در حال بارگذاری
Loading...

حرکت سر شانه از جلو با هالتر

25,063
سر شانه از جلو با هالتر front raise with barble مجموعه ویدئو های آموزشی ورزشی http://drsherafatvaziri.com/index.php/article/videos/25-shaneh
دیدگاه‌ها