvYO/%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%94_%DB%8C%DA%A9._%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7_%21%21%21%21%21%21%21%21%21 Tue, 21 Jan 2014 13:06:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PcvYO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/945626-4302.jpg?4302);" class="video_thumb" id="video_thumb_945626" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صحبت های مهناز افشار با هواداراش...(شخصی و جدید) http://www.aparat.com/v/9ylpF/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4...%28%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D9%88_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%29 Thu, 16 Jan 2014 00:41:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9ylpF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/934487-2381.jpg?2381);" class="video_thumb" id="video_thumb_934487" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چ عشقه صحبت های آرمین 2afm با طرفداراش (جدید) http://www.aparat.com/v/0hdwx/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_2afm_%D8%A8%D8%A7_%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4_%28%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%29 Tue, 07 Jan 2014 05:47:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/0hdwx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/915296-2392.jpg?2392);" class="video_thumb" id="video_thumb_915296" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ب کانالمونم بسرین یکم حال کنین انرژی بگیرین! ویدئوی جدیدو زیبای آرمین 2afm بنام : صدامو داری؟[HD] (محشره) http://www.aparat.com/v/DPUe8/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_2afm_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85_%3A_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F%5BHD%5D_%28%D9%85%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87%29 Tue, 07 Jan 2014 05:09:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/DPUe8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/915277-3352.jpg?3352);" class="video_thumb" id="video_thumb_915277" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آهنگ جدید ومحشر امیر تتلو بنام : بذار تو حال خودم باشم... http://www.aparat.com/v/4azG0/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85_%3A_%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%84 Fri, 03 Jan 2014 16:18:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4azG0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/908485-7405.jpg?7405);" class="video_thumb" id="video_thumb_908485" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی آهنگشو دوس دارم.عالیه...ب کانالمونم بیاین.دنبال کنین.چیزای بدی نداره! دم همتون گرم آهنگ جدید ومحشرِ امیر تتلو بنام : اریکه ایران و میلاد http://www.aparat.com/v/OT7Vy/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%90_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85_%3A_%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88 Wed, 25 Dec 2013 01:18:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OT7Vy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/890342-7462.jpg?7462);" class="video_thumb" id="video_thumb_890342" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ب کانالمون بسرین.حال کنین سوتی خفن علی دایی!!! http://www.aparat.com/v/92kxf/%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%81%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21%21%21 Wed, 18 Dec 2013 19:37:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/92kxf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/878477-4526.jpg?4526);" class="video_thumb" id="video_thumb_878477" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سبزه بود به گل هم آراسته شد! پیغام صوتی وجدید امیر تتلو ،ب همراه خوندن آهنگ جدیدش(شخصی) http://www.aparat.com/v/uV9cX/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%8C%D8%A8_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B4%28%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%29 Tue, 17 Dec 2013 03:55:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uV9cX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/874636-3559.jpg?3559);" class="video_thumb" id="video_thumb_874636" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فیلم منتشر شده از شب نشینی حسن روحانی در...!! http://www.aparat.com/v/CSIRt/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1...%21%21 Sun, 15 Dec 2013 01:26:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CSIRt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/870989-4794.jpg?4794);" class="video_thumb" id="video_thumb_870989" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ی سر ب کانال بزنین حال کنین بعد برین... پخش ویدئوی امیر تتلو در دانشگاه دخترانه!!! http://www.aparat.com/v/Gx42L/%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%21%21%21 Sat, 14 Dec 2013 03:19:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Gx42L" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/869185-966.jpg?966);" class="video_thumb" id="video_thumb_869185" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدئوی جدید آرمین 2afm به نام صدامو داری رو برای اولین بار با کیفیت HD توی همین کانال ببینین.. آهنگ جدیدو بی نظیر آرمین 2afm بنام: صِدامو داری؟؟ (محشره؟) http://www.aparat.com/v/7Wt0d/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_2afm_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%3A_%D8%B5%D9%90%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F%D8%9F_%28%D9%85%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%9F%29 Mon, 02 Dec 2013 01:26:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/7Wt0d" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/847858-2130.jpg?2130);" class="video_thumb" id="video_thumb_847858" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فوق العادس این آهنگ..کانالمون یادتون نره آهنگ جدید و زیبای امیر تتلو بنام : من .. فوق العادس(جدید) http://www.aparat.com/v/ejibl/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85_%3A_%D9%85%D9%86_.. Thu, 28 Nov 2013 01:12:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ejibl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/840837-2924.jpg?2924);" class="video_thumb" id="video_thumb_840837" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کار ب صورت دزدی پخش شد!! هنوز میکس و مستر نشده است...کانالمونم دنبال کنین لطفاً.خیلی خوبه ویدئوی جدید امیر تتلو بنام: خوابم نمیبره [Full HD] http://www.aparat.com/v/IV6er/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%3A_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%85_%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%87_%5BFull_HD%5D Thu, 21 Nov 2013 17:33:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IV6er" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/829916-9166.jpg?9166);" class="video_thumb" id="video_thumb_829916" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کانالمونو دنبال کنین ضرر نمیکنینا!!! پیام جدید و باحال الناز شاکردوست به هوادارانش http://www.aparat.com/v/m6JZO/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4 Thu, 21 Nov 2013 02:06:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/m6JZO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/828777-8294.jpg?8294);" class="video_thumb" id="video_thumb_828777" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حتماً ب این وب سر بزنید... http://rallyirani.rozblog.com از مداحی علیرضا حقیقی تا رونالدینیوی خوزستان http://www.aparat.com/v/bcSO4/%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 17 Nov 2013 12:34:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bcSO4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/822440-7433.jpg?7433);" class="video_thumb" id="video_thumb_822440" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ پرطرفدار روز: فرق شنیدن آهنگ ایرونی با موزیک رپ خارجی http://www.aparat.com/v/DmqAS/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%3A_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%BE Thu, 07 Nov 2013 11:55:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/DmqAS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/806905-5205.jpg?5205);" class="video_thumb" id="video_thumb_806905" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>من ک حال کردم.جالب بود...بیاید کانالمونم آهنگ جدیدو زیبای پژمان جمشیدی بنام: سوتِ پایان. فوق العادس.. http://www.aparat.com/v/JXBnS/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%3A_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%90_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86._%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%B3.. Tue, 05 Nov 2013 15:56:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JXBnS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/804348-2799.jpg?2799);" class="video_thumb" id="video_thumb_804348" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پژی میگه : قرار بود این آهنگ روی تیتراژ قسمت آخر سریال پژمان پخش شه ک ب دلایلی نشد و عذرخواهی هم کرد ازتون...و گفت هنو کامل نی ب بزرگواری خودتون اگه بد بود ببخشین...ولی عالی بود.دمت گرم پژی عزیز.ی آهنگ دیگه هم هست از پژمان,ب کانالمون بیاین ببینین.مرسی آهنگ جدیدو زیبای پژمان جمشیدی بنام: اگه این ارزشو دارم.محشره http://www.aparat.com/v/fHxVX/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%3A_%D8%A7%DA%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85.%D9%85%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87 Mon, 04 Nov 2013 03:15:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/fHxVX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/802139-3159.jpg?3159);" class="video_thumb" id="video_thumb_802139" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کلاً این پژمان تو همه چی استعداد داره ها...دمش گرم.ب کانالمونم بسرین پشت صحنهٔ سریال پژمان (آخره خنده) http://www.aparat.com/v/h1Xp6/%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%D9%94_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%29 Mon, 04 Nov 2013 02:34:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/h1Xp6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/802128-4640.jpg?4640);" class="video_thumb" id="video_thumb_802128" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بازیگریه پژمان فوق العاده بود...دلم برا سریالش تنگ میشه! سوتی باحال صداوسیما: ١٣ آبان چه روزیه؟ (جوابارو حال کنین) http://www.aparat.com/v/HCEgw/%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%3A_%D9%A1%D9%A3_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%9F_%28%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86%29 Sun, 03 Nov 2013 13:44:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HCEgw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/801205-5207.jpg?5207);" class="video_thumb" id="video_thumb_801205" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>