در حال بارگذاری
Loading...

خطبه ماموستا شاکر بکر در جبهه های جنگ...داعش خوارج

1,280
در جبهە های جنگ
دیدگاه‌ها