در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۷۷۴ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۱۶۱۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ اردیبهشت ۹۳
۶۹۲ بازدید
مادر این بزغاله توسط شکارچی های بی رحم شکار شده و خودش تک و تنها در طبیعت سر گردان است. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۲۷۶ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۸۶۵ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۰۱۴ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۴۳۵ بازدید
بزکوهی که دستش با شلیک گلوله شکارچی بی رحم قطع شده همچنان با دو بزغاله اش در طبیعت به بقا ادامه میدهد. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۱۷۹۵ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۱ فروردین ۹۲
۱۱۷۴۴ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۸ آذر ۹۱
۲۰۳۵ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۵ آذر ۹۱
۹۵۹ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۹ آذر ۹۱
۱۲۵۶ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۷ آذر ۹۱
۴۱۴۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آذر ۹۱
۱۸۲۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آذر ۹۰
۶۹۷۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آذر ۹۰
۱۲۸۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آبان ۹۰
۳۴۷۴ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آبان ۹۰
۱۵۳۹۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۹ آبان ۹۰
۳۰۹۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۱۷۰۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۷۳۳۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲ آبان ۹۰
۲۳۸۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آبان ۹۰
۶۱۶۳ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۵۲۰۲ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۶۷۸۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۴۲۴۳ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۲۳۸۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ مهر ۹۰
۲۵۰۰۳ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

حیات وحش ایران


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات