کانال زانیار http://www.aparat.com/name/zanyarsaedi ویدیو هایی که کانال زانیار منتشر کرده است Only 4U-3 یک درصد http://www.aparat.com/v/TYLbx Sun, 06 May 2012 12:58:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TYLbx" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/TYLbx'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/39/190447_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_190447" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>only 4 u.. علیرضا طلیسچی آهنگ زیبای بنیامین بهادری با اجرای میلاد http://www.aparat.com/v/pUwEP Wed, 02 May 2012 16:14:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pUwEP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/pUwEP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/38/189401_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_189401" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گل فوق العاده زیبای كریستیانو رونالدو در بازی رئال مادرید - لوانته http://www.aparat.com/v/9O2aw Mon, 13 Feb 2012 08:20:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9O2aw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/9O2aw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/26/127951_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_127951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گل سوم رئال مادرید در بازی رئال مادرید - لوانته در هفته 22 لالیگا گل زیبای كریس http://www.aparat.com/v/rNGdz Sun, 22 Apr 2012 15:15:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rNGdz" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/rNGdz'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/37/181834_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_181834" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صحنه های از دعواهای خیابانی http://www.aparat.com/v/FUSpC Wed, 02 Nov 2011 22:06:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FUSpC" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/FUSpC'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/13/63255_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_63255" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ضرب وشتم وحشیانه داور درتالش http://www.aparat.com/v/KJdig Mon, 07 Nov 2011 09:54:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/KJdig" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/KJdig'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/14/65353_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_65353" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فقط تاسف بابت بی فرهنگی مان.بابت وحشیگری مان.ما ان قوم متمدن ایرانی نیستیم مشتی عرب جنگجو هستیم.مسئولین ترسو ومحافظه كار فدراسیون تحویل بگیرن.باید گریست به ...نمی دانم چه بگویم.. قبرستان حیوانات (سگ و گربه http://www.aparat.com/v/ulIr8 Tue, 08 Nov 2011 03:44:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ulIr8" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ulIr8'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/14/65734_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_65734" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لیتوانی برای سگ و گربه قبرستان میسازد تفرش http://www.aparat.com/v/9qxNB Tue, 11 Oct 2011 18:46:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9qxNB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/9qxNB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/14/67218_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_67218" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حیوانات قدیمی که الان نیستند جنگ سگ ه http://www.aparat.com/v/80ci3 Tue, 08 Nov 2011 17:51:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/80ci3" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/80ci3'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/14/65907_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_65907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنزهای توپ http://www.aparat.com/v/xzjUd Thu, 30 Jun 2011 18:32:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xzjUd" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xzjUd'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/6/27592_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_27592" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مجموعه ای از بیشترین کلیپ های طنز http://www.aparat.com/v/qiHET Tue, 28 Jun 2011 22:11:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qiHET" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/qiHET'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/6/27200_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_27200" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>همه جورش هست شوخیهای ترسناک http://www.aparat.com/v/anYgB Mon, 31 Oct 2011 00:52:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/anYgB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/anYgB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/13/61727_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_61727" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دوربین مخفی http://www.aparat.com/v/NtVCr Sat, 02 Jul 2011 15:07:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NtVCr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/NtVCr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/6/28293_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_28293" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنز پله برقی ، آسانسور ، پله و ... http://www.aparat.com/v/s8oM6 Wed, 24 Aug 2011 06:23:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s8oM6" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/s8oM6'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/7/33907_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_33907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خانوم از شما بعیده این کارا http://www.aparat.com/v/BqJi9 Mon, 14 Nov 2011 16:16:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/BqJi9" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/BqJi9'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/14/68233_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_68233" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ترساندن ایرانی(فوق العاده خنده دار) http://www.aparat.com/v/POU86 Sun, 13 Nov 2011 19:31:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/POU86" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/POU86'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/14/67928_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_67928" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> وقتی زیردریایی اژدر ناوشکن رو از وسط نصف میکنه(واقعا خوفناک) http://www.aparat.com/v/gQPzK Fri, 09 Sep 2011 10:49:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gQPzK" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/gQPzK'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/8/39499_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_39499" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>من شخصا اصلا دوس نداشتم توی این ناوشکن میبودم و گیر این زیردریایی می افتادم تصادف جالب در مسابقه http://www.aparat.com/v/b7zdR Sun, 02 Oct 2011 18:28:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/b7zdR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/b7zdR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/10/49198_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_49198" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنگیدن http://www.aparat.com/v/a06cg Wed, 26 Oct 2011 06:48:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/a06cg" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/a06cg'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/12/59707_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_59707" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اگر دیر کردین ..... http://www.aparat.com/v/FW4Bd Fri, 11 Mar 2011 21:22:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FW4Bd" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/FW4Bd'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/1/1669_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1669" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پسرها همیشه پسر هستند!! http://www.aparat.com/v/eD4G0 Tue, 18 Oct 2011 11:06:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eD4G0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/eD4G0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/12/56857_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_56857" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> كلیپی خنده دار از اذیت كردن دانشجوی دختر توسط همكلاسی پسر و واكنش جالب استاد http://www.aparat.com/v/xQUld Wed, 18 May 2011 03:21:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xQUld" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xQUld'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/3/11062_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_11062" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>كلیپی خنده دار از اذیت كردن دانشجوی دختر توسط همكلاسی پسر و واكنش جالب استاد دانشجوی دختر و استاد عصبانی http://www.aparat.com/v/HRzjy Wed, 26 Oct 2011 16:21:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HRzjy" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/HRzjy'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/12/59857_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_59857" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص حرفه ای كوچولو http://www.aparat.com/v/A52Cu Wed, 08 Jun 2011 00:12:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/A52Cu" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/A52Cu'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/4/16319_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_16319" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اندی انتظار http://www.aparat.com/v/HoIlr Mon, 24 Oct 2011 16:04:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HoIlr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/HoIlr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/12/59171_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_59171" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صید قزل آلای دریاچه ای http://www.aparat.com/v/tXcdl Sat, 22 Oct 2011 15:02:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tXcdl" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tXcdl'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/12/58409_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_58409" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وزن 42 كیلو و طول 135 سانت شکار گربه ماهی http://www.aparat.com/v/WSEum Tue, 06 Sep 2011 19:13:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WSEum" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/WSEum'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/8/38431_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_38431" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گرفتن کوسه ماهی http://www.aparat.com/v/ZArFU Wed, 24 Aug 2011 20:46:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZArFU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ZArFU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/7/34155_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_34155" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> چنگ کوسه و هشت پا http://www.aparat.com/v/4giZq Sun, 09 Oct 2011 19:05:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4giZq" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4giZq'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/11/53278_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_53278" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چنگ کوسه و هشت پا www.scripters.info جنگ بین گوزن و 4 کرگدن(حتما ببینید) http://www.aparat.com/v/lbcpD Sun, 23 Oct 2011 12:29:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lbcpD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lbcpD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/12/58766_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_58766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/