کانال jasmine http://www.aparat.com/name/jasmines/jasmine ویدیو هایی که کانال jasmine منتشر کرده است چله ی کلیمیه http://www.aparat.com/v/GskTx/%DA%86%D9%84%D9%87_%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87 Wed, 27 Aug 2014 17:52:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GskTx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/305/1523542_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1523542" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گفته شده اگر ختمی رو میخوایم انجام بدیم از اول ذی القعده تا روز عرفه یعنی 40 روز انجامش بدیم بسیار حاجت میده.مدت زمانی است که حضرت موسی انجامش داد و بعد آن چله خدا را روئیت کرد. میگویند اگر تو این روزها چله ای را برداشتین خیلی به حاجت نزدیک میشوید.اینو گفتم اگر تصمیم دارین ختمی را شروع کنید پس نیت کنید تا 40روز ان شاءالله حاجت روا باشید از فردا شروع میشه ختم سوره حشر،یس،صلوات یا حدیث کسا و واقعه حجاب یعنی عرضه نشدن!!!! http://www.aparat.com/v/jLyCq/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%21%21%21%21 Wed, 27 Aug 2014 16:51:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jLyCq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/305/1523278_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1523278" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فعلاَ نمیخواستم کلیپ بزارم، اما کاربر (Arya-darkness) باعث شدن که این کلیپ رو آپ کنم.**روز دختر بر همه دختران پاک مسلمان مبارک** چقدر این موجودات.....طفلیا :( http://www.aparat.com/v/VOn4D/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA.....%D8%B7%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%A7_%3A%28 Tue, 26 Aug 2014 23:06:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VOn4D" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/305/1520827_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1520827" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یک وقتهایی فکر میکنم مرد بودن چقدر میتواند غمگین باشد. هیچکس از دنیای مردانه نمیگوید.هیچکس از حقوق مردان دفاع نمیکند.هیچ انجمنی با پسوند&laquo;...مردان&raquo;خاص نمیشود. مردها نمادی مثل رنگ صورتی ندارند. این روزها همه یک بلندگو دست گرفته اند و از حقوق و دردها و دنیای زنان میگویند. از 18 سالگی دویدن را شروع میکنند و مدام باید عقب باشند.مدام حرص رسیدن به چیزی را بخورند سربازی،کار،درآمد، تحصیل و.... دوتا سمعک برای چشمها دوتا عینک برای گوش....ツ http://www.aparat.com/v/JOKeu/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B4....%E3%83%84 Tue, 26 Aug 2014 22:51:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JOKeu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/305/1520768_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1520768" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>طوری بخندヅ...که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد، طوری عشق❤بورز...که حتی تنفر هم راهش را بگیرد و برود و طوری خوب زندگی کن...که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود، این زندگی نیست که میگذرد ما هستیم که رهگذریم...با هر طلوع ☀ و غروب ☀ لبخند بزن ツ ، مهربان باش و محبت کن....میدانی روزها بالاخره به شب ★میرسند...تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش....ツ •◘♦☺♫ تـــــقــدیــمـــی •◘♦☺♫ ╫دویستمین ویدیوی کانالم╫ http://www.aparat.com/v/sJvN7/ull%3B%E2%97%98%26diams%3B%E2%98%BA%E2%99%AB_%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%82%D9%80%D9%80%D8%AF%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C_%26bull%3B%E2%97%98%26diams%3B%E2%98%BA%E2%99%AB_%E2%95%AB%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%E2%95%AB Sat, 23 Aug 2014 20:13:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/sJvN7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/302/1507844_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1507844" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دیگه اسمهاتون هست توی ویدیو اگه کسی نیس ایشالا سری بعدی الان بهم بگه شرمندش نشم...اسمها هیچ ترتیبی نداره طبق معمول من خرابتونم بی تعمیر و ممنون که با بنده حقیر همراه بودین اگه بدی دیدین ازم حلالم کنید...و قابلتونو نداره..^.^شرمنده حجمش بالاس^.^ جانم به فدایت ای عزیزِ دلها ... http://www.aparat.com/v/y4kZT/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%90_%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7_... Fri, 22 Aug 2014 12:19:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/y4kZT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/301/1502727_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1502727" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>&laquo;آیا کسى هست که مرا یارى کند و انتقام کشد؟&raquo; &laquo;هل من ناصر ینصرنى؟&raquo;؛این &laquo;سؤال&raquo;، سؤال از تاریخ فرداى بشرى است و این پرسش، از آینده است و از همه ماست و این سؤال، انتظار حسین را از عاشقانش بیان می&rlm;کند و دعوت شهادت او را به همه کسانى که براى شهیدان حرمت و عظمت قائلند، اعلام مى &rlm;نماید - دکتر شریعتی....