کانال jasmine http://www.aparat.com/name/jasmines/jasmine ویدیو هایی که کانال jasmine منتشر کرده است ... به جون دوتامون ازت دلخورم... http://www.aparat.com/v/shYFy/..._%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B2%D8%AA_%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85... Sun, 19 Oct 2014 22:16:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/shYFy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/341/1701586_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1701586" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به جون دوتامون ازت دلخورم...میدونه خدامون ازت دلخورم..با چشمام میگفتم نباید بری..واسه گریه هامون ازت دلخورم...خیال کردی آسونه تنها شدن...ببین التماسو تو چشمای من...خیال کردی من دل ازت میبرم...واسه اینه میگم ازت دلخورم... دیگه سحراومد...حاج محمود کریمی http://www.aparat.com/v/qvPwh/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87_%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF...%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C Mon, 20 Oct 2014 18:18:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qvPwh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/341/1703580_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1703580" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> هــه امـــروز کــانـالـــم 1سـالـــه مـی شـــه . . . http://www.aparat.com/v/Usc95/%D9%87%D9%80%D9%80%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85_1%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D9%87_%D9%85%D9%80%DB%8C_%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%87_._._. Mon, 20 Oct 2014 16:03:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Usc95" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/341/1703203_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1703203" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حرفی ندارم بگم...یعنی حرفام انقد زیاده که هرکاری کنم جا نمیشه:D..فقط ممنون از همراهیتون و فک کنم تاریخ انقضا کانالم رسیده اخه نه بازدید قبل رو داره ونه لایک میخوره...ولی بازم از همراهی زیباتون ممنون و حالا551ویدیو دارم که با این میشه552:D....نظرتون تو این یه سال به کانالم چیه؟؟؟خواهشا کامنت بزارید و بگید نزارید مثل بقیه ی ویدیو ها انقد نظر نداشته باشه که نظر دهیش رو ببندم....خواهشا همه نظرشونو بگن خاطره های بچگی....خط خطی http://www.aparat.com/v/dR45K/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DA%86%DA%AF%DB%8C....%D8%AE%D8%B7_%D8%AE%D8%B7%DB%8C Mon, 20 Oct 2014 19:00:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dR45K" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/341/1703727_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1703727" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>صداقت؟....یادش گرامی....غیرت؟...به احترامش یک لحظه سکوت....معرفت؟ ...یابنده پاداش میگیرد....مرام؟....قطعۀ شهدا... عشق؟...قسطی...واقعا به کجا چنین شتابان؟؟؟؟؟!!! شب های پیشاوران.....مناظره شیعه و سنی http://www.aparat.com/v/JZNbx/%D8%B4%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.....%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%86%DB%8C Sat, 18 Oct 2014 22:51:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JZNbx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/340/1698767_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1698767" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سلام علیکم....فکر کنم اکثر شما کتاب شبهای پیشاور را خوانده باشید. این ویدیو به صورت نمایش رادیویی است که در اینجا به شبهاتی که برای اهل سنت ایجاد شده توسط یکی از شیعیان بزرگوار پاسخ داده میشود....به مدت ده شب این مناظرات ادامه دارد..... امیدوارم کاربری این مورد نذاشته باشه اگر گذاشته شده لطفا بگید تقدیمی...(امیرالمومنین,یاشاه مردان...) http://www.aparat.com/v/6QyOg/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C...%28%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%2C%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86...%29 Mon, 13 Oct 2014 13:49:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6QyOg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/337/1681897_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1681897" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم به همه دنبال کنندگان کانال و همه ی دوستان وعزیزانم...خصوصادوست عزیزوسیدم داداش نادر در حال..... http://www.aparat.com/v/IjthY/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84..... Sat, 18 Oct 2014 21:57:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IjthY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/340/1698614_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1698614" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>داداش نادر خوش میگذره؟؟؟ این همون آهنگه....:)) گام-پرمعنای دختر http://www.aparat.com/v/0rOez/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1 Wed, 08 Oct 2014 01:09:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/0rOez" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/334/1665475_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1665475" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انیمیشنی زیبا درباره حجاب دست راست..... http://www.aparat.com/v/L237s/%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA..... Thu, 09 Oct 2014 22:15:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/L237s" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/335/1671406_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1671406" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مراقب دست راستمان که کلیک میکند ....و چشمانمان که نظاره میکند باشیم...&quot;کل اولئک کان عنه مسئولا&quot; و بدانیم و آگاه باشیم که خداوند هم یک کاربر همیشه &quot; آنلاین &quot; اینجاست..... توجه................توجه.....دختــــــــــــــــــرا!!! http://www.aparat.com/v/NJrwg/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87................%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87.....