در حال بارگذاری
Loading...

همسا، شبکه اجتماعی مسئله ها و ایده ها

69
برنامه های حرفه ای، حرف های مهم و دلیل وجودشان را معمولا در ابتدای برنامه در قالب واک ترو مطرح می کنند. حالا همسا در نسخه ۳.۴.۴ یک واک تروی کوتاه دارد که در آن از اهمیت به اشتراک گذاری مسئله ها و ایده ها می گوید.
دیدگاه‌ها