در حال بارگذاری
Loading...

تعمیرات خط گرم در ارتفاع بالا وبرروی خطوط فشارقوی

48
با توجه به اینكه از مهمترین اهداف صنعت برق تامین برق مطمئن وتداوم سرویس دهی است لذا درراستای این اهداف نیازبه تعمیرات و نگهداری تجهیزات به روش خط گرم ضرورت پیدا می كند. که در این کلیپ مشاهده میکنید با استفاده از هلیکوپتر تلاش در تعمیرات خطوط برق میکنند.
دیدگاه‌ها