%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%21%21%21 Sun, 05 Oct 2014 23:38:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NJrwg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/332/1659707_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1659707" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دخترای عزیز خیلی مراقب باشید...!!! شگرد جدید پسرا برای به دام انداختن دخترا...! یکی از دوستانم گفت یک پسره بهم زنگ زد، همین که برداشتم یکی شروع کرد به صیغه عقد خوندن!!!! با تعجب گفتم بله؟؟؟!!! هیچی دیگه، صدای دست و جیغ و هورای ده پونزده نفر میومد!!! مراقب خودتون باشید شماره ناشناس زنگ زد با &laquo;بله&raquo; جواب ندید!!! مثلا بگین &laquo;ها&raquo;...؟ یا مثل آیفون بگین &laquo;کیه&raquo;....؟:) عیدتون مبارکا.... http://www.aparat.com/v/d4MoC/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7.... Sat, 04 Oct 2014 22:30:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/d4MoC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/332/1656381_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1656381" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تو گفته ای که &laquo;بیا پیرو کلامم باش بکوش بنده وارسته مدامم باش همیشه در سر سودای عز و جاهم باش بکن معامله ای &laquo;لن تبور&raquo;، یعنی تو بیار عرض نیازی به ملک استغنا منم رئوف، منم &laquo;ذکره شفا و دوا&raquo; قریب چون بخوانی، مجیب وقت دعا نگو تو باز اشاره به دور یعنی تو&raquo;...منی که غافلم و فکر سال و ماهم نیست، در آستان تو جای دل سیاهم نیست. اگرچه خالی ام و هیچ جز گناهم نیست. چه جای غم که عفو غفور یعنی تو...التماس دعا مداحی بسیار زیبا"انا مظلوم حسین ع"(صوتی) http://www.aparat.com/v/TgAl4/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%26quot%3B%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%26quot%3B%28%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%29 Tue, 30 Sep 2014 17:43:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TgAl4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/329/1643407_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1643407" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>صوتیش رو هم برای دوستانی که سرعت یا حجم اینترنتشون کمه گذاشتم... غریب است ... ! http://www.aparat.com/v/T9DZI/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_..._%21 Wed, 01 Oct 2014 19:41:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/T9DZI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/330/1646628_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1646628" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>غریب است دیگر! کسی که شیعه ی او فقط به فکر دنیایش است ... ببار بارون ...بزن بارون..ببار آروم.. http://www.aparat.com/v/vLuFS/%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_...%D8%A8%D8%B2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86..%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85.. Tue, 30 Sep 2014 01:00:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vLuFS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/329/1641907_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1641907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست ای امید به خون نشستۀ من.... http://www.aparat.com/v/LtjT4/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%80_%D9%85%D9%86.... Mon, 29 Sep 2014 23:28:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LtjT4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/329/1641761_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1641761" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رئیس برگرد دیگه این مدح برای تو گذاشتما !!!! دلمون تنگیده برگرد :(( :(( :(( حرفهات یادت نره یا حسین(ع)..... http://www.aparat.com/v/dQalO/%DB%8C%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29..... Sat, 27 Sep 2014 22:42:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dQalO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/328/1636520_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1636520" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>:(( آهنگ مهر علی و زهرا از ناصرعبداللهی http://www.aparat.com/v/hjZnA/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C Fri, 26 Sep 2014 11:40:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/hjZnA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/327/1631933_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1631933" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عیدتون مبارک تقدیم به خواهرهای گل آپاراتیم http://www.aparat.com/v/KeQLi/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84_%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Sep 2014 19:34:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/KeQLi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1624001_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1624001" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فرناز*رزا*یاسی*مهدیه*روشنک*هلنا*جاسمین *نسیم(چشم انتظارظهور)*مریم**S.T_01فاطمه*لی مریم*منیره* نسیم*فرشته*فاطمه*هلن*محدثه*سناء بانو*عسل بانو*سارا خانوم*yasi313*مینا(مهدی عزیز است به هرکس ندهندش)*مونا(عضوجنبش مصاف)*منتظره القائم(الهه)*سیمین*PariSa*دختری از جنس خاک*اگه آهنگ غمگینه به بزرگی خودتون ببخشین...امیدوارم دوست داشته باشین:) ظـــهور ___________ قسمت دوم http://www.aparat.com/v/QUEpG/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%87%D9%88%D8%B1_____________%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85 Wed, 24 Sep 2014 10:54:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QUEpG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/326/1625287_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1625287" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جای بسی افتخار و خوشحالیِ که فرماندۀ ارشد سپاه امام زمان(عج) یک ایرانی است...ایرانیان نقش مهمی در قبل و بعد از ظهور ولی عصر دارند....این قسمت شرح 5 نشانه نهایی ظهور امام زمان(عج) است که بیشتر توضیحات مختص به قیام سفیانی است....متأسفانه چند دقیقه آخرش نتونستم بذارم چون نرم افزارم بیش از 59 دقیقه را ویرایش نمیکنه :(....