در حال بارگذاری
Loading...
خوشه های معرفت (13 ویدیو)
13 / 9
متافیزیک در بیان دکتر دینانی

متافیزیک در بیان دکتر دینانی

3,942
متافیزیک، عالم وحدت است. متافیزیک از ماده به معنی رفتن است. انسان تنها موجودی است که چون عاقل است از خود می پرسد.
دیدگاه‌ها