در حال بارگذاری
Loading...

تست زنی ریاضیات به روش تصویری

2,173
در این ویدئو تست زنی ریاضی کنکور به شیوه اختصاصی انتشارات حرف آخر که به روش الگوهای بصری و فعالسازی نیمکره راست مغز است، آموزش داده می شود.
دیدگاه‌ها