در حال بارگذاری
Loading...

انواع هرس باردهی درخت انار

6,178
برای باردهی بهتر درخت انار چهار نوع هرس داریم: 1-هرس شاخه 2- هرس ریشه 3-هرس گل 4-هرس میوه
دیدگاه‌ها