کانال رسول حق منش http://www.aparat.com/name/hertas ویدیو هایی که کانال رسول حق منش منتشر کرده است http://www.aparat.com/v/ai4vQ Thu, 31 Oct 2013 19:40:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ai4vQ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ai4vQ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/160/797276_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_797276" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جهت دریافت فایل صوتی به hertas.rozblog.com مراجعه کنید. شیخ حسین انصاریان سخنان امام رضا درباره گریه http://www.aparat.com/v/Oi4ye Wed, 23 Oct 2013 15:47:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Oi4ye" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Oi4ye'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/157/784747_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_784747" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> روضه و مناجات زیبای انصاریان در شیراز http://www.aparat.com/v/2YASN Thu, 10 Oct 2013 23:23:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2YASN" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2YASN'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/154/766697_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_766697" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>