کانال پارس جواهر http://www.aparat.com/name/parsjawaher/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1 ویدیو هایی که کانال پارس جواهر منتشر کرده است انگشتر زمرد کلمبیا و انگشتر زامبیا سایت پارس جواهر http://www.aparat.com/v/CnEKx/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1 Sat, 22 Mar 2014 23:03:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CnEKx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1077349-3820.jpg?3820);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077349" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انواع انگشتر زمرد کلمبیا و انگشتر زمرد زامبیا با نگینهای اصل زمرد و رکابهای دست ساز و هنری از جنس نقره که در www.parsjawaher.com عرضه شده است.برای مشاهده سایر زیورآلات اصیل ایرانی به سایت پارس جواهر مراجعه فرمایید. انگشتر نقره مردانه عقیق خطی پارس جواهر http://www.aparat.com/v/0Giwm/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1 Sat, 22 Mar 2014 22:39:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0Giwm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1077321-917.jpg?917);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077321" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انواع انگشتر نقره مردانه با نگینهای عقیق خطی فاخر و اصیل که رکاب آنها دستساز و هنری محسوب میشود.برای مطالعه و بازدید بیشتر به سایت پارس جواهر www.parsjawaher.com مراجعه فرمائید. انگشتر نقره عقیق خطی مردانه http://www.aparat.com/v/aEJhX/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 22 Mar 2014 22:12:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aEJhX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1077275-626.jpg?626);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077275" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انواع انگشتر مردانه عقیق خطی با رکابهای هنری دستساز از جنس نقره , برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده انواع انگشتر اصیل ایرانی به سایت پارس جواهر www.parsjawaher.com مراجعه نمایید. پارس جواهر انگشتر نقره عقیق خطی کد ۱۳۱ http://www.aparat.com/v/JC6t8/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B1 Sun, 10 Nov 2013 17:08:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JC6t8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/812349-5723.jpg?5723);" class="video_thumb" id="video_thumb_812349" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر نقره عقیق خطی / حکاک : استاد حر / متن : نجاه منک یا سید الکریم نجینا و خلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحیم / رکابساز : استاد جمال مقدمی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : چیچک شبکه ای / *** http://parsjawaher.com/?p=27857 *** پارس جواهر انگشتر مردانه عقیق خطی کد ۸۱۳۱ http://www.aparat.com/v/bz1Zj/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B8%DB%B1%DB%B3%DB%B1 Sun, 10 Nov 2013 17:03:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bz1Zj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/812337-6967.jpg?6967);" class="video_thumb" id="video_thumb_812337" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر مردانه عقیق خطی / متن : تسبیحات اربعه / سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : چیچک شبکه ای / سازنده رکاب : استاد جمال مقدمی / *** http://parsjawaher.com/?p=27752 *** پارس جواهر انگشتر عقیق خطی کد ۸۱۳۰ http://www.aparat.com/v/6atXE/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B8%DB%B1%DB%B3%DB%B0 Sun, 10 Nov 2013 16:58:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6atXE" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/812327-4436.jpg?4436);" class="video_thumb" id="video_thumb_812327" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق خطی / متن : پنج تن آل عبا / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : چیچک شبکه ای / سازنده رکاب : استاد جمال مقدمی / *** http://parsjawaher.com/?p=27745 *** پارس جواهر انگشتر عقیق یمنی کد ۲۹۰ http://www.aparat.com/v/oh6Vn/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B2%DB%B9%DB%B0 Sun, 10 Nov 2013 16:52:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oh6Vn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/812310-4364.jpg?4364);" class="video_thumb" id="video_thumb_812310" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق یمنی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : فرفوجه ظریف / سازنده رکاب : استاد جمال مقدمی / ***http://parsjawaher.com/?p=27834*** پارس جواهر انگشتر عقیق یمنی کد ۲۸۹ http://www.aparat.com/v/Kswk6/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B2%DB%B8%DB%B9 Sun, 10 Nov 2013 16:47:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Kswk6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/812302-574.jpg?574);" class="video_thumb" id="video_thumb_812302" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق یمنی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : چیچک با تاج پرکار / سازنده رکاب : استاد جمال مقدمی / ***http://parsjawaher.com/?p=27791*** پارس جواهر بازوبند قدیمی عقیق خط کد ۸۲۱۶ http://www.aparat.com/v/T1IL7/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7_%DA%A9%D8%AF_%DB%B8%DB%B2%DB%B1%DB%B6 Mon, 28 Oct 2013 00:05:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/T1IL7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791214-3188.jpg?3188);" class="video_thumb" id="video_thumb_791214" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بازوبند قدیمی بسیار نفیس / مربوط به اواخر دوره صفویه میباشد / http://parsjawaher.com/?p=11470 پارس جواهر گردنبند فیروزه نیشابور زیبا کد ۱۷۴ http://www.aparat.com/v/m89jl/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%AF_%DB%B1%DB%B7%DB%B4 Sun, 27 Oct 2013 