کانال یاسی ، فرناز، jasmine ،.... http://www.aparat.com/name/jasmines/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%8C_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%8C_jasmine_%D8%8C.... ویدیو هایی که کانال یاسی ، فرناز، jasmine ،.... منتشر کرده است ببار بارون ...بزن بارون..ببار آروم.. http://www.aparat.com/v/vLuFS/%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_...%D8%A8%D8%B2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86..%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85.. Tue, 30 Sep 2014 01:00:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vLuFS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/329/1641907_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1641907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست ای امید به خون نشستۀ من.... http://www.aparat.com/v/LtjT4/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%80_%D9%85%D9%86.... Mon, 29 Sep 2014 23:28:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LtjT4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/329/1641761_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1641761" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رئیس برگرد دیگه این مدح برای تو گذاشتما !!!! دلمون تنگیده برگرد :(( :(( :(( حرفهات یادت نره یا حسین(ع)..... http://www.aparat.com/v/dQalO/%DB%8C%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29..... Sat, 27 Sep 2014 22:42:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dQalO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/328/1636520_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1636520" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>:(( آهنگ مهر علی و زهرا از ناصرعبداللهی http://www.aparat.com/v/hjZnA/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C Fri, 26 Sep 2014 11:40:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/hjZnA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/327/1631933_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1631933" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عیدتون مبارک تقدیم به خواهرهای گل آپاراتیم http://www.aparat.com/v/KeQLi/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Sep 2014 19:34:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/KeQLi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1624001_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1624001" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فرناز*رزا*یاسی*مهدیه*روشنک*هلنا*جاسمین *نسیم(چشم انتظارظهور)*مریم**S.T_01فاطمه*لی مریم*منیره* نسیم*فرشته*فاطمه*هلن*محدثه*سناء بانو*عسل بانو*سارا خانوم*yasi313*مینا(مهدی عزیز است به هرکس ندهندش)*مونا(عضوجنبش مصاف)*منتظره القائم(الهه)*سیمین*PariSa*دختری از جنس خاک*اگه آهنگ غمگینه به بزرگی خودتون ببخشین...امیدوارم دوست داشته باشین:) نمیدونم ..تا حالا دقت کردی....؟؟؟ http://www.aparat.com/v/b4ADQ/%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85_..%D8%AA%D8%A7_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%82%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C....%D8%9F%D8%9F%D8%9F Thu, 18 Sep 2014 17:04:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/b4ADQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1607220_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1607220" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ظـــهور ___________ قسمت دوم http://www.aparat.com/v/QUEpG/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%87%D9%88%D8%B1_____________%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85 Wed, 24 Sep 2014 10:54:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QUEpG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/326/1625287_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1625287" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جای بسی افتخار و خوشحالیِ که فرماندۀ ارشد سپاه امام زمان(عج) یک ایرانی است...ایرانیان نقش مهمی در قبل و بعد از ظهور ولی عصر دارند....این قسمت شرح 5 نشانه نهایی ظهور امام زمان(عج) است که بیشتر توضیحات مختص به قیام سفیانی است....متأسفانه چند دقیقه آخرش نتونستم بذارم چون نرم افزارم بیش از 59 دقیقه را ویرایش نمیکنه :(....به هر حال خوشحال میشم این ویدیو ببینید ظهور ______ 1------2 http://www.aparat.com/v/AEYvC/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1________1------2 Wed, 24 Sep 2014 08:56:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/AEYvC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/326/1625103_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1625103" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روایت از امام صادق(ع) ریمیکس آهنگ نگران منی از مرتضی پاشایی http://www.aparat.com/v/wOkTp/%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C Tue, 02 Sep 2014 13:35:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wOkTp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/310/1546939_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1546939" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیمی به آبجی هام :::::... روشنک-------جاسمین------هلنا-----G.O.L.C.H.I.N----------roz--------یاسی--------good girl-----------دنیا---کوثر یکتا------مریم--------------Lovely girl ------------ماریا یزدانی---------تینا----- هلن کسایی که نیستن بگن فرزند _________2 http://www.aparat.com/v/2rsJm/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF__________2 Mon, 22 Sep 2014 10:30:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2rsJm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619434_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فرزند _____ 1 http://www.aparat.com/v/jywFN/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_______1 Mon, 22 Sep 2014 10:23:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jywFN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619412_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619412" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فرزند...... http://www.aparat.com/v/e1Ncr/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF...... Mon, 22 Sep 2014 10:19:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/e1Ncr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619398_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619398" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقدیم به دوستان این آقای مهربون:) http://www.aparat.com/v/QSGoJ/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%3A%29 Mon, 22 Sep 2014 01:34:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QSGoJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1618836_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1618836" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قلب مهربون اپارات (( حتی دشمنان رو هم دوست داره))......نادر برگردی شاید من نباشم ایلیا نوشتم تا بدونی خودت ایلیای دوستات هستی (ایلیای صغیر فرزند خامنه ای کبیر:) ظهور ________ 1---1 http://www.aparat.com/v/jRn8S/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1__________1---1 Mon, 22 Sep 2014 08:05:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jRn8S" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619130_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619130" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به روایت از امیرالمؤمنین(ع) کاشکی... http://www.aparat.com/v/rSTNF/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DA%A9%DB%8C... Tue, 16 Sep 2014 18:03:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rSTNF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/320/1599968_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1599968" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>///با صدای بلند گوش کنید!///&hearts;تقدیم ب عاشقان امام هشتم&hearts;////هزارجور آدم با هزار خُلق و خَلقِ مختلف می آیند و در صفای صحنت مقیم می شوند ... چه فرق دارد برای تو اما ... نازِ آن مست ... یا نیازِ این دست ... وقتی که از کبوترها هم نمی گذری ...//// ظــهـور _______ مقدمه http://www.aparat.com/v/3LC5B/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%88%D8%B1_________%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87 Wed, 17 Sep 2014 00:25:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3LC5B" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601112_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601112" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>....شرح نشانه های عمومی و ویژۀ ظهور ولی عصر(عج)....من توصیه میکنم قسمت دوم ظهور حتما گوش کنید شرح قیام سفیانی.... در قسمت اول نشانه های عمومی و در قسمت دوم نشانه های ویژه و تأمل برانگیز توضیح داده میشود.....مهم تر از دعا برای تعجیل در ظهور حضرت مهدی(عج) دعا برای بقای ایمان و ثابت قدم بودن در عقیده و عدم انکار آن حضرت تا ظهور اوست. چهل روز به خاطر ارباب (از 25 شهریور تا 4 آبان) http://www.aparat.com/v/TZwKj/%DA%86%D9%87%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%28%D8%A7%D8%B2_25_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%A7_4 Mon, 15 Sep 2014 22:57:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TZwKj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/320/1597044_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1597044" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از امشب به بعد به عشق محرمت چله گرفته ام که گنه کم کنم،یا حسین(ع)...از امشب جهل شب داریم تا محرمت ارباب...بیاید تو این چهل روز یک رفتاری داشته باشیم که ارباب لایکمون کنه بیاید تو این چهل روز تا اون جایی که میتونیم از گناه دوری کنیم.چیزایی ببینیم و گوش بدیم که امام حسین(ع) دوست داشته باشن.اگر هم خدای نکرده دست از پا خطا کردیم بالافاصله یک سلام به ارباب بدیم و استغفرالله بگیم.چهل روز با زیارت عاشورا بهتره مرد باشینಠ▃ಠ http://www.aparat.com/v/7RLDp/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E0%B2%A0%E2%96%83%E0%B2%A0 Tue, 09 Sep 2014 14:24:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7RLDp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/315/1573773_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1573773" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دختر ها قانون جاذبه ی نیوتون رو ب خودشون اختصاص دادن!! بس ک جذابن!...... دخترا هر لایک شما انگشتی در چشم پسران است این پرچمم بگیرین دستتون من هلیکوپتری برم......................سگم نر داره٬٫٬٫ گاوم نر داره٬٫٬٫ انسانم نر داره!!! فارغ از جنسیت کمی مردانگی داشته باشید ((هر جنس نری مرد نیست))...... دوست داشتن˙❤‿❤˙ http://www.aparat.com/v/4VSNt/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%CB%99%E2%9D%A4%E2%80%BF%E2%9D%A4%CB%99 Tue, 09 Sep 2014 15:14:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4VSNt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/315/1573969_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1573969" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شما کلی عشوه بریز تا دوست پسرت واست شارژ بگیره! ما اشاره میکنیم بابامون واسمون دنیارو میاره! ^__^ آررره. . . . . . .((ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺭﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯽﺯﻧﻦ ... ﻣﯿﺎﯾﻢ آپارات همه ﭘﺴﺖِ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ... ﻧﻤﯿﺪﻭنم... ﺍﻭﻧﺎ ﻧﻤﯿﺎﻥ آپارات؟ ... ﯾﺎ ﺍﯾﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺭﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ؟!!! maleya HD http://www.aparat.com/v/2WPja/maleya_HD Fri, 12 Sep 2014 18:56:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2WPja" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/318/1585353_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1585353" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>mario bischin | maleya حواسمون باشه!!!الا بذکر الله،تطمئن القلوب...توضیحات... http://www.aparat.com/v/3D4mW/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%21%21%21%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B0%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8...%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA... Sun, 14 Sep 2014 00:36:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3D4mW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/318/1589849_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1589849" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>علم پزشکی ثابت کرده که شکستن دل واقعیت است. یعنی وقتی دل کسی میشکند در قلب اتفاقی می افتد؛ مثل خون ریزی کوچک یا یک جراحت....که حتی می تواند منجر به سکته قلبی شود...تو دوست خوب من...هم مراقب دل خودت باش هم دیگران...دل شکستن هنر نیست...مواظب عواقبش باش!! از عواطف انسانی که ارگانهای بدن را ضعیف میکند: ادامه پایین: میدونید ماجرای خخخخخخخ چیه؟؟؟؟؟؟ http://www.aparat.com/v/rkX36/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%AE%D8%AE%D8%AE%D8%AE%D8%AE%D8%AE_%DA%86%DB%8C%D9%87%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F Sat, 13 Sep 2014 23:40:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rkX36" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/318/1589694_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1589694" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خارجیا با مخفف کردن short massage send به SMS خواستن بگن خیلی تنبلن، ولی ما با مخفف کردن SMS به s جای بحث نذاشتیم براشون...!!!! خارجی ها با ابداع کلمه lol به جای laugh out load (یعنی بلند خندیدن) مثلا میخواستن بگن ما خیلی مبتکریم مخیم و اینا...اما قهرمانان ایران زمین با ابداع &laquo;خخخخخخخ&raquo; به جای (خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خدا خیرت بده) برای هزارمین بار ثابت کردن هنز نزد ایرانیان است و بس..... ** روضه مولایم حسین(ع)___ نزار القطری___** http://www.aparat.com/v/U3lHx/%2A%2A_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29____%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C___%2A%2A Fri, 12 Sep 2014 04:42:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/U3lHx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/317/1583711_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1583711" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سلام بر جان هایی که در تو حل شدند یا اباعبدالله:((:((:((:(( چه کسی میگوید اینجا مجازیست؟! http://www.aparat.com/v/ELcHg/%DA%86%D9%87_%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21 Sat, 13 Sep 2014 19:36:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ELcHg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/318/1588808_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1588808" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چه کسی میگوید اینجا مجازیست؟