کانال فاطمه http://www.aparat.com/name/fatemeh_ka/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87 ویدیو هایی که کانال فاطمه منتشر کرده است تیتراژ پایانی کارتون افسانه سه برادر http://www.aparat.com/v/4ELDj/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1 Fri, 30 Dec 2011 16:38:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4ELDj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/92865-6681.jpg?6681);" class="video_thumb" id="video_thumb_92865" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کارتون افسانه سه برادر ماجرای سه برادر جنگجو است که به دلیل ظلم و ستمی که فرمانروای چین بر مردم روا می داشت با هم هم پیمان شدند تا پادشاه ستمگر آن زمان را از ببرند! در راه رسیدن به این امر به شهرهای مختلف چین سفر می کنند و ظلم و ستمی که سربازان پادشاه بر مردم روا می داشتند را سرکوب می کنند! کارتون افسانه سه برادر یکی از محبوب ترین کارتون های قدیمی صدا و سیما می باشد. نام اصلی کارتون افسانه سه برادر great conquest the romance of three kingdoms می باشد. میتسوترو یوکویاما (Mitsuteru yokoyama)، انیماتوری که ب اسلاید کارتون های دوران کودکی http://www.aparat.com/v/1rmiG/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C Wed, 11 Apr 2012 14:33:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1rmiG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/173043-3219.jpg?3219);" class="video_thumb" id="video_thumb_173043" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اسلاید کارتون های دوران کودکی خاله ریزه و قاشق سحر آمیز http://www.aparat.com/v/LeSvE/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%88_%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%82_%D8%B3%D8%AD%D8%B1_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2 Mon, 02 Jul 2012 11:10:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LeSvE" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/246306-2599.jpg?2599);" class="video_thumb" id="video_thumb_246306" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پسرپدرومادرخواهرشجاع http://www.aparat.com/v/tFDPb/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9 Sat, 21 Jul 2012 01:58:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tFDPb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/263986-2907.jpg?2907);" class="video_thumb" id="video_thumb_263986" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی هاتون میدونید که این اسمها را ایرانی ها روی این شخصیت ها گذاشتن و اسمهای اصلی این شخصیت ها چیز دیگریست کارتون چوبین http://www.aparat.com/v/UnEKI/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86 Sun, 29 Jul 2012 19:36:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UnEKI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/272283-5926.jpg?5926);" class="video_thumb" id="video_thumb_272283" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کارتون قدیمی چوبین از محبوب ترین کارتون های قدیمی می باشد! کارتون و خاطره انگیز چوبین را حتما به یاد دارید، موجودی ناشناخته با دو چشم گنده و دست و پاهای کوتاه که از فضا آمده بود و مادرش در چنگال برونکا اسیر بود. چوبین جزو اولین شخصیت زنان کوچک http://www.aparat.com/v/n5N3q/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9 Mon, 10 Sep 2012 19:47:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n5N3q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/317408-6894.jpg?6894);" class="video_thumb" id="video_thumb_317408" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> استاد رائفی پور اینجا چیکار داره http://www.aparat.com/v/DnRTZ/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%DA%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87 Thu, 13 Sep 2012 20:20:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DnRTZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/320229-2741.jpg?2741);" class="video_thumb" id="video_thumb_320229" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد در بازی استقلال و یکی از تیم های عربی برای محکومیت اقدامات آل سعود علیه مردم بحرین به ورزشگاه رفته بودن که در اون مقطع زمانی نیاز بود تا این کار انجام بشه آخرالزمان http://www.aparat.com/v/ykn5O/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 Tue, 11 Sep 2012 12:31:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ykn5O" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/318146-5846.jpg?5846);" class="video_thumb" id="video_thumb_318146" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دلیل با فرهنگ بودن اروپایی ها http://www.aparat.com/v/JBxWR/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D8%A7 Tue, 11 Sep 2012 20:42:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JBxWR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/318653-5375.jpg?5375);" class="video_thumb" id="video_thumb_318653" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یه آرزو مونده تو سینه اللهم الرزقنا مدینه_جواد مقدم http://www.aparat.com/v/ihfZ5/%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85 Tue, 11 Sep 2012 