کانال رقص آذری http://www.aparat.com/name/azeridance ویدیو هایی که کانال رقص آذری منتشر کرده است رقص لزگی در عروسی تهران http://www.aparat.com/v/wdmVy Sat, 28 Dec 2013 15:59:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wdmVy" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/wdmVy'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/180/897217_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_897217" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ارتباط با گروه رقص : www.azeridance.com رقص زیبای یاللی آذری - گروه اوتلار http://www.aparat.com/v/YgoPR Sat, 28 Dec 2013 12:36:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YgoPR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YgoPR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/180/896813_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_896813" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای ارتباط با گروه، آموزش رقص آذری و اجرای رقص آذری در مجالس با ما تماس بگیرید www.azeridance.com 09382973460 رقص آذربایجانی گروه اوتلار - مراسم بزرگداشت استاد شهریار http://www.aparat.com/v/J9A5E Sat, 21 Dec 2013 13:04:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/J9A5E" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/J9A5E'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/177/883898_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_883898" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به منظور ارتباط با گروه، درخواست اجرا در مراسمات و آموزش رقص آذری تماس بگیرید : www.azeridance.com رقص آذری بسیار شاد - فرهنگسرای خاوران تهران http://www.aparat.com/v/mGNhs Mon, 09 Dec 2013 11:55:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mGNhs" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mGNhs'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/173/860042_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_860042" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذربایجانی به مناسبت میلاد امام حسن (ع) در فرهنگسرای خاوران تهران --- ارتباط با گروه رقص اوتلار : www.azeridance.com رقص فوق العاده زیبای شالاخو - رقص ترکی http://www.aparat.com/v/5tCPF Sun, 08 Dec 2013 15:29:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5tCPF" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5tCPF'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/172/858606_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_858606" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صورت تمایل با ارتباط با گروه ، آموزش و اجرا در مجالس : www.azeridance.com رقص لزگی - گروه اوتلار - تهران http://www.aparat.com/v/XOxJ4 Wed, 04 Dec 2013 19:01:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/XOxJ4" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XOxJ4'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/171/852174_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_852174" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذری در مجلسی در تهران اطلاعات بیشتر : www.azeridance.com رقص آذری یاللی - گروه اوتلار http://www.aparat.com/v/FbLKY Sat, 10 Aug 2013 17:17:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FbLKY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/FbLKY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/135/672544_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_672544" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>www.azeridance.com رقص آذری - Azeri Dance http://www.aparat.com/v/qX9Bn Sat, 10 Aug 2013 16:23:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qX9Bn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/qX9Bn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/135/672469_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_672469" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اجرای زنده موسیقی و رقص آذربایجانی از شبکه جام جم http://www.aparat.com/v/lBE0K Tue, 19 Feb 2013 17:21:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lBE0K" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lBE0K'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/94/466517_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_466517" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>زمان : بهمن 1391 تمرین بچه ها - رقص آذری قایتاغی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/lpoNS Mon, 20 Feb 2012 13:29:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lpoNS" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lpoNS'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/27/133717_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_133717" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص فوق العاده لزگی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/BC8jw Mon, 20 Feb 2012 13:20:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/BC8jw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/BC8jw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/27/133710_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_133710" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای شالاخو - آذربایجانی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/TeboR Wed, 15 Feb 2012 20:59:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TeboR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/TeboR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/27/130287_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_130287" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص قفقازی - گرجی - قایتاغی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/tUWQJ Wed, 15 Feb 2012 20:36:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tUWQJ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tUWQJ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/27/130245_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_130245" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص فوقالعاده زیبای آذری - جنگی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/eNlP2 Wed, 15 Feb 2012 20:24:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eNlP2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/eNlP2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/27/130228_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_130228" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص قایتاغی - آذربایجانی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/rEUp1 Sun, 12 Feb 2012 01:30:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rEUp1" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/rEUp1'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/26/127034_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_127034" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص چوپانی - آذری (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/1B9Mh Sun, 12 Feb 2012 01:03:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/1B9Mh" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/1B9Mh'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/26/127012_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_127012" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای لزگی آذری (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/adYcl Thu, 26 Jan 2012 18:58:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/adYcl" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/adYcl'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/23/113635_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_113635" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص آذری - قایتاغی (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/IcRKz Thu, 26 Jan 2012 18:48:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IcRKz" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/IcRKz'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/23/113628_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_113628" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص آذری روی سن (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/cAXsg Tue, 03 Jan 2012 19:21:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cAXsg" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/cAXsg'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95472_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95472" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص آذری جلوی مقبره الشعرا - تبریز (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/PEGRs Tue, 03 Jan 2012 19:18:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PEGRs" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/PEGRs'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95470_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95470" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای قفقازی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/mh23q Tue, 03 Jan 2012 19:11:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mh23q" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mh23q'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95464_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95464" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص قفقازی روی برف (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/49K6X Tue, 03 Jan 2012 19:09:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/49K6X" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/49K6X'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95461_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95461" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای لزگی آذری (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/TsOg4 Tue, 03 Jan 2012 19:07:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TsOg4" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/TsOg4'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95456_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95456" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری 6 (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/vkgue Tue, 03 Jan 2012 19:06:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vkgue" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/vkgue'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95454_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95454" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری 5 (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/TFJGV Tue, 03 Jan 2012 19:01:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TFJGV" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/TFJGV'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95448_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95448" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری 4 (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/90kse Tue, 03 Jan 2012 18:58:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/90kse" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/90kse'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95447_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95447" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ودود موذن زاده http://www.aparat.com/v/Fzw1u Tue, 03 Jan 2012 18:52:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Fzw1u" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Fzw1u'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95442_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95442" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آهنگ زیبای جاوید تبریزلی - تبریز (Tabriz - javid tabrizli) http://www.aparat.com/v/Hxwlb Tue, 03 Jan 2012 18:44:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Hxwlb" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Hxwlb'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/95435_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_95435" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری 3 (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/mqEb6 Thu, 22 Dec 2011 18:18:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mqEb6" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mqEb6'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/18/87495_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_87495" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری www.azeridance.com )2 http://www.aparat.com/v/nDdHX Thu, 22 Dec 2011 17:44:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/nDdHX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/nDdHX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/18/87475_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_87475" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>