کانال مهرشاد جوادی http://www.aparat.com/name/mery78 ویدیو هایی که کانال مهرشاد جوادی منتشر کرده است تبلیغ فوق العاده از ال جی http://www.aparat.com/v/bBcLz Thu, 31 Oct 2013 09:07:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bBcLz" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/bBcLz'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/160/796353_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_796353" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تماس تلفنی باباشاه با با شبکه ماهواره ای اخر خندهههههه http://www.aparat.com/v/3OmAS Sat, 19 Oct 2013 16:24:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3OmAS" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3OmAS'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/156/779140_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_779140" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کریس رونالدو رافایل نادال در تبلیغ فوق العاده!!!!!! http://www.aparat.com/v/pciLG Sat, 19 Oct 2013 15:53:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/pciLG" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/pciLG'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/156/779091_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_779091" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سوتی شبکه 2 خندههههههه http://www.aparat.com/v/iUGWN Sun, 06 Oct 2013 20:36:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/iUGWN" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/iUGWN'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/153/760827_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_760827" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>