21:48:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ihfZ5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/318709-5275.jpg?5275);" class="video_thumb" id="video_thumb_318709" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بر غاصبان حق مولا امیر المومنین لعنت عاقبت بی حجابی http://www.aparat.com/v/aunj7/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%DB%8C_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C Thu, 13 Sep 2012 13:20:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aunj7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/319923-2770.jpg?2770);" class="video_thumb" id="video_thumb_319923" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>باز پخش از گروه اینترنتی رهروان ولایت www.JonbeshNet.ir مصاحبه شبکه PRESS TV با استاد رائفی پور http://www.aparat.com/v/XhU2j/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_PRESS_TV_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1 Thu, 13 Sep 2012 19:50:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XhU2j" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/320203-2805.jpg?2805);" class="video_thumb" id="video_thumb_320203" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مصاحبه در مقابل سفارت سوییس در محکوم کردن فیلم موهن به پیامبر ص انجام شده رائفی پور http://www.aparat.com/v/HVz65/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1 Mon, 10 Sep 2012 03:23:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HVz65" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/316639-5797.jpg?5797);" class="video_thumb" id="video_thumb_316639" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دعا برای امام زمان http://www.aparat.com/v/cGAg2/%D8%AF%D8%B9%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 Sun, 03 Jun 2012 18:45:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cGAg2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/216995-2827.jpg?2827);" class="video_thumb" id="video_thumb_216995" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سخنرانی رائفی پور رائفی پور-سیاسی شد http://www.aparat.com/v/c3GJT/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D8%AF Tue, 11 Sep 2012 06:15:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c3GJT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/317865-4632.jpg?4632);" class="video_thumb" id="video_thumb_317865" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بازی پرندگان خشمگین و حمله به ایران و اماکن مذهبی(نظر شما در مورد این بازی چیه؟) http://www.aparat.com/v/vneA7/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%28%D9%86%D8%B8%D8%B1 Sun, 02 Sep 2012 23:19:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vneA7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/309204-6737.jpg?6737);" class="video_thumb" id="video_thumb_309204" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به قول استاد رائفی پور پیامهای ناخود آگاه داخل این بازی ها میزارن پس تو تهیه بازی حواسمون رو جمع کنیم!!! ابلیسک سوزی در ضلع شرقی میدان ولیعصر،OBLISKBURNING http://www.aparat.com/v/S2FoB/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B6%D9%84%D8%B9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%8COBLISKBURNING Sat, 08 Sep 2012 10:15:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/S2FoB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/314540-2656.jpg?2656);" class="video_thumb" id="video_thumb_314540" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید: http://masafportal.com/post/view-5503/چرا ایرانیان ابلیسک را به آتش می کشند؟ سخنرانی کوبنده حسن عباسی 1383 http://www.aparat.com/v/xh9rj/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_1383 Fri, 13 Jul 2012 09:43:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xh9rj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/257500-273.jpg?273);" class="video_thumb" id="video_thumb_257500" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دکترین عاشورای حذب الله 03-03-83 رائفی پور- آمادگی برای آخرالزمان بخش اول-قسمت 4 http://www.aparat.com/v/LZiSo/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1-_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_4 Tue, 10 Jul 2012 10:02:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LZiSo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/254766-24.jpg?24);" class="video_thumb" id="video_thumb_254766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> لایه چهارم جدایی نادر از سیمین و شهادت حضرت زهرا (س) http://www.aparat.com/v/8gkSY/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7 Wed, 27 Jun 2012 15:11:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8gkSY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/241271-1228.jpg?1228);" class="video_thumb" id="video_thumb_241271" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تحلیل فیلم جدایی نادر از سیمین و بررسی چهار لایه ای آن که ذهن هیچ کس به برنامه ریزی پیشرفته ی دشمن