کانال رضا http://www.aparat.com/name/rezaaaaaaaaa ویدیو هایی که کانال رضا منتشر کرده است چی شده؟ http://www.aparat.com/v/7O2yr Sat, 19 May 2012 16:11:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7O2yr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/7O2yr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/201910_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_201910" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آهنگ فامیل دور کلیپ دوقلوها.عموپورنگ http://www.aparat.com/v/6WZQt Tue, 28 Feb 2012 18:32:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6WZQt" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6WZQt'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/29/140350_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_140350" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دو قلو هایی با 11 سال اختلاف سن ( عجیب اما واقعی ) http://www.aparat.com/v/SbFr4 Thu, 17 May 2012 18:04:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SbFr4" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SbFr4'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/200336_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_200336" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کلیپ رو حتما ببینید . خیلی تعجب آوره . گریه خاله شادونه در تلویزیون بعد از ماجرای خرمدره http://www.aparat.com/v/xgaij Sun, 20 May 2012 23:26:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xgaij" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xgaij'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/203252_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_203252" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هفته پیش در برنامه ای در شهرستان خرمدره استان زنجان که خاله شادونه مجریش بود 3تا کودک بعلت ازدحام جمعیت زیر دست و پا له شدن و کشته شدن.این اولین برنامه خاله شادونه بعد از این جریان در تلویزیونه که خیلی بغض کرده و.......حتما نظر بدیییییین و به کانالم هم سربزنین.ممنوووووووووون اعتراف باحال دختره رو ببین(مثله تربچه میمونه) http://www.aparat.com/v/iH91E Thu, 17 May 2012 18:31:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/iH91E" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/iH91E'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/200356_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_200356" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی باحال وقشنگ حرف میزنه. عجب دختره مغرور و جالبی(به پسرا تیکه انداخت) http://www.aparat.com/v/z4NMJ Thu, 17 May 2012 18:38:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/z4NMJ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/z4NMJ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/200365_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_200365" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کامنت بذارین. 10دختر1پسر(دخترا حساب کار خودشون روبکنن) http://www.aparat.com/v/YvjDB Tue, 17 Apr 2012 18:47:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YvjDB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YvjDB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/200372_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_200372" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قصد توهین به خانمها رو نداریم.خوده دختره گفت. مامان بی اعصاب و بچه کنه http://www.aparat.com/v/soTdk Fri, 18 May 2012 20:26:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/soTdk" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/soTdk'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/201136_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_201136" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کر کر خنده دوربین مخفی دختر http://www.aparat.com/v/BLhSU Thu, 17 May 2012 19:53:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BLhSU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/BLhSU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/200423_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_200423" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوربین مخفی دختر ماهی صفت - بمب خنده ایران http://www.aparat.com/v/VZthg Mon, 26 Mar 2012 22:52:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VZthg" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VZthg'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/33/160336_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_160336" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کولاک کرده نبینی ضرر کردی ها ... تقلید صدای رفسنجانی و حمیرا توسط ماهی صفت...بود!! http://www.aparat.com/v/Glp7d Thu, 29 Mar 2012 16:45:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Glp7d" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Glp7d'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/33/162556_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_162556" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوستان به این كلیپ سر بزنید، كاملشو دوباره گذاشتم(اینو سانسور كرده سایت) تا دوباره سانسور نشده ببینید!! http://www.aparat.com/v/hHCz8 حمید ماهی صفت http://www.aparat.com/v/GgqnS Fri, 20 Apr 2012 16:18:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GgqnS" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/GgqnS'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/37/180434_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_180434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یه شیر و سه ببر(میگ میگ ) http://www.aparat.com/v/YdEax Fri, 27 Apr 2012 09:42:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YdEax" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YdEax'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/38/185497_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_185497" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لینک دانلودhttp://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/62/6c14ff6eb9b394a7d6b2f12d3e3afec2185497.flv تقلید برنامه 90٪ تو کلاس (رشت) http://www.aparat.com/v/2sJvx Mon, 20 Feb 2012 19:42:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2sJvx" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2sJvx'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/27/134027_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_134027" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مدرسه راهنمایی علومی ناحیه 1 رشت کلاس 3.1 کاری از میثاق.مهدی.حمید رضا و مهدی 0101 رشتی داریم؟ http://www.aparat.com/v/cx8ZI Tue, 10 Apr 2012 12:59:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cx8ZI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/cx8ZI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/172287_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_172287" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم به همشهری های خودم رشتی های گل.شیمی فدا کلاس خل و چلا http://www.aparat.com/v/xofge Thu, 02 Feb 2012 19:38:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xofge" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xofge'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/24/119120_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_119120" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> زدن معلم سر کلاس http://www.aparat.com/v/b6Ozf Mon, 20 Feb 2012 20:09:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/b6Ozf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/b6Ozf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/27/134043_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_134043" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معلم را سر کلاس می زنند حادثه دیدنی خنده دار http://www.aparat.com/v/VxZfI Mon, 23 Apr 2012 02:08:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VxZfI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VxZfI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/37/182201_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_182201" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حادثه دیدنی خنده دار