در حال بارگذاری
×
کانال آپارات در تلگرام
دنبال کنید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
9
۲۹ آذر ۹۴
۱۳۵ بازدید
8
۲۹ آذر ۹۴
۳۵ بازدید
7
۲۹ آذر ۹۴
۶۱ بازدید
6
۲۹ آذر ۹۴
۳۴ بازدید
5
۲۹ آذر ۹۴
۱۷ بازدید
4
۲۸ آذر ۹۴
۴۱ بازدید
تعزیه شهادت حضرت عباس ، شهرستان اردکان سال 1388 - ذاکرین : آقایان رضایی، گلختمی، صابری، صفری، طوطی، امینی، برکتی و استاد مرتضی صفاریان...
۲۴ آذر ۹۴
۱۸۲ بازدید
تعزیه شهادت حضرت عباس ، شهرستان اردکان سال 1388 - ذاکرین : آقایان رضایی، گلختمی، صابری، صفری، طوطی، امینی، برکتی و استاد مرتضی صفاریان...
۲۴ آذر ۹۴
۲۵۰ بازدید
تعزیه شهادت حضرت عباس ، شهرستان اردکان سال 1388 - ذاکرین : آقایان رضایی، گلختمی، صابری، صفری، طوطی، امینی، برکتی و استاد مرتضی صفاریان...
۲۴ آذر ۹۴
۳۰۰ بازدید
ذاكرین : آقایان رضایی، صفاریان، مظفر قربانژاد، گلختمی، برکتی ، امینی و ....
۶ آذر ۹۴
۵۸ بازدید
ذاكرین : آقایان رضایی، صفاریان، مظفر قربانژاد، گلختمی، برکتی ، امینی و ....
۵ آذر ۹۴
۱۲۱ بازدید
تعزیه غارت خیمه ها و وداع شهربانو شهر محمدآباد از توابع کاشان ذاکرین: رضایی،صفری،گلختمی،بركتی،منبتكار گروه موزیك : عباس صالحی
۴ آذر ۹۴
۱۷۰ بازدید
تعزیه غارت خیمه ها و وداع شهربانو شهر محمدآباد از توابع کاشان ذاکرین: رضایی،صفری،گلختمی،بركتی،منبتكار گروه موزیك : عباس صالحی
۴ آذر ۹۴
۷۲ بازدید
تعزیه غارت خیمه ها و وداع شهربانو شهر محمدآباد از توابع کاشان ذاکرین: رضایی،صفری،گلختمی،بركتی،منبتكار گروه موزیك : عباس صالحی
۴ آذر ۹۴
۱۱۸ بازدید
تعزیه غارت خیمه ها و وداع شهربانو شهر محمدآباد از توابع کاشان ذاکرین: رضایی،صفری،گلختمی،بركتی،منبتكار گروه موزیك : عباس صالحی
۴ آذر ۹۴
۶۸ بازدید
تعزیه غارت خیمه ها و وداع شهربانو شهر محمدآباد از توابع کاشان ذاکرین: رضایی،صفری،گلختمی،بركتی،منبتكار گروه موزیك : عباس صالحی
۴ آذر ۹۴
۷۱ بازدید
تعزیه غارت خیمه ها و وداع شهربانو شهر محمدآباد از توابع کاشان ذاکرین: رضایی،صفری،گلختمی،بركتی،منبتكار گروه موزیك : عباس صالحی
۴ آذر ۹۴
۲۷۸ بازدید
ذاکرین: آقایان رضایی، گل ختمی، صفری ، امینی و هاشمی
۱۶ خرداد ۹۴
۵۶۰ بازدید
ذاکرین: آقایان رضایی، گل ختمی، صفری ، امینی و هاشمی
۱۶ خرداد ۹۴
۳۲۸ بازدید
ذاکرین: آقایان رضایی، گل ختمی، صفری ، امینی و هاشمی
۱۴ خرداد ۹۴
۱۶۰ بازدید
ذاکرین: آقایان رضایی، گل ختمی، صفری ، منبتکار و امینی
۹ خرداد ۹۴
۵۳۶ بازدید
ذاکرین: آقایان رضایی، گل ختمی، صفری ، منبتکار و امینی
۸ خرداد ۹۴
۶۶۱ بازدید
ذاکرین: آقایان رضایی، گل ختمی، صفری ، منبتکار و امینی
۶ خرداد ۹۴
۳۹۹ بازدید
ذاکرین : آقایان رضایی، گلختمی، صفری ، منبتکار ، امینی و حسن برکتی پور
۳ خرداد ۹۴
۳۱۵ بازدید
ذاکرین : آقایان رضایی، گلختمی، صفری ، منبتکار ، امینی و حسن برکتی پور
۳ خرداد ۹۴
۲۴۹ بازدید
ذاکرین : آقایان رضایی، گلختمی، صفری ، منبتکار ، امینی و حسن برکتی پور
۲ خرداد ۹۴
۴۱۸ بازدید
ذاکرین:آقایان رضایی،نرگسخوانی،امینی و صفری
۳۱ اردیبهشت ۹۴
۲۹۵ بازدید
ذاکرین:آقایان رضایی،نرگسخوانی،امینی و صفری
۳۱ اردیبهشت ۹۴
۲۸۶ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸


    تبلیغات