در حال بارگذاری
 • 264
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 773هزار
  بازدید

تمرینو

من با افتخار یک بدنسازم شما در این کانال بانک کامل حرکات بدنسازی با بیش از ۱۰۰۰ ویدئو را در اختیار خواهید داشت. جهت دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان به وبسایت مراجعه کنید. www.tamrino.ir

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

من با افتخار یک بدنسازم شما در این کانال بانک کامل حرکات بدنسازی با بیش از ۱۰۰۰ ویدئو را در اختیار خواهید داشت. جهت دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان به وبسایت مراجعه کنید. www.tamrino.ir

 • 264
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 773هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "تمرینو" تایید شده است.
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • روشهای عجیب و غریب پاورلیفترکارها

  198 بازدید

  روشهای عجیب و غریب پاورلیفترکارها اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سینه بالستیک

  124 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سینه بالستیک اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • شنای بالستیک

  68 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی شنای بالستیک اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • آموزش حرکت بدنسازی حمل هالتر بالای سر

  182 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی حمل هالتر بالای سر اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت اصلاحی کتف سیم کش شماره ۱

  479 بازدید

  آموزش حرکت اصلاحی کتف سیم کش شماره ۱ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • 0:9

  حرکت اصلاحی کتف کتل بل شماره ۱

  138 بازدید

  آموزش حرکت اصلاحی کتف کتل بل شماره ۱ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سرواتوس فوم غلطکی

  90 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سرواتوس فوم غلطکی اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سرواتوس هالتر

  163 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سرواتوس هالتر اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سرشانه دمبل دراز کش طاق باز

  731 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سرشانه دمبل دراز کش طاق باز اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس فشاری

  218 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس فشاری اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سینه شیبدار

  262 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سینه شیبدار اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت اصلاحی ناحیه قدامی شماره ۱

  113 بازدید

  آموزش حرکت اصلاحی ناحیه قدامی شماره ۱ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • 0:9

  حرکت اصلاحی ناحیه قدامی شماره ۲

  97 بازدید

  آموزش حرکت اصلاحی ناحیه قدامی شماره ۲ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت اصلاحی ناحیه قدامی شماره ۳

  105 بازدید

  آموزش حرکت اصلاحی ناحیه قدامی شماره ۳ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت اصلاحی ناحیه پشتی شماره ۱

  84 بازدید

  آموزش حرکت اصلاحی ناحیه پشتی شماره ۱ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت اصلاحی ناحیه پشتی شماره ۲

  68 بازدید

  آموزش حرکت اصلاحی ناحیه پشتی شماره ۲ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • دستبند رو به دیوار

  112 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی دستبند رو به دیوار اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • دستبند رو به زمین

  100 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی باسن دستبند رو به زمین اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • ددلیفت کتل بل

  599 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی ددلیفت کتل بل اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • کششی باسن چهار دست و پا

  451 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی کششی باسن چهار دست و پا اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • آموزش حرکت بدنسازی باسن اصلاح شده برعکس

  332 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی باسن اصلاح شده برعکس اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • آموزش حرکت بدنسازی باسن دراز کش مرد دونده

  332 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی باسن دراز کش مرد دونده اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • اسکوات ترکیبی از جلو و عقب

  2,606 بازدید

  اسکوات ترکیبی از جلو و عقب اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • اسکوات از جلو و عقب دراپ ست

  342 بازدید

  اسکوات از جلو و عقب دراپ ست اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • باسن هالتر فشار روی نیمکت

  519 بازدید

  باسن هالتر فشار روی نیمکت اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • فلای حلقه دست باز و بسته

  164 بازدید

  فلای حلقه دست باز و بسته اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • فلای حلقه دراپ ست

  154 بازدید

  فلای حلقه دراپ ست اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • شنا حلقه دراپ ست

  159 بازدید

  شنا حلقه دراپ ست اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • بارفیکس حلقه ۳ طرفه

  216 بازدید

  بارفیکس حلقه ۳ طرفه اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پشت بازو هالتر دراپ ست مکانیکی

  1,540 بازدید

  پشت بازو هالتر دراپ ست مکانیکی اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • 0:7

  شنا دست زدن Clap Push-Up

  1,446 بازدید

  شنا دست زدن Clap Push-Up اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • شنای روی توپ CLOSE-GRIP MEDICINE BALL PUSH-UP

  310 بازدید

  شنای روی توپ CLOSE-GRIP MEDICINE BALL PUSH-UP اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم