در حال بارگذاری
Loading...

ارگ راین در کرمانارگ راین در کرمان-جاذبه های تاریخی کرم

245
بر پایه نوشته های تاریخی راین با قدمتی كهن كه به ساسانیان می رسد در مسیری مناسب برای تجارت قرار داشته است و یكی از مراكز داد و ستد كالا و بافت پارچه های ارزشمند بوده است. البته راین از گذشته به عنوان یكی از مراكز ساخت شمشیر و چاقو و سپس تفنگ هم بوده است كه هنوز چاقو سازی كم و بیش در این شهر رواج دارد. وجود آبشاری زیبا در نزدیكی شهر ، كوه زیبای هزار به ارتفاع 4501 متر ، باغ های فراوان میوه ، معادن
دیدگاه‌ها