به هر حال خوشحال میشم این ویدیو ببینید ظهور ______ 1------2 http://www.aparat.com/v/AEYvC/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1________1------2 Wed, 24 Sep 2014 08:56:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/AEYvC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/326/1625103_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1625103" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روایت از امام صادق(ع) ریمیکس آهنگ نگران منی از مرتضی پاشایی http://www.aparat.com/v/wOkTp/%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C Tue, 02 Sep 2014 13:35:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wOkTp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/310/1546939_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1546939" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیمی به آبجی هام :::::... روشنک-------جاسمین------هلنا-----G.O.L.C.H.I.N--------یاسی--------good girl-----------دنیا---کوثر یکتا------مریم--------------Lovely girl ------------ماریا یزدانی-------------- هلن کسایی که نیستن بگن فرزند _________2 http://www.aparat.com/v/2rsJm/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF__________2 Mon, 22 Sep 2014 10:30:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2rsJm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619434_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فرزند _____ 1 http://www.aparat.com/v/jywFN/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_______1 Mon, 22 Sep 2014 10:23:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jywFN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619412_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619412" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فرزند...... http://www.aparat.com/v/e1Ncr/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF...... Mon, 22 Sep 2014 10:19:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/e1Ncr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619398_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619398" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقدیم به دوستان این آقای مهربون:) http://www.aparat.com/v/QSGoJ/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%3A%29 Mon, 22 Sep 2014 01:34:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QSGoJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1618836_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1618836" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قلب مهربون اپارات (( حتی دشمنان رو هم دوست داره))......نادر برگردی شاید من نباشم ایلیا نوشتم تا بدونی خودت ایلیای دوستات هستی (ایلیای صغیر فرزند خامنه ای کبیر:) ظهور ________ 1---1 http://www.aparat.com/v/jRn8S/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1__________1---1 Mon, 22 Sep 2014 08:05:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jRn8S" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619130_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619130" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به روایت از امیرالمؤمنین(ع) کاشکی... http://www.aparat.com/v/rSTNF/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DA%A9%DB%8C... Tue, 16 Sep 2014 18:03:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rSTNF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/320/1599968_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1599968" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>///با صدای بلند گوش کنید!///&hearts;تقدیم ب عاشقان امام هشتم&hearts;////هزارجور آدم با هزار خُلق و خَلقِ مختلف می آیند و در صفای صحنت مقیم می شوند ... چه فرق دارد برای تو اما ... نازِ آن مست ... یا نیازِ این دست ... وقتی که از کبوترها هم نمی گذری ...//// ظــهـور _______ مقدمه http://www.aparat.com/v/3LC5B/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%88%D8%B1_________%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87 Wed, 17 Sep 2014 00:25:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3LC5B" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601112_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601112" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>....شرح نشانه های عمومی و ویژۀ ظهور ولی عصر(عج)....من توصیه میکنم قسمت دوم ظهور حتما گوش کنید شرح قیام سفیانی.... در قسمت اول نشانه های عمومی و در قسمت دوم نشانه های ویژه و تأمل برانگیز توضیح داده میشود.....مهم تر از دعا برای تعجیل در ظهور حضرت مهدی(عج) دعا برای بقای ایمان و ثابت قدم بودن در عقیده و عدم انکار آن حضرت تا ظهور اوست. چهل روز به خاطر ارباب (از 25 شهریور تا 4 آبان) http://www.aparat.com/v/TZwKj/%DA%86%D9%87%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%28%D8%A7%D8%B2_25_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%A7_4 Mon, 15 Sep 2014 22:57:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TZwKj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/320/1597044_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1597044" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از امشب به بعد به عشق محرمت چله گرفته ام که گنه کم کنم،یا حسین(ع)...از امشب جهل شب داریم تا محرمت ارباب...بیاید تو این چهل روز یک رفتاری داشته باشیم که ارباب لایکمون کنه بیاید تو این چهل روز تا اون جایی که میتونیم از گناه دوری کنیم.چیزایی ببینیم و گوش بدیم که امام حسین(ع) دوست داشته باشن.اگر هم خدای نکرده دست از پا خطا کردیم بالافاصله یک سلام به ارباب بدیم و استغفرالله بگیم.چهل روز با زیارت عاشورا بهتره مرد باشینಠ▃ಠ http://www.aparat.com/v/7RLDp/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E0%B2%A0%E2%96%83%E0%B2%A0 Tue, 09 Sep 2014 14:24:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7RLDp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/315/1573773_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1573773" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دختر ها قانون جاذبه ی نیوتون رو ب خودشون اختصاص دادن!! بس ک جذابن!...... دخترا هر لایک شما انگشتی در چشم پسران است این پرچمم بگیرین دستتون من هلیکوپتری برم......................سگم نر داره٬٫٬٫ گاوم نر داره٬٫٬٫ انسانم نر داره!!! فارغ از جنسیت کمی مردانگی داشته باشید ((هر جنس نری مرد نیست))......