کانال سهیل http://www.aparat.com/name/soheilmoghimi/%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84 ویدیو هایی که کانال سهیل منتشر کرده است مدرسه عالی هنر پارسان http://www.aparat.com/v/69aHR/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86 Tue, 23 Sep 2014 13:39:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/69aHR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1622970-9615.jpg?9615);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622970" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مدرسه عالی هنر پارسان به عنوان مرکز تخصصی هنرهای دیجیتال به آموزش تولید و خدمات در زمینه هنرهای نوین فعالیت می کند . www.parsanacademy.ir نیمه شبان با صدای سهیل مقیمی http://www.aparat.com/v/PdYy6/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C Sat, 27 Jul 2013 02:47:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PdYy6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/649047-9379.jpg?9379);" class="video_thumb" id="video_thumb_649047" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خواننده : سهیل مقیمی گیتاریست : حسین مقیمی آهنگساز : همایون خرم ترانه سرا : تورج نگهبان بزرگداشت فرهاد و صحبتهای سهیل مقیمی درباره ی فرهاد http://www.aparat.com/v/IcM2X/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF Fri, 05 Jul 2013 09:58:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IcM2X" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/615318-8440.jpg?8440);" class="video_thumb" id="video_thumb_615318" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سهیل مقیمی مدیر دپارتمان سینمای دیجیتال در بزرگداشت فرهاد از زاویه ی دیگری درباره ی فرهاد و زندگی او صحبت می کند . تیزر فیلم کوتاه محرمانه http://www.aparat.com/v/a5j20/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 04 Jul 2013 19:57:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/a5j20" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/614781-9957.jpg?9957);" class="video_thumb" id="video_thumb_614781" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فیلم کوتاه محرمانه یک فیلم درباره ی تابو هایی است که در زندگی ایرانی ها وجود دارد . به زودی در جشنواره ی فیلم ۱۰۰ کارگردان : سهیل مقیمی فیلمنامه : نیما قطبی مدیر تصویر برداری : شهاب حاجی مشهدی تدوین و صدا گذاری : سولماز افتخار مدیر تولید : نیما قطبی تهیه کننده : کانون تولید سینمای دیجیتال دالبی ۴۰ سال در خدمت سینما http://www.aparat.com/v/FyCcd/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C_%DB%B4%DB%B0_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7 Fri, 28 Jun 2013 23:45:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FyCcd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/606266-2865.jpg?2865);" class="video_thumb" id="video_thumb_606266" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این فیلم کوتاه در باره ۴۰ سال نقش سیستم صوتی دالبی در صنعت سینما می باشد که در مجله ی صوتی - تصویری نوشتاری سینمای دیجیتال انتشار یافته است . مجله سینمای دیجیتال تنها مجله ی صوتی - تصویری نوشتاری سینمای دیجیتال در ایران به سردبیری یه صنم کیوانی است ، که به صورت پی دی اف به مخاطبان عرضه می شود . برای دانلود شماره های این مجله می توانید به www.digitalcinema.ir و یا film.mft.info مراجعه فرماییید . تهیه کننده و مدیر مسؤول : سهیل مقیمی شیوه ی تشکیل تصاویر ۳ بعدی در سینما - سهراب نوربخش http://www.aparat.com/v/YCwW6/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%DB%B3_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_-_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8 Tue, 11 Jun 2013 20:24:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YCwW6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/581933-5237.jpg?5237);" class="video_thumb" id="video_thumb_581933" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سمینار شیوه های تشکیل تصاویر سه بعدی با تدریس سهراب نوربخش مدرس و نماینده ی شرکت ادونسد مدیای دبی، توسط سهیل مقیمی و دپارتمان سینمای دیجیتال مجتمع فنی تهران برگزار شد . این فیلم یکی از بخشهای این سمینار در شیوه های تشکیل تصویر ۳ بعدی توسط عینک های آناگیلیف می باشد . تهیه کننده : سهیل مقیمی جشنواره ی فیلمسازی کودکان سپنتا http://www.aparat.com/v/1y6Kx/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7 Tue, 11 Jun 2013 18:52:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1y6Kx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/581807-9045.jpg?9045);" class="video_thumb" id="video_thumb_581807" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آموزش فیلمسازی به کودکان و نوجوانان با پیشنهاد سهیل مقیمی مدیر دپارتمان سینمای دیجیتال مجتمع فنی تهران و مدیریت و اجرای صنم کیوانی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده است . جشنواره ی سپنتا یکی از بخشهای واحد فیلمسازی دپارتمان سینمای دیجیتال می باشد که هر ۲ سال یکبار به پخش آثار کودکان فیلمساز و اهدا جایزه برای آنها می پردازد . فیلمی که مشاهده می کنید تیزرهای دومین جشنواره ی فیلم سپنتا می باشد که توسط فیلمسازان کودک تهیه شده است . گفتگوی تماشاخانه با سهیل مقیمی درباره ی فیلم سازی http://www.aparat.com/v/7qHfX/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Tue, 11 Jun 2013 18:40:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7qHfX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/581783-5658.jpg?5658);" class="video_thumb" id="video_thumb_581783" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آموزش فیلمسازی به کودکان و نوجوانان با پیشنهاد سهیل مقیمی مدیر دپارتمان سینمای دیجیتال مجتمع فنی تهران و مدیریت و اجرای صنم کیوانی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده است . گفتگوی تماشاخانه با سهیل مقیمی پیرامون این موضوع و اکران فیلمهای کودکان و نوجوانان در شهر دبی بارون سهیل مقیمی http://www.aparat.com/v/nFX0S/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C Tue, 11 Jun 2013 18:31:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nFX0S" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/581766-3871.jpg?3871);" class="video_thumb" id="video_thumb_581766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ترانه ی بارون با صدای سهیل مقیمی ملودی و آهنگ : سهیل مقیمی ترانه : سهیل مقیمی - عباس تربن تنظیم : فراز تعالی ترانه ی بارون تقدیم به همه ی کسانی است که بارون رو بدون چتر دوست دارند . دوکوهیار احمدی پور - سه تار نوازی ( یا مولا ) http://www.aparat.com/v/MrGQ7/%D8%AF%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_-_%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%28_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7 Sun, 09 Jun 2013 19:13:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MrGQ7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/578335-897.jpg?897);" class="video_thumb" id="video_thumb_578335" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دو کوهیار احمدی پور نوازنده ی چیره دست و جوان سه تار قطعه ی یا مولا را نواخته است . تهیه کننده : سهیل مقیمی - سینمای دیجیتال دوکوهیار احمدی پور - ستار نوازی (مولوی کرد) http://www.aparat.com/v/16Cwj/%D8%AF%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_-_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%28%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%29 Sun, 09 Jun 2013 19:08:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/16Cwj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/578328-2143.jpg?2143);" class="video_thumb" id="video_thumb_578328" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دو کوهیار احمدی پور نوازنده ی جوان و چیره دست سه تار قطعه ی مولوی کرد را اجرا می کند . فیلمسازی با دوربین های DSLR - گفتگو با سهراب نوربخش http://www.aparat.com/v/UOWsC/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_DSLR_-_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4 Sat, 08 Jun 2013 10:08:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UOWsC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/576121-1163.jpg?1163);" class="video_thumb" id="video_thumb_576121" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فیلمسازی با دوربین های دی اس ال آر امروزه در حال فراگیری است . سینمای دیجیتال در حال فراگیری است و کسی جلو دارش نیست . این گفتگو با سهراب نوربخش نماینده ی شرکت advanced media دبی درباره ی فیلمسازی با دوربین های دیجیتال صورت گرفته است . گفنگو کننده : صنم کیوانی تهیه کننده : سهیل مقیمی