در حال بارگذاری
Loading...

برای شناخت شخصیت سعید جلیلی، دیدن این کلیپ ضروری است!

2,510
اگر امروز برای حل مشکل مردم بتوانیم به همین دولت کمک کنیم اما به خاطر انتخابات این کار را نکنیم، این رذالت است!
دیدگاه‌ها