کانال فاطمه http://www.aparat.com/name/fatemeh_ka ویدیو هایی که کانال فاطمه منتشر کرده است تیتراژ پایانی کارتون افسانه سه برادر http://www.aparat.com/v/4ELDj Fri, 30 Dec 2011 16:38:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4ELDj" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4ELDj'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/19/92865_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_92865" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کارتون افسانه سه برادر ماجرای سه برادر جنگجو است که به دلیل ظلم و ستمی که فرمانروای چین بر مردم روا می داشت با هم هم پیمان شدند تا پادشاه ستمگر آن زمان را از ببرند! در راه رسیدن به این امر به شهرهای مختلف چین سفر می کنند و ظلم و ستمی که سربازان پادشاه بر مردم روا می داشتند را سرکوب می کنند! کارتون افسانه سه برادر یکی از محبوب ترین کارتون های قدیمی صدا و سیما می باشد. نام اصلی کارتون افسانه سه برادر great conquest the romance of three kingdoms می باشد. میتسوترو یوکویاما (Mitsuteru yokoyama)، انیماتوری که ب اسلاید کارتون های دوران کودکی http://www.aparat.com/v/1rmiG Wed, 11 Apr 2012 14:33:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1rmiG" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/1rmiG'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/173043_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_173043" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اسلاید کارتون های دوران کودکی خاله ریزه و قاشق سحر آمیز http://www.aparat.com/v/LeSvE Mon, 02 Jul 2012 11:10:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LeSvE" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/LeSvE'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/50/246306_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_246306" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پسرپدرومادرخواهرشجاع http://www.aparat.com/v/tFDPb Sat, 21 Jul 2012 01:58:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tFDPb" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tFDPb'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/53/263986_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_263986" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی هاتون میدونید که این اسمها را ایرانی ها روی این شخصیت ها گذاشتن و اسمهای اصلی این شخصیت ها چیز دیگریست کارتون چوبین http://www.aparat.com/v/UnEKI Sun, 29 Jul 2012 19:36:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UnEKI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/UnEKI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/55/272283_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_272283" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کارتون قدیمی چوبین از محبوب ترین کارتون های قدیمی می باشد! کارتون و خاطره انگیز چوبین را حتما به یاد دارید، موجودی ناشناخته با دو چشم گنده و دست و پاهای کوتاه که از فضا آمده بود و مادرش در چنگال برونکا اسیر بود. چوبین جزو اولین شخصیت زنان کوچک http://www.aparat.com/v/n5N3q Mon, 10 Sep 2012 19:47:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n5N3q" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/n5N3q'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/64/317408_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_317408" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مظلومیت حضرت زهرا - استاد رائفی پور http://www.aparat.com/v/Pr6YE Tue, 18 Sep 2012 13:47:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Pr6YE" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Pr6YE'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/65/324921_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_324921" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حضرت زهرا سلام الله علیها دلیل و هویت شیعه ست استاد رائفی پور اینجا چیکار داره http://www.aparat.com/v/DnRTZ Thu, 13 Sep 2012 20:20:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DnRTZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DnRTZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/65/320229_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_320229" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد در بازی استقلال و یکی از تیم های عربی برای محکومیت اقدامات آل سعود علیه مردم بحرین به ورزشگاه رفته بودن که در اون مقطع زمانی نیاز بود تا این کار انجام بشه آخرالزمان http://www.aparat.com/v/ykn5O Tue, 11 Sep 2012 12:31:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ykn5O" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ykn5O'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/64/318146_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_318146" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دلیل با فرهنگ بودن اروپایی ها http://www.aparat.com/v/JBxWR Tue, 11 Sep 2012 20:42:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JBxWR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/JBxWR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/64/318653_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_318653" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یه آرزو مونده تو سینه اللهم الرزقنا مدینه_جواد مقدم http://www.aparat.com/v/ihfZ5 Tue, 11 Sep 2012 21:48:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ihfZ5" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ihfZ5'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/64/318709_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_318709" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بر غاصبان حق مولا امیر المومنین لعنت عاقبت بی حجابی http://www.aparat.com/v/aunj7 Thu, 13 Sep 2012 13:20:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aunj7" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aunj7'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/64/319923_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_319923" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>باز پخش از گروه اینترنتی رهروان ولایت www.JonbeshNet.ir مصاحبه شبکه PRESS TV با استاد رائفی پور http://www.aparat.com/v/XhU2j Thu, 13 Sep 2012 19:50:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XhU2j" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XhU2j'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/65/320203_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_320203" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مصاحبه در مقابل سفارت سوییس در محکوم کردن فیلم موهن به پیامبر ص انجام شده رائفی پور http://www.aparat.com/v/HVz65 Mon, 10 Sep 2012 03:23:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HVz65" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/HVz65'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/64/316639_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_316639" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دعا برای امام زمان http://www.aparat.com/v/cGAg2 Sun, 03 Jun 2012 18:45:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cGAg2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/cGAg2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/44/216995_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_216995" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سخنرانی