در حال بارگذاری
موقعیت جغرافیایی؟
از ایران هستم خارج از ایران هستم
با تعیین موقعیت جغرافیای خود ، آپارات سرور مناسب تری را برای نمایش انتخاب می کند
Loading...

مهارت دریبل مسی●زمین خوردن بازیکنان

10,921
زمین خوردن بازیکنان هنگام دریبل خوردن از مسی
دیدگاه‌ها