در حال بارگذاری
Loading...

دومین جلسه از برنامه توسعه مدیران

51
دومین جلسه از برنامه توسعه مدیران، با همکاری Coachingourselves؛ موضوعات این جلسه: مسئولیت پذیر کردن کارکنان؛ تکنیکهای شکل گیری دیالوگ
دیدگاه‌ها