رائفی پور رائفی پور-سیاسی شد http://www.aparat.com/v/c3GJT Tue, 11 Sep 2012 06:15:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c3GJT" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/c3GJT'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/64/317865_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_317865" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> استاد رائفی پور - انقلاب ایران http://www.aparat.com/v/aM6LN Sat, 01 Sep 2012 16:31:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aM6LN" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aM6LN'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/62/307827_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_307827" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انقلاب ایران دری به سوی ظهور است بازی پرندگان خشمگین و حمله به ایران و اماکن مذهبی(نظر شما در مورد این بازی چیه؟) http://www.aparat.com/v/vneA7 Sun, 02 Sep 2012 23:19:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vneA7" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/vneA7'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/62/309204_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_309204" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به قول استاد رائفی پور پیامهای ناخود آگاه داخل این بازی ها میزارن پس تو تهیه بازی حواسمون رو جمع کنیم!!! ابلیسک سوزی در ضلع شرقی میدان ولیعصر،OBLISKBURNING http://www.aparat.com/v/S2FoB Sat, 08 Sep 2012 10:15:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/S2FoB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/S2FoB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/63/314540_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_314540" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید: http://masafportal.com/post/view-5503/چرا ایرانیان ابلیسک را به آتش می کشند؟ سخنرانی کوبنده حسن عباسی 1383 http://www.aparat.com/v/xh9rj Fri, 13 Jul 2012 09:43:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xh9rj" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xh9rj'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/52/257500_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_257500" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دکترین عاشورای حذب الله 03-03-83 رائفی پور- آمادگی برای آخرالزمان بخش اول-قسمت 4 http://www.aparat.com/v/LZiSo Tue, 10 Jul 2012 10:02:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LZiSo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/LZiSo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/51/254766_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_254766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> لایه چهارم جدایی نادر از سیمین و شهادت حضرت زهرا (س) http://www.aparat.com/v/8gkSY Wed, 27 Jun 2012 15:11:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8gkSY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/8gkSY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/49/241271_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_241271" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تحلیل فیلم جدایی نادر از سیمین و بررسی چهار لایه ای آن که ذهن هیچ کس به برنامه ریزی پیشرفته ی دشمن برای ایجاد لایه های تاثیرگذاری در افکار و اعتقادات مردم ایران، نرسید... رائفی پور- آمادگی برای آخرالزمان بخش اول-قسمت 2 http://www.aparat.com/v/oJn0z Tue, 10 Jul 2012 09:23:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oJn0z" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/oJn0z'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/51/254739_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_254739" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> موسیقی و رائفی پور (4 از 4 ) http://www.aparat.com/v/ugs7U Wed, 04 Apr 2012 16:51:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ugs7U" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ugs7U'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/34/166765_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_166765" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/1a6332deb14368f84e8b17d17f35798c166765.flv موسیقی و رائفی پور (3 از 4 ) http://www.aparat.com/v/4R16t Wed, 04 Apr 2012 16:49:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4R16t" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4R16t'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/34/166759_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_166759" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/7ae4b8ab3d05a157f3a591a8c1ee09ec166759.flv موسیقی و رائفی پور (2 از 4 ) http://www.aparat.com/v/81iIa Wed, 04 Apr 2012 16:46:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/81iIa" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/81iIa'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/34/166753_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_166753" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/813dfbff5c15b7878e628eb169a91474166753.flv موسیقی و رائفی پور (1 از 4 ) http://www.aparat.com/v/6DH31 Wed, 04 Apr 2012 16:42:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6DH31" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6DH31'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/34/166749_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_166749" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/85599334d60cb48932d2f1808b53baee166749.flv سخنرانی استاد پناهیان در همایش حزب الله سایبر، پاسداشت امام هادی http://www.aparat.com/v/Xcqo4 Sun, 27 May 2012 05:05:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Xcqo4" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Xcqo4'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/209276_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209276" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وی خاطرنشان كرد: نباید اهانت این فرد پلید را محدود به نام مقدس امام كرد زیرا اهانت او در این كار به وجود مقدس امام زمان (عج) كمتر از آن نیست اما چرا امام هادی (ع) را نشانه گرفتند؟ ممكن است خیلی ساده بگوییم به این دلیل كه می گزارش پرس تی وی از کنسرت سامی یوسف در تونس http://www.aparat.com/v/GYzWh Sun, 29 Apr 2012 16:49:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GYzWh" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/GYzWh'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/38/187129_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_187129" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سامی یوسف - بحرین http://www.aparat.com/v/Y0U9N Mon, 21 May 2012 15:44:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Y0U9N" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Y0U9N'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/203909_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_203909" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>