در حال بارگذاری
Loading...
سه شنبه های معماری (11 ویدیو)
11 / 10
مزدا نوبری-سخرانی 150 ثانیه ای

مزدا نوبری-سخرانی 150 ثانیه ای

104
(مسأله اصلی معماری مشهد؟) مزدا نوبری https://telegram.me/architecture_tuesday
دیدگاه‌ها