کانال سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/name/smh1366 ویدیو هایی که کانال سید مهدی حسینی منتشر کرده است حسن حسین خانی - روضه ظهر شهادت حضرت زهرا(س) http://www.aparat.com/v/szqyN Mon, 14 Apr 2014 19:05:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/szqyN" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/szqyN'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/225/1124786_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1124786" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> وقتی مادرشهید، تصویر پسر دلبندش را می بیند... http://www.aparat.com/v/c7TtI Mon, 14 Apr 2014 18:29:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c7TtI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/c7TtI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/225/1124696_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1124696" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آیا شما حضرت رقیه (س) رو می شناسی؟؟؟؟ http://www.aparat.com/v/egEBF Sun, 10 Nov 2013 08:40:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/egEBF" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/egEBF'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/163/811557_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_811557" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حتماً ببینید... آیا کسی به این زن بدهکار است؟ http://www.aparat.com/v/s8QBt Sun, 13 Oct 2013 11:57:53 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/s8QBt" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/s8QBt'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/154/769930_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_769930" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در انتهای یکی از کوچه های صمیمی شهر خواندن خطبه عقد دختر و پسر جوان توسط مقام معظم رهبری http://www.aparat.com/v/nSlKf Tue, 08 Oct 2013 10:40:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/nSlKf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/nSlKf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/153/762575_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_762575" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حتماً ببینید... لذت بخش ترین نوحه سنگین عمرم http://www.aparat.com/v/cP8Fe Wed, 25 Sep 2013 20:18:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cP8Fe" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/cP8Fe'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/149/744551_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_744551" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>محمدرضا بذری-شب چهار محرم- 90 بی وفا بارون جات خالی بود کرببلا بارون http://www.aparat.com/v/WPXaC Wed, 25 Sep 2013 19:38:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WPXaC" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/WPXaC'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/149/744506_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_744506" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>محمدرضا بذری شب ششم محرم 90 هر کی گوش نده از دستش رفته :) شور شب 21 رمضان 92 سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/XcYW8 Fri, 13 Sep 2013 19:46:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XcYW8" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XcYW8'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/146/725488_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_725488" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هیئت عشاق الزهرا (س) شهرستان قاین سنگین ضربه ای شب 21 رمضان 92 سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/c89lA Fri, 13 Sep 2013 19:00:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c89lA" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/c89lA'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/146/725444_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_725444" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هیئت عشاق الزهرا (س) شهرستان قاین نوحه سنگین شب 21 رمضان 92 سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/4lvjM Fri, 13 Sep 2013 18:50:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4lvjM" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4lvjM'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/146/725427_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_725427" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هیئت عشاق الزهرا (س) شهرستان قاین روضه خوانی برای حضرت زهرا(س) http://www.aparat.com/v/BlTX6 Sat, 24 Aug 2013 13:45:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BlTX6" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/BlTX6'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/139/693847_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_693847" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هر کی نبینه بعدها فقط و فقط خودش رو شماتت کنه ... لحظه جون دادن یک جانباز شیمیایی... http://www.aparat.com/v/AD4j9 Fri, 12 Apr 2013 18:47:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AD4j9" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/AD4j9'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/103/512457_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_512457" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بخدا شرمنده ام رفیق امیرعباس ناهیدی در کربلای معلی... مدح حضرت زینب (س) http://www.aparat.com/v/Tjd3t Tue, 11 Dec 2012 09:48:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Tjd3t" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Tjd3t'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/79/393676_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_393676" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حسین بود و تو بودی و خواهری کردی روضه کشنده و جانسوز حضرت رقیه(س) امیرعباس ناهیدی http://www.aparat.com/v/5pTjA Sun, 09 Dec 2012 13:06:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5pTjA" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5pTjA'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/79/391639_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_391639" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خدائیش تاحالا اینجور روضه ای از یک کودک نشنیده بودم... اگه دلتون شکست برا همه دعا کنید حمله به ایران در نسخه جدید angry birds پرندگان خشمگین http://www.aparat.com/v/SouQe Sat, 01 Sep 2012 17:05:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SouQe" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SouQe'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/62/307860_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_307860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ببینید چطوری حمله به ایران رو به بازی پرندگان خشمگین angry birds کشوندن... این هم از نسخه جدید انگری بیردز... نسخه جدید angry birds سینه زنی... شب تاسوعا http://www.aparat.com/v/ZiD1X Sat, 25 Aug 2012 17:25:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZiD1X" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ZiD1X'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/61/300551_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_300551" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گوش بده اگه لذت نبردی نفرینم کن... هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله http://www.aparat.com/v/ZV7HU Sat, 25 Aug 2012 17:17:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZV7HU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ZV7HU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/61/300545_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_300545" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کربلایی محمد رضا بذری - شب ششم محرم 1390 - هیئت یا فاطمه الزهرا(س) بابل ببین چه نمکی می ریزه و چه درد دلی می کنه با امام زمان(عج) http://www.aparat.com/v/6crUf Thu, 23 Aug 2012 19:41:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6crUf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6crUf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/60/298764_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_298764" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شب هفت محرم 90 سید مهدی حسینی هیئت عشاق الزهرا (س) قاین http://www.aparat.com/v/ypDIB Wed, 22 Aug 2012 20:38:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ypDIB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ypDIB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/60/297941_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_297941" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تا ابد دم زدن از نام شما را عشق است شب تاسوعا90 سید مهدی حسینی هیئت عشاق الزهرا(س) http://www.aparat.com/v/E0lhx Wed, 22 Aug 2012 20:33:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/E0lhx" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/E0lhx'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/60/297936_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_297936" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شب سوم محرم 90 -هیئت عشاق الزهرا(س) قاین- سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/B2UJu Wed, 22 Aug 2012 20:28:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/B2UJu" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/B2UJu'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/60/297933_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_297933" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> واقعی - یک حرف جالب و شنیدنی و جدی از امام خمینی (ره) http://www.aparat.com/v/HlAYw Tue, 21 Aug 2012 21:03:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HlAYw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/HlAYw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/60/296965_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_296965" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حاج حسن خلج- روضه ای جانسوز و کشنده از حضرت زهرا(س)-مظلومیت امیرالمومنین(ع) http://www.aparat.com/v/F3HKD Tue, 21 Aug 2012 21:01:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F3HKD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/F3HKD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/60/296964_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_296964" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آسید احمد نجفی - عظمت امیرالمومنین(ع)-نشر بدید این کلیپ رو http://www.aparat.com/v/lZRc0 Tue, 21 Aug 2012 20:59:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lZRc0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lZRc0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/60/296961_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_296961" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یعنی از دیدن و گوش دادن این کلیپ من سیر نمیشم--- شیعه مولا با افتخار زیاد این کلیپ رو گوش کن- لطفاً نشر بدید این کلیپ رو