در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۱۰۵۶ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۷ اردیبهشت ۹۳
۲۲۳۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ اردیبهشت ۹۳
۹۲۰ بازدید
مادر این بزغاله توسط شکارچی های بی رحم شکار شده و خودش تک و تنها در طبیعت سر گردان است. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۶۳۶ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۲۳۸ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ اردیبهشت ۹۳
۱۳۱۰ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۵۵۹ بازدید
بزکوهی که دستش با شلیک گلوله شکارچی بی رحم قطع شده همچنان با دو بزغاله اش در طبیعت به بقا ادامه میدهد. این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۰ اردیبهشت ۹۳
۲۲۸۲ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۱ فروردین ۹۲
۱۳۰۰۷ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۸ آذر ۹۱
۲۱۳۱ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۲۵ آذر ۹۱
۹۷۹ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۹ آذر ۹۱
۱۳۶۷ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۷ آذر ۹۱
۴۵۰۵ بازدید
این کلیپ در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کیاسر (ساری) گرفته شده است. http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آذر ۹۱
۱۹۵۹ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آذر ۹۰
۷۲۳۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آذر ۹۰
۱۳۲۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۴ آبان ۹۰
۳۶۲۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱۰ آبان ۹۰
۱۵۵۶۶ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۹ آبان ۹۰
۳۱۸۱ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۱۷۳۵ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۸ آبان ۹۰
۷۴۷۵ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲ آبان ۹۰
۲۴۶۵ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۱ آبان ۹۰
۶۲۸۲ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۵۲۷۲ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۳۰ مهر ۹۰
۶۹۸۰ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۴۳۱۷ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۳ مهر ۹۰
۲۴۸۸ بازدید
حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/
۲۲ مهر ۹۰
۲۵۳۲۴ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

حیات وحش ایران


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات