در حال بارگذاری
Loading...

واقعیت چالش مانکن چیست؟

1,968
چالش مانکن راهی برای آگاه سازی دنیا نسبت به بیماری ALS بوده است هرروزِ یک بیمار ALS یک چالش مانکن هست.
دیدگاه‌ها