کانال خانومه باوفا http://www.aparat.com/name/faeze97/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7 ویدیو هایی که کانال خانومه باوفا منتشر کرده است هی زمونه http://www.aparat.com/v/GtrgP/%D9%87%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87 Thu, 18 Sep 2014 14:57:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GtrgP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1606686-8597.jpg?8597);" class="video_thumb" id="video_thumb_1606686" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چطور انقدر یهو میشی یه نامرد ؟؟ تقدیمی :) http://www.aparat.com/v/JOUcu/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C_%3A%29 Thu, 22 May 2014 11:30:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JOUcu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1214410-883.jpg?883);" class="video_thumb" id="video_thumb_1214410" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>:) تقدیم به اونایی که اسمشون تو کامنته کلیپه قبلی بود :) عاشق این اهنگم :) http://www.aparat.com/v/1wKrg/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%85_%3A%29 Thu, 15 May 2014 22:31:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1wKrg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1197446-794.jpg?794);" class="video_thumb" id="video_thumb_1197446" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شرکت کنید . dadashiiiiiiii arash tavalodet mobarak :) http://www.aparat.com/v/3wSB0/dadashiiiiiiii_arash_tavalodet_mobarak_%3A%29 Sun, 04 May 2014 18:09:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3wSB0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1170515-3096.jpg?3096);" class="video_thumb" id="video_thumb_1170515" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ino khodam dorost kardam barat ishalah 10000000000 sale beshi :) doset daram divoone :) :* نی نی پسر سمج http://www.aparat.com/v/mES2o/%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D8%AC Mon, 21 Apr 2014 13:37:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mES2o" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1140032-5726.jpg?5726);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140032" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> happy birthday dadash aliiiiiiiiiiiii http://www.aparat.com/v/nfrmy/happy_birthday_dadash_aliiiiiiiiiiiii Sat, 19 Apr 2014 13:52:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nfrmy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1135760-8954.jpg?8954);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135760" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تـو رفـ ـتــی و دل مـ ـن . . . (چشم به راه -بهمن معروفی ) http://www.aparat.com/v/HJfct/%D8%AA%D9%80%D9%88_%D8%B1%D9%81%D9%80_%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D9%84_%D9%85%D9%80_%D9%80%D9%86_._._. Tue, 25 Feb 2014 22:31:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HJfct" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1021206-2878.jpg?2878);" class="video_thumb" id="video_thumb_1021206" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیـم بـ ـه آبجیام : فروغ * زریــــنه * عروسک غرب* صبـــا *زهرا * المیرا * نگین * شادی * یلدا * نیلوفر * شراره * سحری * هلنا * شیطون بلا* آتنا * بانوی زیبایی * طهورا * الهـــه * خانوم باوفا * الینا * مریم* نگار * پرینــاز * عارفــه * سمـانه * دوستتون دارم http://www.aparat.com/v/Lad52/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85 Sun, 16 Feb 2014 16:33:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Lad52" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1000559-2397.jpg?2397);" class="video_thumb" id="video_thumb_1000559" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ali show off . ارمین ویولون2013 . mina . khodam تولد فائزه خانوم مبارک........ http://www.aparat.com/v/Pdumv/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9........ Tue, 11 Feb 2014 09:12:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Pdumv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/989465-1223.jpg?1223);" class="video_thumb" id="video_thumb_989465" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ایشالا 120ساله شی :) تولدت مبارک اجی فائزه(خانم باوفا) http://www.aparat.com/v/qmFYl/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87%28%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%29 Tue, 11 Feb 2014 03:41:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qmFYl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/989309-7613.jpg?7613);" class="video_thumb" id="video_thumb_989309" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تتلو/بیخیال. اجی ایشالا همیشه سالمو شاد و موفق باشین:) تقدیم به دادااااااااااااااشی ارش دیوونه :) http://www.aparat.com/v/rDZYg/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87_%3A%29 Sun, 12 Jan 2014 11:34:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rDZYg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/926536-648.jpg?648);" class="video_thumb" id="video_thumb_926536" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ارش هههههههه خودت میدونی اهنگ چی میگه خخخخخخ :)) انیمیشن سگ سیاه http://www.aparat.com/v/pqrZs/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B3%DA%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Wed, 08 Jan 2014 02:38:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/pqrZs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/917319-5128.jpg?5128);" class="video_thumb" id="video_thumb_917319" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این كلیپ اهمیت افسرگی و درمان اون رو نشون میده. تقدیم به پروین - سارا - ناگیسا :d - مایا -نیلوفر آبی)علامتت رو بلد نیستم بذارم ببخشید -سپیده:-) - هلنا - الهام - المیرا - الهام - خانومه با وفا - fpt - ویدا و... تمام كسانی كه من رو دنبال میكنن. اگه كسی جا مونده بگه ... عاشق تك تكتونم همخونی من ، گودزیلامون و تام :)) http://www.aparat.com/v/9eiDP/%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%86_%D8%8C_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%85_%3A%29%29 Fri, 27 Dec 2013 22:20:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9eiDP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/895945-4662.jpg?4662);" class="video_thumb" id="video_thumb_895945" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگ شهرام شکوهی ک منو گودزیلامون باهم خوندیم ....... خخخخخخخخخ فقط نترسید :)) لطفا صدای اپ تاپ یا اسپیکرو پایین بیارید چون داد میزنیم :)) تقدیم به خانم باوفا(ابجی فائزه) http://www.aparat.com/v/kJFIn/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%28%D8%A7%D8%A8%D8%AC%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87%29 Wed, 25 Dec 2013 17:02:53 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/kJFIn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/891435-4033.jpg?4033);" class="video_thumb" id="video_thumb_891435" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بی تو میترسم از تتلو موهای عمو تتلم :(( http://www.aparat.com/v/QJ0gB/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%85_%3A%28%28 Sun, 08 Dec 2013 22:57:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QJ0gB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/859412-5370.jpg?5370);" class="video_thumb" id="video_thumb_859412" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عمویی :(( تبلیغ بامزه پوشک مولفیکس http://www.aparat.com/v/LtfXV/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%B3 Fri, 29 Nov 2013 11:33:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LtfXV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/843034-5403.jpg?5403);" class="video_thumb" id="video_thumb_843034" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عاشق بچم :) برای داداش علی :) http://www.aparat.com/v/8lvdH/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%3A%29 Sat, 19 Oct 2013 00:51:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8lvdH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/778402-5932.jpg?5932);" class="video_thumb" id="video_thumb_778402" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اخه فکر کنم فقط تو کانالم این کلیپ رو دوست داری ک همش میای اینجا :) پس برای تو :) ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻛﻮﺷﻮﻟﻮﻡ محمدعلی http://www.aparat.com/v/DsCtZ/%EF%BA%97%EF%BB%98%EF%BA%AA%EF%BB%B3%EF%BB%A2_%EF%BA%91%EF%BB%AA_%EF%BA%A9%EF%BA%8D%EF%BA%A9%EF%BA%8D%EF%BA%B5_%EF%BB%9B%EF%BB%AE%EF%BA%B7%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%BB%AE%EF%BB%A1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C Tue, 17 Sep 2013 12:48:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DsCtZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/731404-9856.jpg?9856);" class="video_thumb" id="video_thumb_731404" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺑﺒﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺭﻭ ﺗﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪﻩ . ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻝ ﻧﺎﺯﻙ و كوشولوت ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ . ﺗﻮﻱ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻆﻪ ها http://www.aparat.com/v/qizJc/%EF%BA%A9%EF%BB%AD%EF%BA%B3%EF%BA%96_%EF%BB%A3%EF%BB%AC%EF%BA%AE%EF%BA%91%EF%BB%AE%EF%BB%A5_%EF%BB%A3%EF%BB%A6_._%EF%BA%97%EF%BB%AE%EF%BB%B1_%EF%BB%AB%EF%BB%A4%EF%BB%AA_%EF%BB%9F%EF%BA%A4%EF%BB%86%EF%BB%AA_%D9%87%D8%A7 Sun, 15 Sep 2013 12:06:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qizJc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/728074-8402.jpg?8402);" class="video_thumb" id="video_thumb_728074" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ سلام آقا http://www.aparat.com/v/TmRL8/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%82%D8%A7 Thu, 05 Sep 2013 15:09:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TmRL8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/712975-7171.jpg?7171);" class="video_thumb" id="video_thumb_712975" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سلام هدیش میکنم به تمام دوستای خوبم مثل داداش حجت که خوبی یاش هنوزاز یادمون نرفته! دوستاشون غمگین و..داش وحید خودمون_پوکر عزیزنمیدونم چرا هنوزکه هنوزه اصلیتشو لونمیده_خواهرخانوم مهتاب_داداش آرمین عزیز,آبجی سحر,داداش محمدجواد,اون یکی محمدجواد گل,اکبرآقای بامعرفت,خواهرفائزه,خواهردیگمون غزال خانوم و دوستمون sky که تازگی یاطرح رفاقت ریختیم وفرحناز که نمیدونم ازکی کانال بنده رودنبال میکنن آخریشم اونایی که نیستن ولی هستن مانمیبینیمشون :) ختم کلام انشاا...که همگی شفامونو ازآقا سعی کنیم بگیریم یاعلی! بیا بریم کوه کدوم کوه؟ http://www.aparat.com/v/GyNtj/%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%85_%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%9F Thu, 22 Aug 2013 23:25:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GyNtj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/691637-9330.jpg?9330);" class="video_thumb" id="video_thumb_691637" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ایول تکتاجون:)) خو چون احتمال داره این یکی دیگه پاک نشه پس با احترامات فراوان تقدیم به(سید مجتبی جان/Best Video (حسین جان)/ B-E-S-T (بهنام جان)/احسان جان/داش رضا/ و...) و خانوما( کوچولو(مهربون)/ستاره خانوم/بانوی گیلک/سما خواهرم /شاپرک(نیلوفر خانوم)/سپیده خانوم/خانـ♫ـومـ♫ـه بــ◕‿◕ـاوفـا(فائزه خانوم)/دختر ماه/تنها(سمیراخواهرم)و ف.شیرازی(فروغ خواهرم)و...) کمک http://www.aparat.com/v/xcOo4/%DA%A9%D9%85%DA%A9 Thu, 22 Aug 2013 20:26:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xcOo4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/691421-7695.jpg?7695);" class="video_thumb" id="video_thumb_691421" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم به داداشای گلم ناصر/رضا/مصطفی/علی/محمد/امیدخلوت/میلاد/best video/محمدرضا همشهریم/علی633/آرش 1995/امیر/سامان/محمدجواد/sky/پوریا(یاس)/آرمین ویولون/هادی 313/محمدامین/سیاوش/سیدمجتبی ذبیحی وآجیای نازم فروغ/سارا/المیرا/گلنوش/پروین/سحر/نرگس/سپیده/آتنا/سارا/مریم/صدف/فائزه.(خانومه باوفا)........ببخشید اگه کسی روفراموش کردم.........