23:57:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/m89jl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791205-4252.jpg?4252);" class="video_thumb" id="video_thumb_791205" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گردن آویز زیبای فیروزه نیشابور / قاب دست ساز و جنس نقره بوده و با یاقوت کبود جواهرکاری شده است / ابعاد نگین : ۳۲*۲۶ میلیمتر / خوش رنگ و درشت / http://parsjawaher.com/?p=19665 پارس جواهر دستبند نقره خطی کد ۱۸۷ http://www.aparat.com/v/lIk4u/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B1%DB%B8%DB%B7 Sun, 27 Oct 2013 23:53:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lIk4u" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791198-8539.jpg?8539);" class="video_thumb" id="video_thumb_791198" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دستبند نقره خطی / زیبا / متن بند وسط : دعای ناد علی / متن بندهای میانی : سوره توحید / http://parsjawaher.com/?p=25036 پارس جواهر تسبیح کهربای آلمانی کد ۱۶۸ http://www.aparat.com/v/RdCOA/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AD_%DA%A9%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B1%DB%B6%DB%B8 Sun, 27 Oct 2013 23:47:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/RdCOA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791191-1874.jpg?1874);" class="video_thumb" id="video_thumb_791191" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تسبیح کهربای آلمانی / ۳۳ عددی / متوسط قطر دانه ها : ۱۳ میلیمتر / http://parsjawaher.com/?p=20617 پارس جواهر تسبیح سندلوس آلمانی کد ۱۷۳ http://www.aparat.com/v/63raI/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AD_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B1%DB%B7%DB%B3 Sun, 27 Oct 2013 23:42:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/63raI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791185-5389.jpg?5389);" class="video_thumb" id="video_thumb_791185" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تسبیح سندلوس آلمانی / طول دانه : ۸ میلیمتر / قطر دانه : ۱۰ میلیمتر / ۳۳ عددی / http://parsjawaher.com/?p=18672 پارس جواهر انگشتر جزع یمنی کد 101 http://www.aparat.com/v/HstJa/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%B9_%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_101 Sun, 27 Oct 2013 23:37:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HstJa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791179-5445.jpg?5445);" class="video_thumb" id="video_thumb_791179" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر جزع یمنی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : شیخ احمد / سازنده رکاب : استاد حسین جعفری / http://parsjawaher.com/?p=4789 پارس جواهر انگشتر شرف شمس کد 102 http://www.aparat.com/v/YXgtm/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%DA%A9%D8%AF_102 Sun, 27 Oct 2013 23:33:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YXgtm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791174-6815.jpg?6815);" class="video_thumb" id="video_thumb_791174" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر شرف شمس / حکاک : استاد ضرغامی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : شیخ احمد / سازنده رکاب : استاد بهنام / *** http://parsjawaher.com/?p=24736 *** پارس جواهر انگشتر عقیق یمنی کد 206 http://www.aparat.com/v/yW8Q1/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_206 Sun, 27 Oct 2013 23:28:53 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yW8Q1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791167-8156.jpg?8156);" class="video_thumb" id="video_thumb_791167" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق یمنی سرخ / جنس رکاب : نقره / مهر رکاب : علی پارس جواهر انگشتر عقیق یمنی کد 271 http://www.aparat.com/v/XsxKe/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_271 Sun, 27 Oct 2013 23:24:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/XsxKe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791160-5276.jpg?5276);" class="video_thumb" id="video_thumb_791160" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق یمنی / نوع رکاب : چهار چنگ / جنس رکاب : نقره / سازنده رکاب : آقای هادی معیری / http://parsjawaher.com/?p=25174 پارس جواهر انگشتر عقیق یمنی کد 284 http://www.aparat.com/v/kWLpG/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_284 Sun, 27 Oct 2013 23:19:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/kWLpG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791151-1150.jpg?1150);" class="video_thumb" id="video_thumb_791151" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق یمنی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : چیچک / سازنده رکاب : استاد جمال مقدمی / http://parsjawaher.com/?p=22461 انگشتر زمرد کلمبیا کد 180 http://www.aparat.com/v/4BG6m/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%AF_180 Tue, 22 Oct 2013 08:31:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4BG6m" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/782822-575.jpg?575);" class="video_thumb" id="video_thumb_782822" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر زمرد کلمبیا جنس رکاب : نقره نوع رکاب : شیخ احمد سازنده رکاب : استاد بهنام انگشتر عقیق خطی کد 8129 http://www.aparat.com/v/v92kJ/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_8129 Tue, 22 Oct 2013 08:17:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/v92kJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/782815-9694.jpg?9694);" class="video_thumb" id="video_thumb_782815" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق خطی / متن : یا مهدی فاطمه / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : ذوالفقاری / سازنده رکاب : استاد سید ولی / http://parsjawaher.com/?p=22837 انگشتر