در حال بارگذاری
Loading...

نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو در تهران

13,629
نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو با حضور 212 شرکت داخلی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. صنعت خودرو ایران 400 هزار شغل به طور مستقیم و 200 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
دیدگاه‌ها