من همه چیز را حس میکنم!!!ادامه در کامنت... دامن کشان رفتی دلم زیرو رو شد .... http://www.aparat.com/v/WkjxC/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%B1%D9%88_%D8%B4%D8%AF_.... Sat, 13 Sep 2014 21:05:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WkjxC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/318/1589142_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1589142" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بچه ها پدرم مریضه دکترا جوابش کردن(به قول سیمین خانم دکترا علمشونو جواب کردن ) تورو خدا دعا کنید برای همه مریضا ....❂میلاد خورشید تا ابد تابان طوس تبریک ❂.... http://www.aparat.com/v/0RNSr/....%E2%9D%82%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%E2%9D%82.... Sun, 07 Sep 2014 02:27:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0RNSr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/313/1564871_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1564871" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ببخشید عجله ای شد میدونم خوب نشده ولی مدح این ویدیو خیلی دوست میدارم....عیدتون تهنیت باد....امیدوارم هر که دلدادۀ این حرمِ به زودی قسمتش بشه .... فوق العاده است :(( http://www.aparat.com/v/c7ZTI/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%3A%28%28 Sun, 07 Sep 2014 00:34:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c7ZTI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/313/1564527_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1564527" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میدونید (بانکداری رضوی) یعنی چی؟ یعنی اینکه....✿ دلتو در حرم گِرو میزاری...✿ به جاش بهت عشق و محبت وام میدن....✿ البته، به دلت سود روز شمارم تعلق میگیره...✿ این بانک ضامن هم نمیخواد صاحبش، ضامنِ..... :(( :(( :(( ........السلام علیک یا علی بن موسی الرضا..... قطعه جدید استاد محمد علی کریمخانی http://www.aparat.com/v/7IMkX/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 05 Sep 2014 02:10:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7IMkX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/312/1557832_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1557832" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>امام رضا علیه السلام: بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا؛ زمانی برای تأمین معاش؛ زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب هایتان را به شما می شناسانند و در دل شما را دوست دارند، و ساعتی برای کسب لذت های حلال. با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می آورید. (فقه الرضا علیه السلام، ص 337) عیدتون پیش پیش پیش پیش پیش مبارکا ♥♡♥《☆تقدیمی قشنگ و مهم☆》♥♡♥ http://www.aparat.com/v/rXcVF/hearts%3B%E2%99%A1%26hearts%3B%E3%80%8A%E2%98%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%85%D9%87%D9%85%E2%98%86%E3%80%8B%26hearts%3B%E2%99%A1%26heart Thu, 31 Jul 2014 05:05:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rXcVF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/286/1428547_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1428547" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درود :) فقط برای تشکر از حمایت دوستان گلم..دنبال کننده هام و کسایی که بعدا دنبالم می کنند&gt;&gt;&gt;امیدوارم از کلیپ بسیار ساده ای که ساخت خودم هست و آهنگ قشنگی روش هست خوشتون بیاد :-* می خواستم بخاطر اینکه تا اینجا منو همراهی کردید از همتون یک تشکر ویژه بکنم :) خیلی خوشحالم که تا به حال دوستان عزیزی مثل شما پیدا کردم @};- همتون را دوست دارم :-* ((همیشه موفق و سربلند باشید)) فتوکلیپ تقدیمی-حتما ببینید و نظرتون رو بگید دوستان:) http://www.aparat.com/v/vzwYi/%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88_%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%3A%29 Tue, 02 Sep 2014 22:48:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vzwYi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/310/1549116_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1549116" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این آهنگ رو تقریبا همه گوش دادن اما واقعا قشنگه برای همین باهاش یه فتوکلیپ درست کردم که مبتدیه:)امیدوارم بپسندید:)تقدیم به تمام دوستان خوبم:)به ویژه خواهرانم،کانال های:سناء خانوم-یاس رازقی-رزا سرمد-که بهم لطف داشتن:)...امید روشن بین-بیا تا جوانم