در حال بارگذاری
Loading...

متافیزیک در بیان دکتر دینانی

3,511
متافیزیک، عالم وحدت است. متافیزیک از ماده به معنی رفتن است. انسان تنها موجودی است که چون عاقل است از خود می پرسد.
دیدگاه‌ها