در حال بارگذاری
Loading...

قطعه ای از فیلم دوره کرنل لینوکس- استاد علیرضا تیموریان

211
قطعه ای از فیلم دوره کرنل لینوکس- استاد علیرضا تیموریان- جلسه سوم، بخش اول
دیدگاه‌ها