در حال بارگذاری
Loading...

چطور فرزندان را نامحسوس کنترل کنیم؟

1,582
کنترل نوجوانان باید به شکلی انجام شود که آن ها را حساس تر و پرخاشگر ننماید.والدین باید این رفتارها را آموزش ببینند تا بتوانند در پرورش فرزند خود بهتر عمل کنند.
دیدگاه‌ها