در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
کنسرت گروه ورشان در مقام فردوسی سرپرست و آهنگساز:مهرداد عالمی همنوازان:احسان شریعتی : تار - فرزاد محمد نژاد: تار - حامد ایمانی: کمانچه - امیر خواستار: نی ، نقاره - پویا ایمانی: بربت - مهرداد عالمی : سنتور - گلمهر عالمی : کمانچه و همخوان - پرویز عبدالهی :سرنا ، قرنه - سیاوش دانش : د
  ادامه
۲۸ مهر ۹۳
۸۷ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۱۱۹۳ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۲۵۱۲ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ اردیبهشت ۹۳
۱۰۲۸ بازدید
مادر این بزغاله توسط شکارچی های بی رحم شکار شده و خودش تک و تنها در طبیعت سر گردان است. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۷۹۲ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۳۶۴ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۴۶۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۶۰۳ بازدید
بزکوهی که دستش با شلیک گلوله شکارچی بی رحم قطع شده همچنان با دو بزغاله اش در طبیعت به بقا ادامه میدهد. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۲۵۵۴ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۱ فروردین ۹۲
۱۳۶۸۷ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۸ آذر ۹۱
۲۱۶۹ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۵ آذر ۹۱
۹۸۸ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۹ آذر ۹۱
۱۴۰۳ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۷ آذر ۹۱
۴۷۲۲ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آذر ۹۱
۲۰۰۵ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آذر ۹۰
۷۳۹۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آذر ۹۰
۱۳۳۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آبان ۹۰
۳۶۹۴ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آبان ۹۰
۱۵۶۵۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۹ آبان ۹۰
۳۲۲۸ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۱۷۶۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۷۵۵۳ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲ آبان ۹۰
۲۵۰۴ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آبان ۹۰
۶۳۳۸ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۵۳۱۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۷۱۰۲ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۴۳۴۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۲۵۴۱ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

حیات وحش ایران


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات