کانال Aruku (صل الله علیک یا ابا عبدالله) http://www.aparat.com/name/niceguy/Aruku_%28%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9_%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%29 ویدیو هایی که کانال Aruku (صل الله علیک یا ابا عبدالله) منتشر کرده است قابل توجه منادیان سب و لعن http://www.aparat.com/v/YjtGs/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%D9%84%D8%B9%D9%86 Mon, 08 Sep 2014 02:30:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YjtGs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/314/1568368_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1568368" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کاربر خ م گه و بقیه ایدیهاشون که راه افتادند و فقط و فقط بدنبال لعن صحابه هستند میدونید چرا به شما رافض میگویند؟ چون خوراکتان شده سب و لعن صحابه !!!.سفارش میکنم فرمایشات مقام معظم رهبری رو که اخیرا در جمع کارگزاران حج داشتند توجه بفرمایید یک کلمه اینکه با اختلاف بین شیعه وسنی فقط به دشمن کمک کرده ایم ...... آیت الله مکارم شیرازی؛ حکم لعنی علنی بر مقدسات اهل سنت http://www.aparat.com/v/2cvRZ/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9B_%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%84%D8%B9%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84 Sat, 30 Aug 2014 11:02:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2cvRZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/307/1534046_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1534046" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استفتاء از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی (مدظله) در مورد حکم لعن علنی بر مقدسات برادران اهل تسنن کلمات کلیدی: وحدت بین شیعه و سنی - وحدت اسلامی - اتحاد اسلامی - لعن علنی بر مقدسات اهل سنت - شیعه و سنی متحد، دشمن وهابیت - تفرقه انگیزی - اختلاف افکنی - وحدت مسلمانان - اتحاد مسلمانان مقام معظم رهبری: لعن علنی بر مقدسات اهل سنت حرام است! http://www.aparat.com/v/xFPmJ/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%3A_%D9%84%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85 Sun, 02 Nov 2014 09:10:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xFPmJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/349/1740791_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1740791" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده کارشناس مسائل فقهی مطابق با فتاوا و حکمهای حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (حفظه الله) به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام عزاداری پاسخ دادند، آدرس از سایت امام خامنه ای (حفظه الله): http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988#100 کلاه قرمزی http://www.aparat.com/v/4oAmc/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C Tue, 01 Apr 2014 01:20:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4oAmc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094817_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094817" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خوابیدن عروسکها با موسیقی طبیعت کلاه قرمزی- آشنایی با آسانسور http://www.aparat.com/v/LZAf2/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-_%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1 Tue, 01 Apr 2014 01:15:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LZAf2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094811_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094811" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پسرخاله غیرتی میشود http://www.aparat.com/v/Ewa1J/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 01 Apr 2014 01:07:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Ewa1J" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094794_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094794" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلاه قرمزی- http://www.aparat.com/v/m2ejw/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C- Tue, 01 Apr 2014 00:56:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/m2ejw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094768_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094768" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آقای مجری و ارواح... http://www.aparat.com/v/OT5hx/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD... Tue, 01 Apr 2014 00:32:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OT5hx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094710_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094710" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سوریه- سقط شدن یک قلاده وهابی هنگام فیلمبرداری http://www.aparat.com/v/n7Ht8/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-_%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 01 Apr 2014 00:23:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n7Ht8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094684_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094684" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گروگانگیری رئیس اتوبوسرانی تهران http://www.aparat.com/v/fCYPA/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 01 Apr 2014 00:18:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fCYPA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094670_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094670" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنگنده میراژ http://www.aparat.com/v/OHoDP/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98 Tue, 01 Apr 2014 00:14:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OHoDP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094660_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094660" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طوفان مرگبار هاییان در فیلیپین !!! http://www.aparat.com/v/5yF7f/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86_%21%21%21 Tue, 01 Apr 2014 00:11:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5yF7f" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094655_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094655" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عجیب ترین حوادث 2014 http://www.aparat.com/v/puMTN/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_2014 Mon, 31 Mar 2014 23:54:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/puMTN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094624_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094624" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تصادف کامیونها http://www.aparat.com/v/vkIOu/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7 Mon, 31 Mar 2014 23:37:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vkIOu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094598_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094598" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نتیجه جدی نگرفتن علائم راهنمایی همین میشه دیگه... مادرم فرشته ای بود.... http://www.aparat.com/v/M3EKV/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF.... Mon, 31 Mar 2014 14:30:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/M3EKV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093657_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093657" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مداحی زیبای عبدالرضا هلالی - فاطمیه- کارتون la linea http://www.aparat.com/v/Br7C9/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:36:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Br7C9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093482_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093482" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/CW7u3/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:32:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CW7u3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093469_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093469" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/sct56/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:26:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/sct56" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093453_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093453" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/NflBT/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:22:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NflBT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093445_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093445" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/FWVPL/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:18:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FWVPL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093440_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093440" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/NtHjq/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:12:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NtHjq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093428_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093428" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/l7YGQ/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:45:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l7YGQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089355_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089355" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/EJR9m/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:22:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EJR9m" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089313_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089313" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/jGMa9/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:16:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jGMa9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089301_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089301" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/lFy0a/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:13:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lFy0a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089290_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089290" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/0ac9W/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:03:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0ac9W" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089278_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089278" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/FtxXo/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sun, 23 Mar 2014 00:58:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FtxXo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077523_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077523" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/rcwzi/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sun, 23 Mar 2014 00:49:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rcwzi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077510_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077510" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/swhx5/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sun, 23 Mar 2014 00:42:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/swhx5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077496_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077496" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/v1kEU/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 22 Mar 2014 23:22:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/v1kEU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077385_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077385" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>