در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
دسته بندی ها
رمضان
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۵۵۲ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۱۱۷۲ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ اردیبهشت ۹۳
۵۴۶ بازدید
مادر این بزغاله توسط شکارچی های بی رحم شکار شده و خودش تک و تنها در طبیعت سر گردان است. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۹۹۴ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۶۶۰ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۷۷۹ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۳۵۳ بازدید
بزکوهی که دستش با شلیک گلوله شکارچی بی رحم قطع شده همچنان با دو بزغاله اش در طبیعت به بقا ادامه میدهد. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۱۴۴۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۱ فروردین ۹۲
۱۰۹۰۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۸ آذر ۹۱
۱۹۷۹ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۵ آذر ۹۱
۹۴۹ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۹ آذر ۹۱
۱۱۸۲ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۷ آذر ۹۱
۳۸۵۵ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آذر ۹۱
۱۷۲۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آذر ۹۰
۶۷۲۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آذر ۹۰
۱۲۶۲ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آبان ۹۰
۳۳۹۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آبان ۹۰
۱۵۲۸۴ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۹ آبان ۹۰
۳۰۳۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۱۶۸۵ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۷۲۲۲ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲ آبان ۹۰
۲۳۳۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آبان ۹۰
۶۰۶۸ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۵۰۶۸ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۶۶۳۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۴۱۸۳ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۲۳۰۰ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ مهر ۹۰
۲۴۷۱۳ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

حیات وحش ایران


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات