در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۸۲۳ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۱۷۱۷ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ اردیبهشت ۹۳
۷۲۲ بازدید
مادر این بزغاله توسط شکارچی های بی رحم شکار شده و خودش تک و تنها در طبیعت سر گردان است. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۳۳۰ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۹۱۰ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۰۶۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۴۵۵ بازدید
بزکوهی که دستش با شلیک گلوله شکارچی بی رحم قطع شده همچنان با دو بزغاله اش در طبیعت به بقا ادامه میدهد. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۱۸۶۷ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۱ فروردین ۹۲
۱۱۹۳۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۸ آذر ۹۱
۲۰۵۵ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۵ آذر ۹۱
۹۶۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۹ آذر ۹۱
۱۲۷۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۷ آذر ۹۱
۴۲۰۴ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آذر ۹۱
۱۸۴۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آذر ۹۰
۷۰۱۴ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آذر ۹۰
۱۲۸۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آبان ۹۰
۳۵۰۵ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آبان ۹۰
۱۵۴۳۰ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۹ آبان ۹۰
۳۱۱۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۱۷۱۳ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۷۳۵۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲ آبان ۹۰
۲۴۰۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آبان ۹۰
۶۱۷۸ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۵۲۲۳ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۶۸۱۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۴۲۵۳ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۲۴۰۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ مهر ۹۰
۲۵۰۵۵ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

حیات وحش ایران


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات