در حال بارگذاری
Loading...
سه شنبه های معماری (17 ویدیو)
17 / 10
مزدا نوبری-سخرانی 150 ثانیه ای

مزدا نوبری-سخرانی 150 ثانیه ای

135
(مسأله اصلی معماری مشهد؟) مزدا نوبری https://telegram.me/architecture_tuesday
دیدگاه‌ها