در حال بارگذاری
Loading...

آموزش موضوعات کاربردی عکاسی - این قسمت - White Balance

23
در این قسمت با مفاهیم : دمای رنگها ، کلوین ، White Balance و نحوه تنظیم آن در دوربین ها آشنا می شویم
دیدگاه‌ها