در حال بارگذاری
Loading...

مهارت فکری و روبیک: بستن روبیک 3x3

71
در این ویدئو،یک مدل روبیک 3در3 که باز می باشد،قطعاتش از دوباره بسته میشود.
دیدگاه‌ها