همتون رودوس دارم:-* حس فوق العاده - یوسف رضا وهاب http://www.aparat.com/v/W6Uau/%D8%AD%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_-_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8 Sun, 01 Sep 2013 15:47:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W6Uau" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/706786-7430.jpg?7430);" class="video_thumb" id="video_thumb_706786" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم ب(ابرهــــیم/امیرحسین/دانیـال/سامان/امیرتهرانی/گشـت ارشاد/محمدجواد/سینا/M@M/محمد:D/فرشید/جاستین/رضــــا:)مصطفی13/رضا/علیshowoff/محمدعلی/محمدایلامی/Reza/وحید/محمدامین/ارش1995/باباامیرم:)/هیربد/داووود/محسن/محمدمهدی/علی/پارسا/خندان/علی633/امحمدرضاپسل همسایه/میلاد/ارمین/هادی/سامی/کامران/امیدخلوت/اگه کسی جا مونده بگه:) بخند تا دنیا بهت بخنده http://www.aparat.com/v/KIM0e/%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87 Wed, 28 Aug 2013 03:30:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KIM0e" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/699989-7129.jpg?7129);" class="video_thumb" id="video_thumb_699989" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم به سارا ، پروین ، سپیده:D ، فائزه (خانومه با وفا) ،ناگیسا:D و محمدD: محمد جواد ، فرشید و.... همه ی دوستام اگه كسی جا مونده بهم بگه دختره زرنگ http://www.aparat.com/v/vn7SP/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF Thu, 22 Aug 2013 17:51:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vn7SP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/691212-4124.jpg?4124);" class="video_thumb" id="video_thumb_691212" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چند ساله دیگه مثلا از یکی میپرسی شما کجایی هستید ؟؟ میگه : . . . . . . . .ما اصالتن یاهومسنجری هستیم:| ولی خودم تو فیسبوک بزرگ شدم!! بدجور ضایع شد http://www.aparat.com/v/8cstT/%D8%A8%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B1_%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%B4%D8%AF Thu, 22 Aug 2013 17:06:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8cstT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/691135-8823.jpg?8823);" class="video_thumb" id="video_thumb_691135" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تاحالا دقت کردین همیشه تو فیلمای وحشت ناک استارت ماشین کار نمیکنه ................ تقدیم به داداش گلم ارش و (....) به خاطر تمام مهربونیات :) http://www.aparat.com/v/D075c/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4_%DA%AF%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%88_%28....%29_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1 Sat, 17 Aug 2013 21:57:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/D075c" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/683481-2310.jpg?2310);" class="video_thumb" id="video_thumb_683481" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مبارکت باشه گل من ..... راستش تو منو یاد دوست مهربونم حمیدرضا میندازی :) Nokia lumia 1012 http://www.aparat.com/v/etMfL/Nokia_lumia_1012 Thu, 08 Aug 2013 12:52:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/etMfL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/669190-3521.jpg?3521);" class="video_thumb" id="video_thumb_669190" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دیدی بعضی وقتا دلت یهو میگیره،دلت میخواد بشینی های های گریه کنی؛ اما نمیتونی،میدونی چرا؟چون باید به همه جواب پس بدی که چی شده که چته؛ این بغضه می مونه تو گلوت و تبدیل میشه به یه غم باد... میدونی چرا؟!چون تو دختری،چون باید واسه هر کاری که میکنی دلیل داشته باشی! چون خونوادت نمی تونن بپذیرن که دخترشون یکی دیگه رو دوس داره... و این یعنی درد بی درمون!! پشت صحنه angry birds http://www.aparat.com/v/ZCBhY/%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87_angry_bird Thu, 08 Aug 2013 12:49:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZCBhY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/669183-1760.jpg?1760);" class="video_thumb" id="video_thumb_669183" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گاهی اونقد تنهایی ... اونقد دلت گرفته .. نه میتونی به کسی بگی.. نه میشه تو دلت نگه داری.... و نه بغضت ارومت میکنه ... اما میشه یه دعایی کرد : خدا یا هیچ کسو مثل من اینجوری تنها نکن. Good cars http://www.aparat.com/v/R7CyN/Good_car Sun, 04 Aug 2013 14:11:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/R7CyN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/662205-3434.jpg?3434);" class="video_thumb" id="video_thumb_662205" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وقتی *مجازی*دلبستی... وقتی *مجازی*وابسته شدی... و *مجازی *عاشق شدی... منتظر روزی باش که*واقعی*دل بکنی... *واقعی*بغض کنی... *واقعی*اشک بریزی و خاکستر شی...