کانال میثم http://www.aparat.com/name/amonebozorg/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85 ویدیو هایی که کانال میثم منتشر کرده است فیلم بسیار زیبا و تاثیر گذار از خلبان شهید آرش رضایی http://www.aparat.com/v/JkIy5/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%D8%B4 Sun, 29 Sep 2013 12:43:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JkIy5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/749329-8545.jpg?8545);" class="video_thumb" id="video_thumb_749329" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در تاریخ 1 مهر 92،هواپیمای فانتوم ایشون در پایگاه ششم شکاری بوشهر دچار ترکیدگی لاستیک می شه و از باند خارج شده و دو خلبان اجکت کرده اما متاسفانه به دلیل باز نشدن چتر خلبان کابین جلو ارش رضایی برای همیشه اسمانی شد. متاسفانه شهید رضایی دارای فرزند یک ساله ای هست که از این به بعد از داشتن پدر محروم خواهد بود اما به داشتن پدری چون ارش رضایی به خود افتخار خواهد کرد...