ببخشید این مدح با اجازتون گذاشتم برادر زیارت امام صادق(ع) http://www.aparat.com/v/MFrpe/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%28%D8%B9%29 Thu, 21 Aug 2014 23:43:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MFrpe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/301/1501682_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1501682" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سرمایه بقیع، اشک است و اشک. مدینه، جهان را از شیون اکنون خود پر کرده است. فردا بقیع در لباس سوگ، چکیده اشک های غربت شیعیان است و دانش ، بحارالانوار اشکی است که به تمامی برگ های زرین احادیث، تسلیت میگوید......:(( شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت ....التماس دعا :(( دختر شایستۀ ایران معرفی شد......Wooooow http://www.aparat.com/v/egorv/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%80_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%AF......Wooooow Tue, 19 Aug 2014 23:44:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/egorv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/299/1494183_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1494183" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Woooooooow جملک....«12» http://www.aparat.com/v/MZVr1/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9....%26laquo%3B12%26raquo Tue, 19 Aug 2014 23:26:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MZVr1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/299/1494113_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1494113" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اگر دیدید.................................پند و اندرز کافیست دیگر .... جملک....«11» http://www.aparat.com/v/17tTq/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9....%26laquo%3B11%26raquo Tue, 19 Aug 2014 23:23:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/17tTq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/299/1494102_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1494102" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خوبه . . . . . http://www.aparat.com/v/PCN8o/%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87_._._._._. Mon, 11 Aug 2014 01:13:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PCN8o" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1462659_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1462659" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم بــــ مخاطب خاص ، Raha ، خوشنام ، شراره ، شیوا ، کیمیا ، هستی ، اسماء ، HeaRtCleF ، آوا ، شقایق ، رضا 3H ، رامتین ، SaD@F SJ ، سپیده ، Maryam ، مائده ، علی_ShoW off ، مه سیما ، شمیم ، ویدا ، کامیلا ، مریم بلوم ، Nasim ، فاروق ، وحید ، A.L.i.r.e.z.a ، خانوم مهندس ، peyman ، عروسک غرب:) ، mina ، زرینه ، عارفه ، شاپرک جون ، پریا.. ، H@med G@mer 2014 ، ززززهراااا ، شقایق جون ، jasmine ، مهدیس ، Fateme74 ، ستایش ، مونیکا جملک....«10» http://www.aparat.com/v/fDQdT/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9....%26laquo%3B10%26raquo Mon, 18 Aug 2014 22:58:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fDQdT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/299/1490502_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1490502" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست.....پس من این نگاه را برایتان آرزو میکنم...عذرخواهی میکنم اگر دیر به کامنت ها جواب میدم...دوستان عزیز منو به اجبار دنبال نکنید جملک ...«9» http://www.aparat.com/v/bvtwo/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9_...%26laquo%3B9%26raquo Mon, 18 Aug 2014 22:50:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bvtwo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/299/1490463_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1490463" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مشکل ما در فهم زندگیست ....لذت بردن را یادمان ندادند! همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمان را تشکیل میدهند: مدرسه...دانشگاه....کار....حتی در سفر هم به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر!! غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود که میخواستیم بگذرند.... جملک ....«8» http://www.aparat.com/v/tQiVK/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9_....%26laquo%3B8%26raquo Mon, 18 Aug 2014 22:44:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tQiVK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/299/1490436_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1490436" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به قول حسین پناهی:........میدانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیل است و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی، دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی....و بی خیال سوت بزنی در دلت بخندی به تمام افکاری که ......پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بمانند!!!! می باره بارون روی سر مجنون (این ویدیو فوق العادست) کامل http://www.aparat.com/v/OoBrk/%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%28%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%29 Mon, 18 Aug 2014 07:19:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OoBrk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/298/1487724_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1487724" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>غوغای حاج سید مجید بنی فاطمه &laquo; این ویدیو دلارو میبره کربلا :&#039;( &raquo; تــــو رو دوست دارم مثـــل دلتنـــگی های وقت سفر ... http://www.aparat.com/v/PwLyU/%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88_%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%AB%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84_%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%B3%D9%81%D8%B1_... Tue, 05 Aug 2014 13:50:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PwLyU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/289/1444094_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1444094" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>( تقـــــدیم ب کسی ک خیــــلی دوسش دارم ) ...میگوینــد : بــاران کــه میزنــد &hellip; بــوی &rdquo; خــاک &ldquo; بلنــد می شــود &hellip; امــا &hellip; اینجــا بــاران کــه میزنــد &hellip; بــوی &rdquo; خاطــره &rdquo; بلنــد میشــود &hellip;!!! دوستای گلم خداحافظ ........ روح مهربان http://www.aparat.com/v/xOKje/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86 Sun, 17 Aug 2014 18:35:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xOKje" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/298/1485990_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1485990" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>همــــیشـه دقــیقا وقـــــتی پـُر از حـــرفی .....وقتـــی بغــــض میکـــُنی .....وقتـــی داغونــــی .....وقــــتی دلــِت شکــــستـه .....دقیقــــا همیـــن وقـــــتا....انقــــدر حـ ـرف داری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :&ldquo;بیــخـــیال&ldquo;&hellip; وای وای اگر گفتید چی شده؟؟؟؟!!! http://www.aparat.com/v/EFz15/%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%AF_%DA%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F%21%21%21 Sun, 17 Aug 2014 01:09:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EFz15" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483615_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483615" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قیمت پورشه از 1 میلیاردو 420 رسیده به 1 میلیاردو 640____________________________ از فردا تا 3 روز بیاین پورشه نخریم تا مسئولین بفهمن نباید گرون کنند اینقدر................ فقط تا 3 روز خواهش میکنم اگر ایرانی هستین و خون ایرانی در رگهای شماست لطفا نخرید منم نمیخرم :)) احساسه نه معادله.... http://www.aparat.com/v/6T5t1/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87.... Sat, 16 Aug 2014 23:52:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6T5t1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483379_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483379" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انسانها به شیوه هندیان بر سطح زمین راه میروند. با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت. در سبد جلو صفات نیک خود را میگذاریم و در سبد پشت عیب های خود را نگه میداریم. به همین دلیل در طول زندگی چشمانمان فقط صفات نیک خودمان را میپسندد و عیوب همسفری که جلوی ما حرکت میکند را میبینیم. بدین گونه است که درباره خود بهتر از او داروی میکنیم غافل از اینکه پشت سری ما هم به همین شیوه درباره ما می اندیشد.... فوتوکلیپ آ خــــــدا ... حمید حامی http://www.aparat.com/v/aSOnr/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%A2_%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7_..._%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C Wed, 13 Aug 2014 14:13:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aSOnr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/295/1471351_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1471351" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از کسی که دلش گرفته نپرسید:چــرا؟!! آدم ها وقتی نمی توانند دلیل ناراحتی شان را بگویند ،دلشان می گیرد ...( 4 مین کاردستی آپاراتیم :) کربلا کربلا کربلا اللهم الرزقنا http://www.aparat.com/v/g1aXc/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82%D9%86%D8%A7 Mon, 11 Aug 2014 14:03:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/g1aXc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/293/1463906_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1463906" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کلیپ زیبا از مجید بنی فاطمه جملک...«7» http://www.aparat.com/v/AOrG8/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9...%26laquo%3B7%26raquo Sat, 16 Aug 2014 20:56:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AOrG8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1482779_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1482779" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>زلال باشید....پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند، و انسانها به دلهای پاک، زیرا دلهای پاک همچون برکه های آرام اند، و دیگران بدون هیچ وحشتی به آنها اعتماد میکنند، پس خوشا به حال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند..........سلام...امروز یکی این جمله رو برام فرستاد بعد یه سؤال پیش اومد که تا حالا باعث آرامش کسی شدم یا نه؟؟؟ شما چی باعث آرامش شدین یا نه؟؟؟ جملک....«6» http://www.aparat.com/v/VgWUx/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9....%26laquo%3B6%26raquo Sat, 16 Aug 2014 20:42:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VgWUx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1482724_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1482724" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>&quot;میتوان زیبـــا زیست&quot; نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم...نه چنان بی مفهوم، که بمانیم میان بد و خوب ....لحظه ها میگذرند... گرم باشیم پر از فکر و امید مهر باشیم و سراسر خورشید....&hearts; جملک ....«5» http://www.aparat.com/v/eIbOo/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9_....%26laquo%3B5%26raquo Sat, 16 Aug 2014 20:36:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eIbOo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1482713_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1482713" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انسانهای خوب همانند گلهای قالیند، نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن، دائمی اند!... جملک....«4» http://www.aparat.com/v/9k6Dx/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9....%26laquo%3B4%26raquo Sat, 16 Aug 2014 20:29:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9k6Dx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1482693_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1482693" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هیچگاه کارهای کوچکی که برای دیگران انجام میدهید را متوقف نکنید...گاهی، آن کارهای کوچک، بزرگترین بخش قلب آنها را اشغال میکند.... جملک همراه با موسیقی کوتاه جملک...«3» http://www.aparat.com/v/2qQui/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9...%26laquo%3B3%26raquo Fri, 15 Aug 2014 14:45:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2qQui" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/296/1478213_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1478213" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جملک... «2» http://www.aparat.com/v/b1FTf/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9..._%26laquo%3B2%26raquo Fri, 15 Aug 2014 14:40:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/b1FTf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/296/1478196_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1478196" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جملک...«1» http://www.aparat.com/v/VeQuk/%D8%AC%D9%85%D9%84%DA%A9...%26laquo%3B1%26raquo Fri, 15 Aug 2014 14:38:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VeQuk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/296/1478188_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1478188" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شاید هر روز چند نمونه از این قبیل ویدیوها بذارم.... یادش بخیر... http://www.aparat.com/v/fkvYl/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B4_%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1... Fri, 15 Aug 2014 01:49:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fkvYl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/296/1477197_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1477197" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یه زمانی عزیز دل یکی بودم........................هی خدا..........................چه دورانی بود....................یادش بخیر....................اما حالا چی؟؟؟..................................حالا هیچی؛ عزیز دل همه ام چیکار کنم محبوبم دیگه :)))))))) سروران بنده را الگو قرار ندهید.... این کار در انحصار خودمه در صورت تخلف با خاطی برخورد میشود :)) شیش...هیس... http://www.aparat.com/v/wpzAd/%D8%B4%DB%8C%D8%B4...%D9%87%DB%8C%D8%B3... Fri, 15 Aug 2014 01:15:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wpzAd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/296/1477102_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1477102" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خداوندا دوستانی دارم که شایسته محبتند و یادشان مایه آرامش، انان در میان خلق معدن خیرند و دارنده پاکترین خصوصیات. خداوند آنان را اکرام کن و بر صفات نیک آنان بیافزای، از گناهانشان درگذر و سلامتشان بدار....دوستان عزیز من چند مدت جواب کامنت ها نمیدم پوزش میطلبم...شاید هم بعد از چند مدت لال شدم :) اگر بشم چه بهتر