در حال بارگذاری
Loading...

UCLnet.com ... The /θ/ Pronunciation

377
ویدیویی برای آموزش تلفظ صدای /θ/ از BBC Learning English لینک این ویدیو در سایت ما به همراه توضیحات مربوطه: http://uclnet.com/1395/02/the-θ-pronunciation/
دیدگاه‌ها