در حال بارگذاری
Loading...
تمرینات عضلات سینه (11 ویدیو)
11 / 8
بالا سینه دمبل

بالا سینه دمبل

7,996
اجرای حرکت بالا سینه دمبل، برای اجرای این حرکت روی صندلی شیبدار خوابیده(زوایه صندلی باید 45 درجه باشد) سپس دمبل ها را بالا آورده و دست ها باید رو به روی سینه باشد برای شروع حرکت نفس گرفته و دمبل را به آرامی پایین آورده تقریبا 1 ثانیه صبر کنید و سپس با بازدم نفستان دست هایتان را بالا آورید.
دیدگاه‌ها