برای ایجاد لایه های تاثیرگذاری در افکار و اعتقادات مردم ایران، نرسید... رائفی پور- آمادگی برای آخرالزمان بخش اول-قسمت 2 http://www.aparat.com/v/oJn0z/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1-_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_2 Tue, 10 Jul 2012 09:23:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oJn0z" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/254739-3266.jpg?3266);" class="video_thumb" id="video_thumb_254739" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> موسیقی و رائفی پور (4 از 4 ) http://www.aparat.com/v/ugs7U/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%284_%D8%A7%D8%B2_4_%29 Wed, 04 Apr 2012 16:51:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ugs7U" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/166765-8525.jpg?8525);" class="video_thumb" id="video_thumb_166765" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/1a6332deb14368f84e8b17d17f35798c166765.flv موسیقی و رائفی پور (3 از 4 ) http://www.aparat.com/v/4R16t/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%283_%D8%A7%D8%B2_4_%29 Wed, 04 Apr 2012 16:49:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4R16t" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/166759-9288.jpg?9288);" class="video_thumb" id="video_thumb_166759" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/7ae4b8ab3d05a157f3a591a8c1ee09ec166759.flv موسیقی و رائفی پور (2 از 4 ) http://www.aparat.com/v/81iIa/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%282_%D8%A7%D8%B2_4_%29 Wed, 04 Apr 2012 16:46:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/81iIa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/166753-378.jpg?378);" class="video_thumb" id="video_thumb_166753" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/813dfbff5c15b7878e628eb169a91474166753.flv موسیقی و رائفی پور (1 از 4 ) http://www.aparat.com/v/6DH31/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%281_%D8%A7%D8%B2_4_%29 Wed, 04 Apr 2012 16:42:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6DH31" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/166749-6420.jpg?6420);" class="video_thumb" id="video_thumb_166749" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد علی اکبر رائفی پور - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهران - موضوع موسیقی - لینک دانلود مستقیم http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/56/85599334d60cb48932d2f1808b53baee166749.flv سخنرانی استاد پناهیان در همایش حزب الله سایبر، پاسداشت امام هادی http://www.aparat.com/v/Xcqo4/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 Sun, 27 May 2012 05:05:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Xcqo4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/209276-9504.jpg?9504);" class="video_thumb" id="video_thumb_209276" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وی خاطرنشان كرد: نباید اهانت این فرد پلید را محدود به نام مقدس امام كرد زیرا اهانت او در این كار به وجود مقدس امام زمان (عج) كمتر از آن نیست اما چرا امام هادی (ع) را نشانه گرفتند؟ ممكن است خیلی ساده بگوییم به این دلیل كه می گزارش پرس تی وی از کنسرت سامی یوسف در تونس http://www.aparat.com/v/GYzWh/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%D8%AA%DB%8C_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 Sun, 29 Apr 2012 16:49:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GYzWh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/187129-9718.jpg?9718);" class="video_thumb" id="video_thumb_187129" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سامی یوسف - بحرین http://www.aparat.com/v/Y0U9N/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_-_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86 Mon, 21 May 2012 15:44:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Y0U9N" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/203909-3130.jpg?3130);" class="video_thumb" id="video_thumb_203909" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> قرائتی و اثبات شیعه در 1 دقیقه http://www.aparat.com/v/Yl9re/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_1_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87 Mon, 23 Apr 2012 17:40:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Yl9re" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/182629-3408.jpg?3408);" class="video_thumb" id="video_thumb_182629" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدیو کلیپ آقای قرائتی شیعه رو در عرض 1 دقیقه با اسناد قرآنی ثابت میکنه. اگه ندیدید حیفه از دست بدید رائفی پور http://www.aparat.com/v/ZYCw2/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1 Wed, 23 May 2012 14:29:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZYCw2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/205699-2133.jpg?2133);" class="video_thumb" id="video_thumb_205699" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>