در حال بارگذاری
 • 56
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 20.7هزار
  بازدید

اندیش سرای کودک و نوجوان

 • 56
  دنبال کنندگان
 • 2
  دنبال شوندگان
 • 20.7هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "اندیش سرای کودک و نوجوان" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • جلسه90- تو سیاره داری یا ستاره؟

  270 بازدید

  روی کرد اجتماع مدار | تو سیاره داری یا ستاره؟ | 3 بهمن 1394 | وره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه84- ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

  899 بازدید

  عرصه مدار (12) / ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی | 9 خرداد 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه89- سلطه

  539 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(14) | سلطه | 1394/09/14 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه88- كشتی نوح(2)

  337 بازدید

  رویكرد عرصه مدار(13) | کشتی نوح(2) | 1394/09/07 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • پایگاه تابستانه استراتژی برای کودکان در اندیشکده یقین

  260 بازدید

  کلیپ تهیه شده از پایگاه تابستانی دوره ی استراتژی برای کودکان و نوجوانان برگزارشده توسط اندیش سرای کودک و نوجوان در اندیشکده یقین در سال 1395

 • جلسه87- زهر نفوذ

  614 بازدید

  رویکرد محیط مدار(4) | زهر نفوذ | 1394/08/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه86- نمیدونم کیه؟

  226 بازدید

  رویکرد انسان مدار(1) | نمیدونم کیه؟ | 1394/08/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه83-شش اسب تعادل

  434 بازدید

  رویکرد معرفت مدار(3) | شش اسب تعادل | 1394/03/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه82- پوکوهانتس

  663 بازدید

  رویکرد محیط مدار(3) | پوکوهانتس | 1394/02/05 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه81- لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۲)

  75 بازدید

  رویکرد محیط مدار(2) | لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۲) | 1394/02/19 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه80- باران شست وبرد

  97 بازدید

  رویکرد آیت مدار(26) | باران شست وبرد | 1393/12/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه79- نفوذ

  152 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(11) | نفوذ | 1393/11/18 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه78- طغیان

  52 بازدید

  رویکرد آیت مدار(25) | طغیان | 1393/11/11 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه77- توطئه

  71 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(10) | توطئه | 1393/01/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه76- جنگ ناتمام

  120 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(9) | جنگ ناتمام | 1393/12/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه75- فروپاشی معبد

  122 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(8) | فروپاشی معبد | 1393/02/13 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه74- نجات از غم

  64 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(7) | نجات از غم | 1393/02/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه73- سبدی در دست فضا

  107 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(6) | سبدی در دست فضا | 1393/12/16 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه72- سبدی در دست باد

  238 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(5) | سبدی در دست باد | 1393/01/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه71- سبدی در دست آب

  242 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(4) | سبدی در دست آب | 1393/02/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه70- قصه موسی(ع)

  149 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(3) | قصه موسی(ع) | 1393/02/27 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه69- برنامه 14 ساله پیشرفت

  147 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(2) | برنامه 14 ساله پیشرفت | 1393/01/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه68- کشتی آرک

  106 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(1) | کشتی آرک | 1392/12/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه67- من هم فرمانده میشوم!

  108 بازدید

  رویکرد قدرت مدار(13) | من هم فرمانده می شوم! | 1392/12/17 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه66- افسوس

  76 بازدید

  رویکرد معرفت مدار(2) | افسوس | 1392/12/03 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه65- آخرین تونل موج

  174 بازدید

  رویکرد استقامت مدار(5) | آخرین تونل موج | 1392/11/19 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه64- داوطلب بی باک

  196 بازدید

  رویکرد قدرت مدار(12) | داوطلب بی باک | 1392/11/12 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه63- دوتایی

  208 بازدید

  رویکرد معرفت مدار(1) | باور | 1392/11/05 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه62- باور

  81 بازدید

  رویکرد علم مدار(1) | باور | 1392/10/28 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه61- لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۱)

  92 بازدید

  رویکرد محضر مدار(1) | لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۱) | 1392/09/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه60- جامعه پذیری غریزی، تبدیل یا تغییر

  174 بازدید

  رویکرد محضر مدار(1) | جامعه پذیری غریزی، تبدیل یا تغییر | 1392/09/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه59- مأموریت از سوی ملکه

  165 بازدید

  رویکرد اجتماع مدار(3) | مأموریت از سوی ملکه | 1392/09/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |