در حال بارگذاری
Loading...

خطبه ماموستا شاکر بکر در جبهه های جنگ...داعش خوارج

1,179
در جبهە های جنگ
دیدگاه‌ها