در حال بارگذاری
 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.8هزار
  بازدید

مدرسه اشتغال شریف

راهکاری نوین برای کمک به دانشجوها جهت شناخت و پیدا کردن مسیر شغلی ویژه خود و برطرف کردن شکاف میان تواناییهای دانشجوها و نیازمندیهای فضای کسب وکار. instagram.com/sharifcareerschool linkedin.com/company/sharfcareerschool

 • 9
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 4.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها