در حال بارگذاری
Loading...
خوشه های معرفت (17 ویدیو)
17 / 15
کتاب فلسفی را چرا به فارسی می نویسید؟

کتاب فلسفی را چرا به فارسی می نویسید؟

4,181
چرا شما به زبان فارسی کتاب می نویسید در حالی که زبان فلسفه از دیرباز در ایران به زبان عربی بوده است. چرا اینقدر متعهد هستید که فارسی کتابت کنید؟ شاید با نوشتن کتاب هایتان به زبان عربی، آثار شما فراگیرتر و عالم گیرتر می شد؟