عقیق خطی 134 http://www.aparat.com/v/o8KOI/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_134 Sat, 19 Oct 2013 23:59:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/o8KOI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779804-6621.jpg?6621);" class="video_thumb" id="video_thumb_779804" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق خطی انگشتر توپاز آبی کد 203 http://www.aparat.com/v/u1eBt/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_203 Sat, 19 Oct 2013 23:49:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/u1eBt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779795-425.jpg?425);" class="video_thumb" id="video_thumb_779795" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر توپاز آبی نوع رکاب : فیلی جنس رکاب : نقره سازنده رکاب : استاد ابراهیمی پارس جواهر انگشتر نقره عقیق خطی کد ۱۳۲ http://www.aparat.com/v/msbzY/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B2 Sat, 19 Oct 2013 23:44:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/msbzY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779789-5942.jpg?5942);" class="video_thumb" id="video_thumb_779789" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر نقره عقیق خطی / حکاک : استاد میرزا / متن : و ان یکاد &hellip; / جنس رکاب : نقره که با زمرد جواهرکاری شده است / سازنده رکاب : استاد هادی ابراهیمی پارس جواهر انگشتر نقره یاقوت الکساندر کد ۲۵۹ http://www.aparat.com/v/yo5YS/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%AF_%DB%B2%DB%B5%DB%B9 Sat, 19 Oct 2013 23:37:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yo5YS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779780-1435.jpg?1435);" class="video_thumb" id="video_thumb_779780" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر نقره الکساندریت / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : فیلی امیری / سازنده رکاب : استاد هادی ابراهیمی / مهر رکاب : قم حیدری / *** http://parsjawaher.com/?p=27900 *** پارس جواهر انگشتر در نجف خطی کد ۸۱۳۲ http://www.aparat.com/v/oK5cC/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B8%DB%B1%DB%B3%DB%B2 Sat, 19 Oct 2013 23:30:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oK5cC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779765-3509.jpg?3509);" class="video_thumb" id="video_thumb_779765" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر در نجف خطی / متن : ولایت حضرت علی (ع) / ولایه علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب / حکاک : استاد قاسمی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : مردانه شبکه ای که با دو عدد نگین زمرد جواهرکاری شده است / سازنده رکاب : استاد هادی ابراهیمی / مهر رکاب : قم &ndash; حیدری / *** http://parsjawaher.com/?p=27889 *** پارس جواهر انگشتر خطی حدید کد 8128 http://www.aparat.com/v/hx021/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%AF_8128 Sat, 19 Oct 2013 23:25:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/hx021" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779752-659.jpg?659);" class="video_thumb" id="video_thumb_779752" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر حدید خطی / متن : هفت جلاله / حکاک : استاد قاسمی / جنس رکاب : نقره / نوع رکاب : فیلی / سازنده رکاب : استاد هادی ابراهیمی / http://parsjawaher.com/?p=17327 انگشتر زمرد کلمبیا کد ۱۷۹ http://www.aparat.com/v/HFa3r/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%AF_%DB%B1%DB%B7%DB%B9 Sat, 19 Oct 2013 23:19:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HFa3r" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779744-8084.jpg?8084);" class="video_thumb" id="video_thumb_779744" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر زمرد کلمبیا / جنس رکاب : نقره / رکاب با نگینهای یاقوت جواهرکاری شده است / مهر رکاب : قم / http://parsjawaher.com/?p=22592 انگشتر عقیق خطی کد ۸۰۵۹ http://www.aparat.com/v/wzStl/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B8%DB%B0%DB%B5%DB%B9 Sat, 19 Oct 2013 23:14:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wzStl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779732-8797.jpg?8797);" class="video_thumb" id="video_thumb_779732" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق خطی / حکاک : ری / متن : مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنکَ مَالًا وَ وَلَدًا / جنس رکاب : نقره / سازنده رکاب : استاد محمودی از قم / نوع رکاب : شیخ احمد / *** http://parsjawaher.com/?p=26505 *** انگشتر عقیق خطی با رکاب نقره کد ۸۲۹۵ http://www.aparat.com/v/Jq10W/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%AF_%DB%B8%DB%B2%DB%B9%DB%B5 Sat, 19 Oct 2013 22:00:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Jq10W" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779620-3048.jpg?3048);" class="video_thumb" id="video_thumb_779620" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق خطی / متن : مَن یَتَّقِ اللَّهَ یجْعَل لَّهُ مخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْث لا یحْتَسِبوَ مَن یَتَوَکلْ عَلی اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکلّ / *** http://parsjawaher.com/?p=23994 انگشتر عقیق خطی کد ۸۰۴۱ http://www.aparat.com/v/4c62a/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%DA%A9%D8%AF_%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B1 Sat, 19 Oct 2013 21:54:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4c62a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779608-6879.jpg?6879);" class="video_thumb" id="video_thumb_779608" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انگشتر عقیق خطی / حکاک : استاد عبد / متن : چهارده معصوم / نوع رکاب : شبکه ای / سازنده رکاب : استاد کیامهر /**** http://parsjawaher.com/?p=8117 ****